Close

Harmonogramy w Jira Software

W systemie Jira harmonogramy umożliwiają łatwe i szybkie planowanie, dzięki czemu zespoły mogą lepiej zarządzać swoimi zależnościami i śledzić postępy z szerszej perspektywy w czasie rzeczywistym.

W tym przewodniku objaśnimy kluczowe pojęcia związane z harmonogramami w Jira Software i przedstawimy najlepsze praktyki, aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy.


Czym jest harmonogram?

W Jira Software harmonogramy sporządzane są na poziomie zespołu. Są one przydatne przy planowaniu większych fragmentów prac obejmujących kilka miesięcy z góry na poziomie epiku w ramach pojedynczego projektu. Za pomocą prostych funkcji planowania i zarządzania zależnościami zespoły mogą wizualizować pracę i lepiej nią zarządzać.

Jeśli poszukujesz sposobu planowania i monitorowania pracy na poziomie wielu zespołów, sprawdź rozwiązanie Advanced Roadmaps. Dowiedz się więcej

Widok Basic Roadmaps w Jira Software

Najważniejsze pojęcia

Epiki

Epik to duża jednostka pracy, którą można podzielić na poszczególne zadania wymagane do dostarczenia funkcji. Taki element prac staje się zgłoszeniem podrzędnym epiku (nazywanego czasem „zgłoszeniem nadrzędnym”). Epiki są wyświetlane w harmonogramie w postaci kolorowych pasków.

Widok harmonogramu w Jira Software

Zgłoszenia dotyczące elementu podrzędnego

Zgłoszenia podrzędne można tworzyć bezpośrednio z poziomu planu harmonogramu. Będą one zagnieżdżone w epiku, do którego należą. Najczęściej zgłoszeniami podrzędnymi są historyjki, zadania i błędy, jednak można tworzyć również nowe typy zgłoszeń odpowiadające innym jednostkom pracy zespołu.

Masz możliwość szybkiego przeniesienia zgłoszeń do innego epiku lub zmiany kolejności zgłoszeń lub epików poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie bezpośrednio z poziomu harmonogramu.

Zgłoszenia podrzędne epiku dostępne w harmonogramie

Daty rozpoczęcia i terminy

Długość paska w harmonogramie odpowiada określonym dla epiku dacie rozpoczęcia i terminowi ukończenia. Ustawienie dat dla epików ułatwia:

  • Informowanie zespołu o planach i zapewnianie widoczności zewnętrznym interesariuszom.
  • Tworzenie map zależności w oparciu o informacje i ułatwianie zarządzania zasobami.
Daty rozpoczęcia i zakończenia epiku w Jira Software Basic Roadmaps

Ustawienia filtrów i widoku

Twój harmonogram w Jira Software ma wbudowane filtry, które ułatwiają przeglądanie prac oraz zarządzanie nimi.

  • Przeszukuj harmonogram i zawężaj wyniki dzięki możliwości wyszukiwania słów kluczowych oraz filtrowania zawartości według osoby przypisanej, statusu, etykiety lub typu zgłoszenia.
Filtry i opcje wyszukiwania w harmonogramie w Jira Software
  • Dostosuj ustawienia widoku w swoim harmonogramie, aby zmienić rodzaj wyświetlanych danych. Dodawaj i usuwaj zależności oraz widoki postępów, a także filtruj epiki według statusu.
Dostosowywanie ustawień widoku w harmonogramie w Jira Software
  • Błyskawicznie ogranicz wyświetlane dane do konkretnych ram czasowych. W prosty sposób przeglądaj swój harmonogram według tygodni, miesięcy lub kwartałów.
Widok osi czasu harmonogramu w Jira Software z podziałem na kwartały

Zależności

Zarządzanie zależnościami ma krytyczne znaczenie dla zespołów. Zwizualizowane i dobrze zmapowane zależności pozwalają zespołom na dostosowywanie rozwiązań i planowanie ścieżek alternatywnych. W Jira Software możesz w prosty sposób przeglądać relację między epikami poprzez mapowanie zależności bezpośrednio z poziomu harmonogramu.

Widok zależności w harmonogramie w Jira Software

Udostępnianie i eksportowanie

Dzięki funkcjom udostępniania i eksportowania możesz z łatwością udostępnić harmonogram projektu interesariuszom, dodać go do prezentacji, załączyć do dokumentacji projektowej, wydrukować lub dodać go do strony Confluence Cloud.

