Close

Az Opsgenie elfogadható használatra vonatkozó irányelvei

Utoljára frissítve: 2018. május 24.

Az Ügyfeleknek az OpsGenie-szolgáltatásokhoz való hozzáférésére és használatára a jelen Elfogadható használatra vonatkozó irányelvek érvényesek. A nagy kezdőbetűvel írt kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az Előfizetéses Szolgáltatások Szerződésében vagy az OpsGenie és az Ügyfél által kötött bármilyen más vonatkozó megállapodásban („Megállapodás”).

 • Az Ügyfél kizárólag az engedélyezett és törvényes célokra használja a Szolgáltatásokat az összes alkalmazandó törvénnyel, előírással, jogszabállyal és mások jogaival összhangban.
 • A Szolgáltatások rendeltetési céljai közé nem tartozik, hogy riasztásokat biztosítson katasztrófahelyzetekben vagy bármilyen más, a testi épséghez vagy biztonsághoz közvetlenül kapcsolódó szituációban, nem kizárólagosan beleértve a terroristacselekményeket, természeti katasztrófákat és más vészhelyzeteket, és a Szolgáltatásokat az Ügyfél sem használhatja ilyen célokra.
 • Az Ügyfél nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz és nem használhatja a Szolgáltatásokat (emellett semmilyen harmadik fél számára nem teszi lehetővé az ilyen hozzáférést és használatot) arra, hogy:
  • hozzáférjen vagy megkíséreljen hozzáférni bármilyen más Opsgenie-rendszerhez, -programhoz, -tartalomhoz vagy -adathoz, amely nyilvános használatra nem hozzáférhető, vagy olyan módon, amely sértené az Opsgenie és az Ügyfél által kötött, alkalmazandó megállapodás(oka)t;
  • megkerülje a Szolgáltatásokban vagy az Opsgenie-technológiában és -tartalmakban alkalmazott műszaki korlátozásokat;
  • olyan műveletet hajtson végre vagy kíséreljen meg végrehajtani, amely
   • használhatatlanná teszi, megkerüli vagy megzavarja a Szolgáltatások bármilyen aspektusát,
   • megakadályozza a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy a Szolgáltatások használatát az Opsgenie más licencbirtokosa vagy ügyfele számára, vagy
   • észszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhelést ró az Opsgenie infrastruktúrájára;
  • szándékosan rosszindulatú programokat, vírusokat, férgeket, trójaikat, hibás fájlokat, kémprogramokat, reklámprogramokat, félrevezető tartalmakat vagy más kárt okozó vagy megtévesztő elemeket terjesszen;
  • bármilyen törvénytelen, csalárd, rágalmazó vagy tolakodó tevékenységet folytasson;
  • megsértse vagy jogellenesen használja fel harmadik fél szellemi vagy egyéb tulajdonjogait;
  • tömeges kéretlen kereskedelmi kommunikációt folytasson;
  • figyelje a Szolgáltatások rendelkezésre állását, teljesítményét vagy működését, vagy bármilyen más összehasonlító vagy versengő tevékenységet folytasson;
  • versenyezzen az Opsgenie termékkel vagy fejlesszen vagy javítson bármilyen Ügyfélterméket vagy -szolgáltatást (kivéve, ha a Szolgáltatásokat a kifejezetten meghatározott célnak megfelelően használja);
  • másik személy vagy jogi személy fiókhitelesítési adataival, szolgáltatásaival, rendszereivel vagy információival férjen hozzájuk az adott személy vagy jogi személy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; vagy
  • hamis hitelesítési adatokkal vagy hamis személyazonossággal, vagy bármilyen más személy vagy jogi személy megszemélyesítésével férjen hozzájuk, vagy egyéb megtévesztő módon éljen vissza az Ügyfél személyazonosságával.