Close

Raport firmy Atlassian dotyczący zrównoważonego rozwoju

Czwarty raport Atlassian dotyczący zrównoważonego rozwoju zawiera szczegółowe informacje na temat postępów w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wspólnie budujemy firmę na 100 lat. Piąty raport zrównoważonego rozwoju firmy Atlassian szczegółowo opisuje nasze postępy w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Raport firmy Atlassian dotyczący zrównoważonego rozwoju

Czwarty raport Atlassian dotyczący zrównoważonego rozwoju zawiera szczegółowe informacje na temat postępów w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wspólnie budujemy firmę na 100 lat. Piąty raport zrównoważonego rozwoju firmy Atlassian szczegółowo opisuje nasze postępy w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2040 r.

Aby to osiągnąć, wyznaczyliśmy ścisłe krótkoterminowe cele, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C.

Pierwszy

1

virtual power purchase agreement signed – to further our investment in a low-carbon future.


Pierwszy

1

virtual power purchase agreement signed – to further our investment in a low-carbon future.


Najważniejsze informacje

Podpisaliśmy naszą pierwszą wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej, która odpowiada naszemu zużyciu energii elektrycznej podczas pracy w biurach i w domach w Stanach Zjednoczonych. Wydaliśmy również przewodnik Don't #@! % the Planet dotyczący tego, jak radzimy sobie z działaniami klimatycznymi.

Co nam się nie udało

Nasze emisje z podróży wzrosły i są teraz wyższe niż wtedy, gdy ustaliliśmy nasz punkt wyjściowy – ryzyko, o którym wiedzieliśmy, że pojawi się wraz ze zniesieniem ograniczeń w podróży.

Dokąd zmierzamy

Redukcja emisji pozostaje naszym najwyższym priorytetem, a aby ją osiągnąć, skupimy się na budowaniu większej odpowiedzialności liderów i wglądu w nasze dane dotyczące emisji, abyśmy mogli działać szybciej w zmieniającym się środowisku biznesowym i regulacyjnym.

Wierzymy w siłę różnorodności

Naszym celem jest w pełni sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika Atlassian, a zobowiązaniem zapewnienie prawdziwej kultury integracji.

10%

or more of Atlassians are participating in 9 remote-first employee resource groups.


10%

or more of Atlassians are participating in 9 remote-first employee resource groups.


Najważniejsze informacje

Przeprowadziliśmy nasz pierwszy globalny audyt równości wynagrodzeń. Nie wykazał on statystycznie istotnych różnic w wynagrodzeniach ani nierówności na podstawie płci na całym świecie ani też rasy / pochodzenia etnicznego w Stanach Zjednoczonych. Ocenialiśmy również nasze programy talentów i nadal realizowaliśmy nasz plan zapewnienia równości wszystkim zespołom Atlassian.

Co nam się nie udało

Dążenie do większej reprezentacji kobiet w firmie Atlassian na całym świecie i pracowników Atlassian pochodzenia latynoskiego w Stanach Zjednoczonych w tym roku spowolniło. Pomimo naszych najlepszych wysiłków widzimy, że postęp nie zawsze przebiega równomiernie, jeśli chodzi o zwiększenie reprezentacji wszystkich niedostatecznie reprezentowanych grup.

Dokąd zmierzamy

Będziemy nadal eliminować stronniczość w naszych procesach zatrudniania i utrzymywania pracowników; umożliwiać liderom promowanie różnorodności, równości i inkluzywności, wzmacniać głosy naszych grup pracowników i mierzyć nasze wyniki.

U podstaw naszej działalności leżą przejrzystość i odpowiedzialność

Stanowią podstawę naszego podejścia do praw człowieka, podobnie jak nasze wartości i misja oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

5

4

Tenets of our Responsible Technology Principles:


  • Bez nonsensów
  • Tworzenie z myślą o zaufaniu
  • Odpowiedzialność zespołu
  • Obsługiwana przez człowieka
  • Uwolnienie potencjału każdej osoby

5

4

Tenets of our Responsible Technology Principles:


  • Bez nonsensów
  • Tworzenie z myślą o zaufaniu
  • Odpowiedzialność zespołu
  • Obsługiwana przez człowieka
  • Uwolnienie potencjału każdej osoby

Najważniejsze informacje

Wraz z uruchomieniem Atlassian Intelligence ogłosiliśmy zasady odpowiedzialnej technologii obejmujące pięć wytycznych w zakresie podtrzymywania naszych wartości, jeśli chodzi o budowanie, wdrażanie i wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Co nam się nie udało

Opracowaliśmy ramy postępowania, aby dokładać należytej staranności i ulepszać nasze mechanizmy skarg, ale jeszcze ich nie wdrożyliśmy, ponieważ postawiliśmy na kompromisy, aby skupić się na skoku rozwojowym generatywnej sztucznej inteligencji.

Dokąd zmierzamy

Kiedy już opracowaliśmy zobowiązania i ramy działań w zakresie praw człowieka oraz etyki, będziemy pracować nad ich dalszą integracją z naszymi działaniami i uczynieniem ich użytecznymi dla zespołów Atlassian w ich codziennej pracy, w tym w zakresie należytej staranności, corocznego zaangażowania interesariuszy i odpowiedzialnych programów technologicznych.

Wierzymy, że edukacja i biznes mają moc zmieniania świata

Z tym przekonaniem stworzyliśmy Fundację Atlassian.

60 tys.

1

Hours of time Atlassian volunteers put toward making an impact on a global scale and in their local communities.


60 tys.

1

Hours of time Atlassian volunteers put toward making an impact on a global scale and in their local communities.


Najważniejsze informacje

Fundacja Atlassian przekazała organizacjom non profit 11,5 miliona USD i 4700 bezpłatnych lub znacznie przecenionych licencji na produkty wspólnotowe, a w ciągu roku nasi pracownicy przepracowali ponad 60 000 godzin w ramach wolontariatu. Nadal współpracowaliśmy z 16 podmiotami zmieniającymi edukację.

Co nam się nie udało

Zidentyfikowaliśmy, że luka w obsłudze produktów i praktyk wpływa na zespoły non profit, ponieważ wiele z tych zespołów nie ma zasobów, zdolności i umiejętności technicznych potrzebnych do skutecznego przyjmowania i wdrażania naszych produktów.

Dokąd zmierzamy

Odświeżamy strategię Fundacji Atlassian, aby zwiększyć skalę naszej działalności i cieszymy się, że w nadchodzącym roku i później będziemy wykonywać rzadsze, lecz odważniejsze kroki, aby nadal wspierać zespoły oddziałujące na społeczeństwo dzięki połączeniu funduszy, ludzi, produktów i praktyk Atlassian.

Pobierz nasz Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

„Znaczącej zmiany nie można dokonać samodzielnie. Zachęcamy firmy wszystkich rodzajów i rozmiarów, aby przyłączyły się do nas. W tym roku postawmy na ESG”.

— Mike Cannon-Brookes i Scott Farquhar, współzałożyciele i współdyrektorzy generalni

Okładka Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju z 2022 r.

Chcesz zobaczyć, jak sobie radziliśmy w ostatnich latach?