Close

Wybór Confluence dla Twojego zespołu

Po skonfigurowaniu witryny Confluence, utworzeniu pierwszej przestrzeni i nadaniu członkom zespołu odpowiednich uprawnień, możesz ich zaprosić!

Zmiana może być trudna, więc ważne jest w jaki sposób wprowadzasz i wdrażasz te zmiany jako administrator witryny Confluence. Na szczęście wiemy, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu.

Wdrożenie powinno koncentrować się na dwóch podstawowych pytaniach: jak (proces) i kto (ludzie).


Jak skutecznie wdrożyć swoją witrynę

Nie jest tajemnicą, że sposób wdrażania zmian ma istotne znaczenie dla ich udanego przyjęcia. Planowanie z wyprzedzeniem stanowi klucz do płynnego przejścia do nowego przepływu zespołu.

  • Stwórz plan jak najwcześniej, robiąc to etapami, aby umożliwić stopniowe zapoznawanie się z nim. Korzystaj z funkcji środowiska testowego i sposobów udostępniania nowych wersji, aby tworzyć go krok po kroku i zgodnie z planem.
  • Przed wdrożeniem przygotuj punkty danych na temat pozytywnego wpływu Confluence. Wykorzystaj grę opartą na wdrażaniu zarządzania zmianami, aby zapoznać zespół z wartością i celem zmiany.
  • Objaśnij nową technologię i zorganizuj sesje, aby przeanalizować sposób jej wykorzystania.
  • Omów, jak wpłynie ona na każdą osobę i każdy projekt — zarówno w krótkim, jak w i długim okresie.
  • Pozwól zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości oraz zawsze podkreślaj elastyczność Confluence w dostosowaniu się do każdej roli.
Porada eksperta:

Wykorzystaj naszą grę opartą na mapowaniu zależności, aby upewnić się, że zidentyfikowane zostały wszystkie elementy, na które może wpłynąć nowa technologia.


Kogo należy zaangażować we wdrożenie Confluence

Masz swój plan, ale teraz musisz go zaprezentować. Nasz szablon komunikacji z interesariuszami może pomóc, ale zmiana procesów pracy czasami wzbudza nieoczekiwane odczucia.

Te cztery wskazówki pomagają zamienić nawet najbardziej niechętnych krytyków w zwolenników odmienionego sposobu współpracy.

  • Podziel się pełnym planem wdrożenia i jasną logiką podejmowania decyzji ze wszystkimi osobami, które zaprosisz do Confluence.
  • Zbierz orędowników — użytkowników korzystających z wczesnego dostępu, którzy wypróbują nowe rozwiązanie, nauczą się go i osiągną świetne wyniki, zanim pomogą innym poczuć się komfortowo.
  • Zbierz od swoich orędowników anegdoty typu „przed i po”, aby inni mogli usłyszeć o wydajności na codzień i wzroście zadowolenia tuż za rogiem.
  • Opóźnij wdrażanie u sceptyków. Staraj się od razu taktownie przeciwdziałać wprowadzaniu w błąd, a następnie pozwól, aby pozytywny impuls zrobił resztę z pomocą naszej aktywnej społeczności, często zadawanych pytań i innych zasobów wsparcia.
Porada eksperta:

W celu szybkiego wdrożenia współpracowników wypróbuj naszą grę zespołową opartą na wdrażaniu zarządzania zmianami.

Poznaj bliżej udane wdrożenia Confluence:

Poznaj trzy cechy potrzebne skutecznym liderom do zarządzania zmianami.

Przeczytaj nasz artykuł z poradami dotyczącymi pięciu kroków do skutecznego zarządzania zmianami, aby poznać ukierunkowane podejście.

Dowiedz się, jak zapobiegać zmęczeniu zmianami.

Wybierz swój plan

Odkryj różne dostępne plany Confluence.

Confluence — omówienie

Dowiedz się, czym jest platforma Confluence, i zobacz, czy sprawdzi się w Twoim zespole lub Twojej organizacji.