Close

Beleid voor acceptabel gebruik van OpsGenie

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

De toegang tot en het gebruik van de Opsgenie-services door de Klant is onderworpen aan dit beleid voor acceptabel gebruik. Termen met een hoofdletter hebben de betekenis die wordt vermeld in de Abonnementsserviceovereenkomst of een andere toepasselijke overeenkomst tussen OpsGenie en de Klant ("Overeenkomst").

 • De Klant zal de Services uitsluitend gebruiken voor geautoriseerde en juridische doeleinden, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en de rechten van anderen.
 • De Services zijn niet bedoeld voor het verstrekken van waarschuwingen over rampscenario's of andere situaties die rechtstreeks verband houden met gezondheid of veiligheid, inclusief maar niet beperkt tot terroristische daden, natuurrampen of noodhulp, en de Klant zal de Service niet voor dergelijke doeleinden gebruiken.
 • De Klant zal geen (en zal geen derde partijen in staat stellen tot) toegang krijgen tot of gebruik maken van de Services:
  • om toegang te krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot andere Opsgenie-systemen, programma's, content of gegevens die niet beschikbaar zijn voor openbaar gebruik of op een manier die in strijd zou zijn met de toepasselijke overeenkomst(en) tussen Opsgenie en Klant;
  • om eventuele technische beperkingen in de Services of de Opsgenie-technologie en -content te omzeilen;
  • om acties uit te voeren of proberen uit te voeren die
   • enig aspect van de Services uitschakelen, omzeilen of verstoren,
   • de toegang tot of het gebruik van de Services door andere licentiehouders of klanten van OpsGenie voorkomen, of
   • een onredelijke of onevenredig grote belasting opleggen aan de infrastructuur van OpsGenie;
  • om opzettelijk malware, virussen, wormen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, spyware, adware, vervalsingen of andere items van destructieve of misleidende aard te verspreiden;
  • voor enig onwettig, frauduleus, lasterlijk of invasief doeleinde;
  • om intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een derde partij te schenden of onjuist toe te passen;
  • om ongevraagde commerciële communicatie in bulk te verzenden;
  • voor het bewaken van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services, of voor andere benchmarking of concurrentiedoeleinden;
  • om te concurreren met OpsGenie, of (behalve om de Services te gebruiken in overeenstemming met het uitdrukkelijk gedocumenteerde doeleinde) een product of service van de Klant te ontwikkelen of te verbeteren;
  • via de accountreferenties van een andere persoon of entiteit, of services, systemen of informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die persoon of entiteit; of
  • onder valse inloggegevens of een valse identiteit, of door zich voor te doen als een persoon of entiteit of anderszins de identiteit van de Klant verkeerd voor te stellen