Udostępnianie harmonogramu

Harmonogram można wysłać bezpośrednio z Jira Software, wpisując nazwy użytkowników lub adresy e-mail. Można również kliknąć opcję kopiowania, aby skopiować adres URL harmonogramu.

Udostępnianie harmonogramu w Jira Software

Eksportowanie harmonogramu

Zanim wyeksportujesz harmonogram do pliku obrazu, dostosuj widok osi czasu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

Obraz eksportowania harmonogramu

Tworzenie harmonogramu w Jira Software

Teraz, gdy znamy już kluczowe pojęcia i założenia, możemy przystąpić do utworzenia harmonogramu dla Ciebie i Twojego zespołu w Jira Software Cloud.

1. Utwórz nowy projekt w Jira Software lub przejdź do istniejącego projektu, a następnie na pasku bocznym kliknij opcję Harmonogram.

Karta Harmonogram w Jira Software na pasku bocznym

Uwaga: jeśli nie widzisz karty Harmonogram, włącz opcję harmonogramu w ustawieniach tablicy.

2. Kliknij przycisk + Utwórz epik w harmonogramie, aby utworzyć epiki bezpośrednio z poziomu harmonogramu. Jeśli harmonogram jest pusty, wystarczy, że zaczniesz wpisywać frazę, aby utworzyć epik.

Tworzenie dodatkowych epików w harmonogramie w Jira Software
Tworzenie pierwszego epiku w harmonogramie w Jira Software

3. Nadaj epikowi nazwę i naciśnij klawisz Enter. W dowolnej chwili możesz kliknąć dwukrotnie epiki w harmonogramie, aby dodać do nich informacje, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia, osoba przypisana, załączniki i wiele innych.

Widok szczegółowy zgłoszenia epiku w harmonogramie Jira

4. Z poziomu harmonogramu dodaj do epiku zgłoszenia podrzędne, klikając przycisk + obok nazwy epiku. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłoszenia podrzędnego, a następnie nadaj mu nazwę.

Tworzenie zgłoszenia podrzędnego w harmonogramie w Jira Software
Dodawanie zgłoszenia podrzędnego do epiku w harmonogramie

Rozbuduj harmonogram swojego zespołu, nie zapominając o poniższych wskazówkach:

  • Wizualizuj zależności między epikami, tworząc (lub usuwając) łącza zależności bezpośrednio w harmonogramie.
Widok zależności epiku w Basic Roadmaps
  • Aktualizuj harmonogram, dostosowując długość epiku, lub zmień daty jego rozpoczęcia i zakończenia, przesuwając odpowiednio suwaki.
Data rozpoczęcia i zakończenia epiku w Basic Roadmaps w Jira Software
  • Po przypisaniu pracy do członków zespołu w Jira będą oni mogli z łatwością śledzić, jak ich praca przechodzi przez kolejne etapy epiku. Harmonogramy ułatwiają zespołowi śledzenie postępów na drodze do szerszych celów z poziomu jednego widoku.
Osoby przypisane do zgłoszeń podrzędnych w Basic Roadmaps w Jira Software
  • Dopracuj swoje harmonogramy, zmieniając kolor epików bezpośrednio w harmonogramie. Wystarczy kliknąć epik prawym przyciskiem myszy i wybrać kolor.
Zmiana koloru epiku w Basic Roadmaps w Jira Software

Udostępnij harmonogram!

Ekran eksportowania obrazu w Jira Software

Porada eksperta: dodaj harmonogram Jira do strony Confluence.

Utwórz jedno źródło rzetelnych informacji dla swojego zespołu i interesariuszy z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, dodając harmonogram do strony Confluence Cloud. Nie marnuj czasu na przeskakiwanie między narzędziami i wprowadzaj zmiany w harmonogramie Jira bezpośrednio z Confluence.

Jira Software Basic Roadmaps w Confluence Cloud

Zacznij tworzyć lepsze harmonogramy, bazując na najlepszych praktykach, jakie znajdziesz w przygotowanych dla Ciebie zasobach.

Daj zespołom możliwość działania na dużą skalę z wykorzystaniem rozwiązania Advanced Roadmaps w Jira Software.