Close

Servicevoorwaarden Opsgenie

Laatst bijgewerkt: 9 november 2020

Je gebruik van Opsgenie is onderworpen aan de voorwaarden van de Atlassian Cloud Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") en de onderstaande voorwaarden (ook de OpsGenie-specifieke voorwaarden genoemd). "Opsgenie" betekent het cloudproduct dat momenteel "Opsgenie" heet en beschikbaar wordt gesteld door Opsgenie, Inc., inclusief gehoste waarschuwingen, meldingsbeheer en services voor afroepschema's. Van alle termen met een hoofdletter die hieronder worden gebruikt maar niet gedefinieerd, staat de betekenis in de Overeenkomst.

1. Proefperiode

Wij stellen Opsgenie gratis voor je beschikbaar voor een periode van veertien (14) dagen, te beginnen vanaf de datum van activering op onze website ("Proefperiode"). Tijdens de Proefperiode wordt Opsgenie aan jou geleverd als een product zonder kosten, zoals verder beschreven in Sectie 14 (Evaluaties, proefperiodes en bèta's) van de Overeenkomst. Voor de toepassing van deze Opsgenie-specifieke voorwaarden is sectie 10 (Ons retourbeleid) van de Overeenkomst niet van toepassing.

2. Bedoeld gebruik

Opsgenie is niet bedoeld voor het verstrekken van waarschuwingen over rampscenario's of andere situaties die rechtstreeks verband houden met gezondheid of veiligheid, inclusief maar niet beperkt tot terroristische daden, natuurrampen of noodhulp, en je zult Opsgenie niet voor dergelijke doeleinden gebruiken.

3. Service Level Agreement

Wij bieden Opsgenie in overeenstemming met het Opsgenie Service Level Agreement en System Support Plan.

4. Gebruikers verwijderen

Als je het aantal Eindgebruikers voor de volgende verlenging van je Abonnementsperiode wilt verminderen, kun je dit doen door ten minste dertig (30) dagen voor aanvang van een dergelijke verlenging een nieuwe bestelling in te dienen. Je kunt ook het aantal Eindgebruikers binnen een lopende Abonnementsperiode verminderen, je hebt geen recht op terugbetaling of creditering van eventuele vergoedingen die voor dergelijke Eindgebruikers zijn betaald tijdens een dergelijke abonnementsperiode. Let op: het verminderen van het aantal Eindgebruikers op elk moment kan leiden tot verlies van content, functies of capaciteit van Opsgenie zoals momenteel voor jou beschikbaar is, en wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijk verlies.

5. Teruggave van je gegevens

Na beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst kun je binnen dertig (30) dagen na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst schriftelijk verzoeken dat wij Je gegevens aan jou beschikbaar stellen. Na ontvangst hiervan zullen wij Je gegevens binnen een redelijke termijn, op jouw eigen kosten en rekening, aan jou beschikbaar stellen in een standaard, algemeen erkend elektronisch bestand of formaat. We zijn niet verplicht om Je gegevens na de periode van dertig (30) dagen te bewaren.

6. Opsgenie - Specifiek beleid en documentatie

Voor de toepassing van deze Opsgenie-specifieke voorwaarden: