Close

Atlassian Intelligence is gebaseerd op vertrouwen

Beveiligd

Atlassian Intelligence wordt mogelijk gemaakt door ons vertrouwde platform en houdt je gegevens veilig en privé.

Transparant

Houd de controle over je gegevens en krijg inzicht in hoe elke functie werkt.

Schaalbaar

Versnel kritieke bedrijfsworkflows eenvoudig in je hele organisatie.

Atlassian Intelligence brengt de kracht en magie van AI in de cloudproducten van Atlassian. Atlassian Intelligence is ontwikkeld aan de hand van onze principes voor verantwoorde technologie en gaat op verantwoorde wijze om met je gegevens.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Atlassian Intelligence combineert moderne modellen ontwikkeld door OpenAI met de kracht en gegevens van het Atlassian-platform. Dit betekent dat we een ingebouwde kunstmatige intelligentie-ervaring bieden die contextueel is afgestemd op jou, je teams en je workflows, en dat alles op een manier die de privacy van je gegevens respecteert. Bekijk deze pagina voor meer informatie over de technologie die de basis vormt van Atlassian Intelligence.

Wat was de benadering voor het bouwen van Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Al ons werk wordt gedaan aan de hand van onze principes voor verantwoorde technologie, die gericht zijn op transparantie, vertrouwen, verantwoordelijkheid, mensgerichtheid en teamwork. Deze principes helpen ons om verantwoordelijkheid te nemen voor het verantwoord overwegen en gebruiken van technologieën zoals AI, in overeenstemming met onze bedrijfswaarden.

Is het privacybeleid van Atlassian van toepassing op Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Ons privacybeleid is van toepassing op al onze producten en services, dus ook op Atlassian Intelligence.

Zijn de servicevoorwaarden van Atlassian Cloud van toepassing op Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Ja, Atlassian Intelligence valt onder de servicevoorwaarden van Atlassian Cloud. Daarnaast hebben we Atlassian Intelligence-specifieke termen geïntroduceerd die door middel van verwijzing zijn opgenomen in de servicevoorwaarden van Atlassian Cloud, die van toepassing zijn op je gebruik van Atlassian Intelligence.

Hoe ga ik aan de slag met Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Een organisatiebeheerder moet zich aanmelden voor Atlassian Intelligence en het inschakelen voor je site. De opt-in is beschikbaar op admin.atlassian.com.

Hoe moet ik Atlassian Intelligence gebruiken? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Sommige modellen die worden gebruikt voor Atlassian Intelligence, waaronder de modellen ontwikkeld door OpenAI, genereren responses op basis van jouw invoer en zijn probabilistisch van aard. Dit betekent dat hun antwoorden worden gegenereerd door het meest waarschijnlijke volgende woord of tekst te voorspellen op basis van de gegevens waarmee ze zijn getraind.

Door deze benadering gedragen deze modellen zich soms op manieren die onnauwkeurig, onvolledig of onbetrouwbaar zijn. De responses die je krijgt, kunnen bijvoorbeeld geen nauwkeurige weergave geven van de inhoud waarop ze zijn gebaseerd of ze genereren inhoud die redelijk klinkt maar onvolledig is en waar je niet van op aan kunt.

We willen je aansporen om na te denken over de situaties waarin je Atlassian Intelligence gebruikt. In gevallen waarin je actuele en nauwkeurige informatie over mensen, plaatsen en feiten nodig hebt, kun je het bijvoorbeeld beter niet gebruiken. Ook raden we je aan de kwaliteit van de responses die je krijgt te beoordelen voordat je deze met anderen deelt.

Deelt Atlassian klantgegevens met het OpenAI-platform om de service te trainen? Copy link to heading Copied! Tonen
  

De gegevens die je indient en de responses die je ontvangt via Atlassian Intelligence worden niet gebruikt om de modellen of service van OpenAI te verfijnen of te verbeteren. Elk gegevensverzoek wordt afzonderlijk via een SSL-gecodeerde service naar OpenAI gestuurd om te verwerken en terug te sturen naar Atlassian.

Slaat OpenAI Atlassian-klantgegevens op? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Nee, OpenAI slaat de gegevens die je indient of de responses die je ontvangt niet op.

Gebruiken jullie mijn invoer en uitvoer om Atlassian Intelligence te trainen? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Atlassian Intelligence gebruikt alleen gegevens over hoe je omgaat met onze functies, zoals de mensen met wie je werkt, de grootte van en het soort bijlagen, en de feedback die je geeft. Atlassian Intelligence maakt geen gebruik van je invoer of uitvoer.

Waarvoor gebruiken jullie mijn in- en uitvoer? Copy link to heading Copied! Tonen
  

We verwerken je invoer om je de uitvoer te geven waar je om hebt gevraagd. We gebruiken je invoer of uitvoer niet voor andere doeleinden.

Welke gegevens worden gebruikt, blootgesteld en verwerkt? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Met behulp van grote taalmodellen leidt Atlassian Intelligence af hoe teams binnen een bepaald bedrijf samenwerken en stelt het een aangepaste teamworkgrafiek samen die weergeeft welke soorten werk er worden gedaan en de relatie ertussen. Dankzij de open aanpak van het Atlassian-platform is de teamworkgrafiek ook verrijkt met aanvullende context en gegevens van de externe apps die teams gebruiken.

Gebruikt Atlassian Intelligence mijn gegevens om andere klanten te helpen? Copy link to heading Copied! Tonen
  

De gegevens die je indient en de responses die je krijgt, worden alleen gebruikt om je ervaring te verbeteren. Ze worden niet gebruikt om modellen van andere klanten te trainen en worden ook niet met andere klanten gedeeld.

