Close

Zrównoważony rozwój

Flaga

Otwartość, sprzyjanie integracji, uczciwość i sprawiedliwość to wartości firmy Atlassian. Kierujemy się nimi, stawiając czoła trudnym zagadnieniom dotyczącymi etyki, ludzi lub planety.Nieważne, czy nazwiemy to społeczną odpowiedzialnością biznesu, odpowiedzialnością obywatelską przedsiębiorstw czy zrównoważonym rozwojem, chodzi po prostu o bycie człowiekiem.

DFTP PDF thumbnail image

Don’t #@!% the Planet

This is Atlassian’s climate story: building a sustainability program from the ground up, setting ambitious goals, and working to achieve net-zero emissions. You’ll learn the “why” and “how” of what we’ve done so far, as well as what’s next. We hope our story will equip you with the information and inspiration you need to get started now.

Read it here: Don’t #@!% the Planet

2022 Sustainability Report Cover

Atlassian Sustainability Report 2022

Atlassian’s annual sustainability report details our progress related to climate change, DEI, human rights, and Atlassian Foundation.

Read our latest Sustainability Report

Planeta

Przyszłość neutralna energetycznie

(Nie możemy uwierzyć, że musimy to powiedzieć, ale...) Zmiany klimatyczne są powodowane przez ludzi i bez natychmiastowej interwencji zasadniczo i bardzo boleśnie zaburzą równowagę występującą w środowisku, społeczeństwie i gospodarce. Współpracując ze sobą, sektor prywatny, publiczny oraz obywatele muszą grać zespołowo i podejmować odważne działania. W ramach zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi firma Atlassian osiągnęła swój cel, jakim jest prowadzenie działalności w oparciu o w pełni odnawialną energię elektryczną począwszy od roku obrachunkowego 2020. Wyznaczyliśmy również cele naukowe, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C i osiągnąć zerową emisję netto nie później niż w 2040 roku. Skupiamy się też na inspirowaniu do działania zarówno pracowników Atlassian, jak i firm.Ludzie

Uwalnianie potencjału naszego zespołu

Atlassian jest dla wszystkich. Wierzymy w siłę różnorodności. Naszym celem jest w pełni sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika Atlassian, a zobowiązaniem zapewnienie prawdziwej kultury integracji. Chcielibyśmy, aby stała się widoczna we wszystkim, co robimy. Przyspieszy to zmiany strukturalne potrzebne do uwolnienia potencjału naszego zespołu, dotrzymania obietnicy jawności wobec naszych klientów oraz stworzenia świata, w którym chcemy żyć.


Klienci

Rozwijamy się jako firma respektująca prawa

Przedsiębiorstwa mają obowiązek respektowania praw człowieka. Kontynuujące ocenianie i ograniczanie wpływu Atlassian, kierujemy się naszymi wartościami, misją oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Wiemy, że każda podejmowana przez nas decyzja ma realny wpływ na naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz społeczność. Przejrzystość i odpowiedzialność leżą u podstaw naszej działalności i stanowią fundament naszego podejścia do praw człowieka.Społeczność

Nowe podejście do filantropii korporacyjnej

Na długo przed naszym wejściem na giełdę, a nawet formalnym przyjęciem wartości naszej firmy współzałożyciele Mike i Scott uwzględnili wspieranie innych w działalności firmy Atlassian. Zrobili to w przekonaniu, że zarówno biznes, jak i edukacja mogą służyć jako siły dobra oraz pomagać w przekształcaniu naszego świata. Firma przeznacza 1% kapitału własnego, zysków, czasu pracy i produktów na działalność Atlassian Foundation, aby czynić dobro w skali globalnej i na własnym podwórku.


Flaga

Dowiedz się więcej o Atlassian Foundation.