Close
Atlassian-duurzaamheidsrapport 2022

Bij Atlassian bouwen we aan een 100-jarig bedrijf

Het vierde duurzaamheidsrapport van Atlassian beschrijft onze vooruitgang op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022.

Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek • Houd de klant niet voor de gek • Verpest de planeet niet • Houd mensen niet voor de gek •

EEN NETTO-NUL TOEKOMST

We hebben op wetenschap gebaseerde doelen gesteld om de opwarming te beperken tot 1,5 ̊C en tegen 2040 een emissie van netto nul te bereiken

100%

Atlassian's 100% renewable electricity achievement now includes work from home, not just office emissions


100%

Atlassian's 100% renewable electricity achievement now includes work from home, not just office emissions


Onze highlights

We hebben een voorsprong op onze emissiereductiedoelstelling van scope 1 en 2 en hebben de afgelopen jaren 100% hernieuwbaarheid bereikt. Nu houden we rekening met de emissies van thuiswerken en hebben we onze eerste stappen gezet om de verminderingen in scope 3 aan te pakken door onze top 10 leveranciers aan te sporen hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen.

Waar we tekortschoten

Hoewel ons doel om minder te reizen nog steeds op schema ligt, is dat vooral gekomen door beperkingen vanwege de pandemie. We weten dat we in geleende tijd leven nu zakenreizen weer normaal worden en Atlassian zijn verspreide personeelsbestand uitbreidt.

Ons vooruitzicht

Het verminderen van emissies door leveranciers en zakenreizen blijft een topprioriteit, en we doen ons best om onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te halen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verdubbelen en historische emissies op een billijke manier aan te pakken.

HET POTENTIEEL VAN ONS TEAM BENUTTEN

We geloven in de kracht van diversiteit

We streven naar niets minder dan gelijkwaardigheid voor elke Atlassian en zetten ons in voor een authentieke inclusiecultuur.

5.4%

Hiring of US-based Black/African-American Atlassians was 5.4% in fiscal year 2022, up 63.6% from last year


5.4%

Hiring of US-based Black/African-American Atlassians was 5.4% in fiscal year 2022, up 63.6% from last year


Onze highlights

Zoals we vorig jaar hebben toegezegd, hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van een team om het werk te doen, door netto vier nieuwe teamleden aan te nemen om vooruitgang te boeken. Onze focus op werven, partnerschappen en rekrutering werpt zijn vruchten af, waarbij de wervingspercentages voor ondervertegenwoordigde groepen stijgen. Ook hebben we het talentmanagement verbeterd door middel van gelijkwaardigheidsbeoordelingen van onze kernprogramma's en hebben we negen personeelsgroepen (ERG's) opgericht waar op afstand werken centraal staat.

Waar we tekortschoten

Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van verantwoorde gegevensverzameling en -opslag, hebben we geen bases vastgesteld voor al onze doelen of de geavanceerdere rapportagemogelijkheden die we hadden gepland.

Ons vooruitzicht

We blijven onze werving en onze werkwijzen verfijnen om de vertegenwoordiging in het hele bedrijf te verbeteren, de verantwoordelijkheid van het leiderschap te vergroten en managers tools te bieden om billijke besluitvorming te steunen.

VOORUITGANG BOEKEN ALS EEN OP RECHTEN AFGESTEMD BEDRIJF

Transparantie en verantwoording liggen aan de basis van ons bedrijf

Deze vormen de basis van onze mensenrechtenbenadering, net als onze waarden, missie en de VN-richtlijnen over bedrijfs- en mensenrechten.

1st

1

Human Rights Statement published this year


1st

1

Human Rights Statement published this year


Onze highlights

We hebben de Atlassian-mensenrechtenverklaring gepubliceerd waarin we onze verantwoordelijkheid voor de inachtneming van de mensenrechten uiteenzetten. We hebben ook een proefproject uitgevoerd met een ethische adviesgroep om Atlassian te helpen bij het nemen van complexe zakelijke beslissingen.

Waar we tekortschoten

We hebben niet volledig voldaan aan onze toezegging om een kader voor doorlopend onderzoek op te zetten op het gebied van mensenrechten. Om echter risico's aan het licht te blijven brengen zonder kader, namen we deel aan een mensenrechtenbeoordeling van de software-as-a-service (SaaS)-sector door Business voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (BSR).

Ons vooruitzicht

We zijn gefocust op het in gebruik nemen van onze mensenrechtenbenadering en dus op het opbouwen van een bedrijf dat de rechten naleeft. Dit omvat het ontwikkelen van kaders voor due diligence, ethische besluitvorming en het verheffen van de stem van rechthebbenden.

EEN NIEUWE BENADERING VAN BEDRIJFSFILANTROPIE

We hebben de Atlassian Foundation opgericht met de overtuiging dat onderwijs en het bedrijfsleven de kracht hebben om de wereld te veranderen

Meer dan 45.600

4

Hours of time Atlassian volunteers put towards making an impact on a global scale and in their local communities


Meer dan 45.600

4

Hours of time Atlassian volunteers put towards making an impact on a global scale and in their local communities


Onze highlights

De Atlassian Foundation doneerde meer dan 8,1 miljoen dollar en meer dan 4.500 gratis of sterk afgeprijsde communitylicenties aan organisaties die door impact worden gedreven. Medewerkers van Atlassian hebben meer dan 45.600 uur vrijwilligerswerk gedaan om wereldwijd en in hun lokale community's een impact te hebben. In het fiscale jaar 2022 hebben we zeven spannende nieuwe onderwijspartnerschappen gevormd, waardoor ons totaal nu op 15 ligt.

Waar we tekortschoten

De richtlijnen die we gebruiken om te beoordelen hoe en wanneer de Atlassian Foundation reageert op noodsituaties zijn effectief voor natuurrampen, maar minder als het gaat om sociale rechtvaardigheid en humanitaire crises. Het bijwerken van deze richtlijnen is voor ons in dit nieuwe boekjaar een prioriteit.

Ons vooruitzicht

Via onze Foundation halen we het beste uit de financiering, mensen en producten van Atlassian om het potentieel van impactgedreven organisaties te ontsluiten. Ook willen we de Pledge 1%-beweging waarvan we medeoprichters zijn verder laten groeien om bedrijven te inspireren om sociale impact in hun DNA te verwerken.

Download ons duurzaamheidsrapport

Fan van data?

Omslag van het duurzaamheidsrapport 2022