Close

Sjabloon voor de analyse van hoofdoorzaken

Een van de beste manieren om de hoofdoorzaak van een probleem te identificeren, is door als team samen te werken. Wanneer teams vertrouwen opbouwen en samenwerken om problemen te identificeren en bruikbare oplossingen te bedenken, kunnen zelfs hardnekkige, terugkerende problemen permanent worden opgelost. De Confluence-sjabloon voor de analyse van hoofdoorzaken ondersteunt teamsamenwerking, inhoudsorganisatie, kennisbeheer, integratie en aanpassing, en beveiliging.


Wat is een sjabloon voor de analyse van hoofdoorzaken?

Teams hebben vaak te maken met problemen, of het nu gaat om het niet informeren van belanghebbenden over wijzigingen of het overschrijven van een configuratiebestand. Een analyse van de hoofdoorzaak helpt het team om niet alleen problemen op te lossen, maar ook om de hoofdoorzaak van een probleem vast te stellen, te corrigeren en te voorkomen dat het zich in de toekomst voordoet.

Een sjabloon voor de analyse van de hoofdoorzaken begeleidt teams bij het opstellen van een probleemstelling, het bespreken van de oorzaken en het bedenken van een oplossing. Het maakt gebruik van het goed gedocumenteerde 5-waaromproces om het team te helpen een nuttige hoofdoorzaak te vinden.


Waarom zou je een sjabloon voor de analyse van hoofdoorzaken gebruiken?

Een probleem kan zich herhaaldelijk voordoen omdat een team de oorzaak niet helemaal begrijpt. In snel veranderende omgevingen kan het verleidelijk zijn om een snelle oplossing toe te passen en door te gaan met het werk. Maar door gebruik te maken van de analyse van de hoofdoorzaak en Confluence-sjablonen kunnen teams complexe problemen ontrafelen en ervoor zorgen dat het probleem zich niet opnieuw voordoet.

Vertrouwen opbouwen

Problemen kunnen er voor elk teamlid anders uitzien, afhankelijk van hun rol in het bedrijf. Door je te concentreren op de reden waarom een probleem is ontstaan in plaats van op wie de fout heeft gemaakt, kun je vertrouwen opbouwen en ervoor zorgen dat het hele team de verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van problemen.

Problemen identificeren

Om een probleemstelling op te stellen waarin wordt beschreven hoe een probleem is ontstaan, moet je je afvragen waarom het is gebeurd, wat de oorzaak is, welke omstandigheden eraan hebben bijgedragen en of er nog andere factoren zijn die hieraan hebben bijgedragen. Blijf vragen stellen tot het team de vraag 'Waarom?' minstens vijf keer heeft beantwoord om het probleem vanuit elke hoek te bekijken.

Uitvoerbare oplossingen voorstellen

Brainstormen over ideeën is belangrijk voor het team om meerdere oplossingen te bedenken en uitvoerbare suggesties te doen. Als het team het eens is over een oplossing, leg dan vast hoe dat moet worden geïmplementeerd en wie de verantwoordelijkheid neemt, bespreek mogelijke obstakels en maak een schatting van een tijdlijn voor de oplossing van het probleem.


Uitgelichte producten:

Confluence

Het analyseren van de hoofdoorzaken is eenvoudiger met Confluence omdat het zowel verspreide als gecoloceerde teams een samenwerkingsplatform biedt om ideeën uit te wisselen en problemen op te lossen. Confluence biedt één bron van waarheid om probleemstellingen vast te leggen, de 5 waaroms te beantwoorden en te beslissen over uitvoerbare oplossingen. Met @-vermeldingen en andere snelle acties kun je teamleden taggen, je beslissingen omzetten in taken en ze volgen tot ze zijn opgelost.

Jira

Het krachtige gedeelde platform van Jira stelt teams in staat om rapporten aan te maken en belangrijke inzichten te verzamelen voor de analyse van de hoofdoorzaken. De evaluatie van problemen in verschillende projecten en teams is essentieel voor het nemen van datagestuurde beslissingen. Jira maakt het ook makkelijker voor teams om oplossingen uit analysesessies voor hoofdoorzaken te implementeren door snel inhoud van Confluence over te zetten naar taken in Jira.

Jira Service Management

Met Jira Service Management kunnen teams incidenten per probleem groeperen. Dit kan waardevolle informatie zijn om het team te helpen zich voor te bereiden op een analyse van de hoofdoorzaak en om actie-items achteraf met elkaar te verbinden. Door de probleemstellingen van de analyse van de hoofdoorzaak te koppelen aan incidenten, krijgen serviceleden ook meer informatie en de status van de oplossing.


Hoe ga je aan de slag met de sjabloon voor de analyse van de hoofdoorzaak

1. Vul het overzicht in

Voordat je met een analyse van de hoofdoorzaak begint, moet je de gegevens van je team invullen in het overzichtsgedeelte van de sjabloon. Dit geeft de nodige informatie om het werk te beheren en stelt je in staat teamleden met '@' te betrekken en snel datums toe te voegen met '//'.

2. Formuleer een probleemstelling

Formuleer een probleemstelling waarin het probleem in een of twee zinnen wordt uitgelegd. Gebruik de @-vermeldingsfunctie om teamleden te betrekken om hen op de hoogte te stellen en de datum van de workshop vast te stellen. Deel vervolgens de pagina met het team voor de vergadering.

3. Bespreek de oorzaken van het probleem

Gebruik tijdens de vergadering de 5 waaromvragen van de sjabloon voor de analyse van de hoofdoorzaak om de brainstormdiscussies te organiseren. Vraag de groep eerst om na te denken over de probleemstelling en wat eraan heeft bijgedragen.

4. Stel een laatste probleemstelling op

Gebruik de sjabloon voor de analyse van de hoofdoorzaak om de suggesties van het team vast te leggen over waarom het probleem zich heeft voorgedaan, en werk vervolgens samen om de probleemstelling te verfijnen. Voeg na vijf rondes van analyse (5 waaromvragen) je laatste probleemstelling toe aan de sjabloon.

5. Stel een oplossing voor

Gebruik de sjabloon om mogelijke oplossingen te noteren terwijl het team ideeën bespreekt en inzichten ontdekt. Vermeld de eigenaren en voeg actie-items en vervolgvragen toe voor elke oplossing die de groep voorstelt.

6. Werk bij zodra het werk is voltooid

Vink na de workshop actie-items af wanneer het team ze heeft voltooid. Gebruik beslissingstags bij het documenteren van de resultaten om ze bij te houden in de sjabloon voor de analyse van de hoofdoorzaak. Vervolgens kun je de actie-items in de Jira Service Management- of Jira-taken opnemen om ze te voltooien.

Klaar om deze sjabloon te gebruiken?

Probeer Confluence