Close
Cloud

Data Center ve službě AWS


Nasaďte řešení Data Center v clusterové infrastruktuře AWS a získejte vysokou dostupnost, rychlejší zotavení po havárii a flexibilní možnosti škálování.

Možnosti nasazení pro každého


Illustration of items coming out of a box

Rychlé a snadné nasazení

Využijte naše šablony pro rychlý začátek a nasaďte clusterovou architekturu v AWS s předvolenou konfigurací a doporučeným nastavením.

Vysoce přizpůsobitelné nasazení

Šablony pro rychlý začátek můžete použít nezměněné nebo je přizpůsobit jedinečným potřebám své organizace – přečtěte si další informace o tom, jak nasadit správnou infrastrukturu AWS pro Jira, Confluence a Bitbucket.


Co je v nabídce?

Ikona značky zaškrtnutí

Nativní protokol SSL (Secure Socket Layer)

Při nasazení můžete pro všechny instalace jednoduše nastavit protokol SSL a dále se o něj nestarat. 

Ikona značky zaškrtnutí

Vlastní DNS (Domain Name System)

Zjednodušte si nasazení díky Route 53, intuitivní službě směrování v řešení AWS, která je založena na IP adresách uzlů při použití existující zóny DNS.

Ikona značky zaškrtnutí

Parametry ladění databáze

Nastavte si minimální/maximální velikost fondu, testovací dotazy, časové limity připojení a testovací období. 

Ikona značky zaškrtnutí

Konfigurovatelné velikosti haldy JVM

Velikosti haldy JVM nejsou pevně kódované, takže je můžete snadno konfigurovat podle potřeby.

Ikona značky zaškrtnutí

Šablony založené na YAML

Šablony založené na YAML poskytují lepší čitelnost a familiárnost.

Ikona značky zaškrtnutí

Optimalizace Tomcat

Vylaďte maximální počet vláken HTTP, časové limity připojení a porty.


Odemkněte další možnosti

Globe with flag illustration

AWS CloudFront

Zvyšte produktivitu svých distribuovaných týmů díky síti CDN (content delivery network), která je sestavena jako jednořádková konfigurace v našich šablonách rychlého začátku.

Illustration of server

AWS Aurora

Posilte stabilitu a snižte prostoje díky relační databázi s tolerancí chyb sestavené speciálně pro cloud.

Data Center in clouds with magnify glass

Amazon CloudWatch

Monitor the stability and performance of each component of your deployment, all from a fully configured Amazon CloudWatch dashboard.
 


Odemkněte další možnosti

Globe with flag illustration

AWS CloudFront

Zvyšte produktivitu svých distribuovaných týmů díky síti CDN (content delivery network), která je sestavena jako jednořádková konfigurace v našich šablonách rychlého začátku.

Data base illustration

AWS Aurora

Posilte stabilitu a snižte prostoje díky relační databázi s tolerancí chyb sestavené speciálně pro cloud.

Data Center in clouds with magnify glass

Amazon CloudWatch

Monitor the stability and performance of each component of your deployment, all from a fully configured Amazon CloudWatch dashboard


Naskládané bloky

Maximální výkon, minimální režie

Víceuzlový cluster AWS snižuje prostoje při aktualizacích, restartech a probíhající plánované i neplánované údržbě. Zjednodušte svou instanci Data Center ovládáním celé infrastruktury najednou. Škálujte směrem nahoru i dolů díky potřebným ovládacím prvkům a opusťte odhadování (a často chybné počítání) plánu růstu.

Cesta společnosti Atlassian do AWS

Přečtěte si o našich vlastních zkušenostech z migrace 11 tradičních instancí řešení Data Center do služby AWS a výhodách, které jsme během toho objevili.