Kunnen we ervoor kiezen dat onze gegevens niet worden gebruikt voor het trainen van Atlassian Intelligence, terwijl we de functies wel kunnen gebruiken? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Je kunt Atlassian Intelligence alleen gebruiken als je hier wel voor kiest. Atlassian Intelligence wordt niet verfijnd op basis van je invoer en uitvoer als je ervoor kiest om je gegevens te gebruiken voor het trainen van Atlassian Intelligence. Alleen de feedback die je geeft wordt hiervoor gebruikt.

Worden er gegevens overgedragen buiten onze huidige website? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Gegevens worden buiten de huidige site overgedragen voor specifieke Atlassian Intelligence-functies die gebruikmaken van partners zoals OpenAI om een antwoord te genereren. Hoewel de gegevens worden overgedragen, volgen ze de bestaande beveiligingsmethoden van Atlassian. Voor Atlassian Intelligence wordt elke gegevensaanvraag afzonderlijk via een SSL-gecodeerde service naar OpenAI gestuurd om te verwerken en terug te sturen naar Atlassian.

Raadpleeg hier onze lijst met gegevenssubverwerkers voor alle LLM-partners.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens in Atlassian Intelligence als we de functie inschakelen? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Atlassian Intelligence respecteert al je bestaande rechten; een gebruiker kan verschillende resultaten krijgen op basis van de inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft. Dit kan per gebruiker verschillen.

Ter herinnering: Atlassian Intelligence slaat geen invoer of uitvoer op. AI verwerkt je invoer en uitvoer, maar ze worden net zoals je andere Atlassian-gegevens opgeslagen. Als je bijvoorbeeld Atlassian Intelligence gebruikt om tekst in de Confluence-editor te herformuleren, worden er geen specifieke Atlassian Intelligence-gegevens opgeslagen. Wel wordt het tekstresultaat, mits deze niet wordt weggegooid, opgeslagen en bewaard op je Confluence-pagina.

Tweeden of derden hebben in zoverre toegang tot je gegevens (niet alleen voor Atlassian Intelligence) wanneer je Marketplace-apps hebt geïnstalleerd of gebruikt, andere soorten gebruikers buiten je organisatie toegang hebt verleend, of samenwerkt met een oplossingspartner.

Hoe zorgen de mogelijkheden van Atlassian Intelligence ervoor dat mijn gegevens worden beschermd? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Atlassian Intelligence maakt momenteel gebruik van grote taalmodellen van OpenAI. Atlassian Intelligence volgt onze bestaande beveiligingsmethoden. Voor Atlassian Intelligence wordt elke gegevensaanvraag afzonderlijk via een SSL-gecodeerde service naar OpenAI gestuurd om te verwerken en terug te sturen naar Atlassian. OpenAI gebruikt geen invoer of uitvoer van Atlassian Intelligence om de modellen te trainen. OpenAI registreert geen invoer en uitvoer voor onze bestaande Atlassian Intelligence-functies.

Welke extra zekerheid hebben we dat onze gegevens beschermd zijn? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Alle aanvragen van Atlassian-services aan OpenAI volgen een centraal proces en een centrale infrastructuur om ervoor te zorgen dat dezelfde beveiligingen worden toegepast. Alle services die gebruikmaken van het centrale proces doorlopen een standaardproces van Atlassian voor authenticatie en autorisatie.

Alle aanvragen naar de API's van OpenAI via de OpenAI Gateway-service worden gedaan via een versleutelde verbinding met de OpenAI API-sleutels van Atlassian. Daarnaast nemen we de beveiligings- en privacycontroles van OpenAI over en vertrouwen we daarop.

Respecteert Atlassian Intelligence de gegevenslocatie? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Ja. Als je de gegevenslocatie hebt ingeschakeld, blijven al je in scope productgegevens opgeslagen in de regio die je hebt geselecteerd.

Heeft Atlassian Intelligence invloed op mijn naleving van de AVG? Copy link to heading Copied! Tonen
  

We doen er alles aan om onze klanten te helpen om te voldoen aan de AVG en hun lokale vereisten. Zoals we nu al voor al onze producten doen, verwerken en verzenden we gegevens voor Atlassian Intelligence conform ons privacybeleid, addendum voor gegevensverwerking en de AVG-toezegging.

Voldoet Atlassian Intelligence aan SOC 2 en ISO? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Hoewel veel van de systemen en services die door Atlassian Intelligence worden gebruikt, over deze certificeringen beschikken en aan hetzelfde interne beleid en dezelfde interne standaarden voldoen, is Atlassian Intelligence zelf niet extern beoordeeld voor de SOC 2- of ISO-certificering. Naarmate we onze Atlassian Intelligence-services en -tools verder ontwikkelen, streven we ernaar deze op te nemen in onze standaard rapportagecyclus voor auditcertificering.

Voldoet Atlassian Intelligence aan HIPAA? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Nee, op dit moment voldoet Atlassian Intelligence niet aan HIPAA en deze functie is ook niet inbegrepen in ons contract voor zakenpartners (BAA). Als je verplicht moet voldoen aan HIPAA, raden we je aan om je niet aan te melden voor deze functie totdat we dit hebben inbegrepen.

Kan ik de gegevens die worden gedeeld met Atlassian Intelligence beperken? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Je kunt beperken welke sites en hun producten toegang hebben tot Atlassian Intelligence.

Respecteert Atlassian Intelligence bestaande rechten? Copy link to heading Copied! Tonen
  

Ja, Atlassian Intelligence respecteert bestaande rechten. Gebruikers zullen geen inhoud kunnen aanmaken of genereren op basis van bronnen waartoe ze geen toegang hebben.