Close
Cloud

Centrum danych w AWS


Wdróż rozwiązanie Data Center w AWS, aby bez problemu zaspokoić rosnący popyt oraz zminimalizować obsługę infrastruktury i koszty.

Opcje wdrażania dla każdego


Szybkie i łatwe wdrożenie

Wykorzystaj parametry domyślne i skrócone instrukcje obsługi zawierające gotowe konfiguracje oraz najlepsze procedury przygotowane przez Atlassian i AWS, aby zminimalizować czas wdrożenia. 

Duże możliwości dostosowania wdrożenia

Każda organizacja stosuje własne procesy, procedury i środki bezpieczeństwa. Dostosuj nasze specjalnie opracowane szablony CloudFormation tak, aby spełniały określone wymagania. 


Co oferujemy?

Ikona znacznika wyboru

Natywna obsługa protokołu Secure Socket Layer (SSL)

Po prostu „skonfiguruj i zapomnij” działanie protokołu SSL przy wdrożeniu wszystkich instalacji. 

Ikona znacznika wyboru

Niestandardowy system nazw domen (DNS)

Usprawnij wdrożenie dzięki intuicyjnej opartej na IP węzłów usłudze przekierowania AWS Route 53 wykorzystującej istniejącą strefę DNS.

Ikona znacznika wyboru

Parametry optymalizacji baz danych

Ustaw minimalny/maksymalny rozmiar puli, zapytania testowe, limity czasu połączeń i okresy testowe. 

Ikona znacznika wyboru

Konfigurowalne rozmiary stert JVM

Rozmiary stert JVM nie są zapisane na stałe, dlatego można je łatwo skonfigurować według potrzeb.

Ikona znacznika wyboru

Szablony oparte na języku YAML

Szablony oparte na języku YAML zapewniają większą czytelność i rozpoznawalność.

Ikona znacznika wyboru

Optymalizacja Tomcat

Dostosuj maksymalną liczbę wątków HTTP, limity czasu połączeń i porty.


Zyskaj więcej możliwości

AWS CloudFront

Zwiększ produktywność zespołów rozproszonych dzięki sieci dostarczania zawartości (CDN) w formie konfiguracji jednowierszowej w gotowych szablonach.

AWS Aurora

Zwiększ stabilność i zminimalizuj czasy przestojów dzięki odpornej na usterki relacyjnej bazie danych, zaprojektowanej z myślą o chmurze.


Zyskaj więcej możliwości

AWS CloudFront

Zwiększ produktywność zespołów rozproszonych dzięki sieci dostarczania zawartości (CDN) w formie konfiguracji jednowierszowej w gotowych szablonach.

AWS Aurora

Zwiększ stabilność i zminimalizuj czasy przestojów dzięki odpornej na usterki relacyjnej bazie danych, zaprojektowanej z myślą o chmurze


Budowla z klocków

Maksymalna wydajność, minimalny narzut

Wielowęzłowy klaster AWS ogranicza przestoje spowodowane aktualizacjami, ponownym uruchamianiem oraz stałą planowaną i nieplanowaną konserwacją. Usprawnij działanie wystąpienia Data Center, zarządzając całą infrastrukturą jednocześnie. Skaluj w górę i w dół, zachowując odpowiednią kontrolę i wyeliminuj domysły (a często błędy w szacowaniu) dotyczące planu rozwoju.

Migracja rozwiązań Atlassian do AWS

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w migracji 11 tradycyjnych wystąpień Data Center do AWS i dodatkowych dostępnych dzięki temu możliwościach.