Close

Zrównoważony rozwój

U podstaw wszystkich naszych działań leży dbałość o rozwój społeczny i ochronę środowiska.


Flaga

Otwartość, sprzyjanie integracji, uczciwość i sprawiedliwość to wartości firmy Atlassian. Kierujemy się nimi, stawiając czoła trudnym zagadnieniom dotyczącymi etyki, ludzi lub planety.Nieważne, czy nazwiemy to społeczną odpowiedzialnością biznesu, odpowiedzialnością obywatelską przedsiębiorstw czy zrównoważonym rozwojem, chodzi po prostu o bycie człowiekiem.

DFTP — Obraz miniatury PDF

Don’t #@!% the Planet

Oto historia działań Atlassian na rzecz klimatu: utworzenie od podstaw programu zrównoważonego rozwoju, wyznaczenie ambitnych celów i praca nad osiągnięciem zerowej emisji netto. Poznasz powody i sposoby prowadzenia naszych dotychczasowych działań oraz dowiesz się, co planujemy dalej. Mamy nadzieję, że nasza historia dostarczy Ci informacji i inspiracji, dzięki którym już teraz zaczniesz działać.

Przeczytaj tutaj: Don’t #@!% the Planet

Okładka raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju z 2023 r.

Raport firmy Atlassian z 2023 roku dotyczący zrównoważonego rozwoju

Roczny raport Atlassian na temat zrównoważonego rozwoju zawiera szczegółowe informacje o postępach działań w zakresie zmian klimatycznych, różnorodności, równości i integracji (DEI), praw człowieka i Atlassian Foundation.

Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Planeta

Przyszłość neutralna energetycznie

(Nie możemy uwierzyć, że musimy to powiedzieć, ale...) Zmiany klimatyczne są powodowane przez ludzi i bez natychmiastowej interwencji zasadniczo i bardzo boleśnie zaburzą równowagę występującą w środowisku, społeczeństwie i gospodarce. Współpracując ze sobą, sektor prywatny, publiczny oraz obywatele muszą grać zespołowo i podejmować odważne działania. W ramach zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi firma Atlassian osiągnęła swój cel, jakim jest prowadzenie działalności w oparciu o w pełni odnawialną energię elektryczną począwszy od roku obrachunkowego 2020. Wyznaczyliśmy również cele naukowe, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C i osiągnąć zerową emisję netto nie później niż w 2040 roku. Skupiamy się też na inspirowaniu do działania zarówno pracowników Atlassian, jak i firm.Uczestnicy

Uwalnianie potencjału naszego zespołu

Atlassian jest dla wszystkich. Wierzymy w siłę różnorodności. Naszym celem jest w pełni sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika Atlassian, a zobowiązaniem zapewnienie prawdziwej kultury integracji. Chcielibyśmy, aby stała się widoczna we wszystkim, co robimy. Przyspieszy to zmiany strukturalne potrzebne do uwolnienia potencjału naszego zespołu, dotrzymania obietnicy jawności wobec naszych klientów oraz stworzenia świata, w którym chcemy żyć.Klienci

Rozwijamy się jako firma respektująca prawa

Przedsiębiorstwa mają obowiązek respektowania praw człowieka. Kontynuujące ocenianie i ograniczanie wpływu Atlassian, kierujemy się naszymi wartościami, misją oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Wiemy, że każda podejmowana przez nas decyzja ma realny wpływ na naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz społeczność. Przejrzystość i odpowiedzialność leżą u podstaw naszej działalności i stanowią fundament naszego podejścia do praw człowieka.Społeczność

Nowe podejście do filantropii korporacyjnej

Na długo przed naszym wejściem na giełdę, a nawet formalnym przyjęciem wartości naszej firmy współzałożyciele Mike i Scott uwzględnili wspieranie innych w działalności firmy Atlassian. Zrobili to w przekonaniu, że zarówno biznes, jak i edukacja mogą służyć jako siły dobra oraz pomagać w przekształcaniu naszego świata. Atlassian przeznacza 1% kapitału własnego, zysków, czasu pracy i produktów na działalność Atlassian Foundation, aby czynić dobro w skali globalnej i na własnym podwórku.


Flaga

Dowiedz się więcej o Atlassian Foundation.


Refleksja nad planem pojednania

Nasz plan działania na rzecz pojednania

Misją Atlassian jest uwolnienie potencjału każdego zespołu, w tym naszego własnego. Jednym ze sposobów jest uwolnienie potencjału w kierunku pojednania z członkami Pierwszych Narodów.

Nasz plan działania na rzecz pojednania został zatwierdzony w styczniu 2024 r.Przeczytaj więcej o naszych działaniach tutaj: Plan działania na rzecz pojednania