Close

Centrum danych w AWS


Wdrożenie Data Center przy użyciu infrastruktury klastrowej AWS pozwoli uzyskać wysoką dostępność, przyspieszyć odzyskiwanie awaryjne oraz skalować w bardziej elastyczny sposób

Opcje wdrażania dla każdego


Ilustracja przedmiotów w pudełku

Szybkie i łatwe wdrożenie

Skorzystaj z naszych narzędzi Quick Start, aby wdrożyć architekturę klastrową w AWS przy użyciu gotowych konfiguracji i zalecanych ustawień.

Duże możliwości dostosowania wdrożenia

Z narzędzi Quick Start można korzystać w niezmienionej postaci lub dostosować je do potrzeb swojej organizacji. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób narzędzia Quick Start do wdrażania rozwiązań Jira, Confluence i Bitbucket mogą pomóc Ci skonfigurować odpowiednią infrastrukturę AWS.


Co oferujemy?

Ikona znacznika wyboru

Natywna obsługa protokołu Secure Socket Layer (SSL)

Po prostu „skonfiguruj i zapomnij” działanie protokołu SSL przy wdrożeniu wszystkich instalacji.

Ikona znacznika wyboru

Niestandardowy system nazw domen (DNS)

Usprawnij wdrożenie dzięki intuicyjnej opartej na IP węzłów usłudze przekierowania AWS Route 53 wykorzystującej istniejącą strefę DNS.

Ikona znacznika wyboru

Parametry optymalizacji baz danych

Ustaw minimalny/maksymalny rozmiar puli, zapytania testowe, limity czasu połączeń i okresy testowe.

Ikona znacznika wyboru

Konfigurowalne rozmiary stert JVM

Rozmiary stert JVM nie są zapisane na stałe, dlatego można je łatwo skonfigurować według potrzeb.

Ikona znacznika wyboru

Szablony oparte na języku YAML

Szablony oparte na języku YAML zapewniają większą czytelność i rozpoznawalność.

Ikona znacznika wyboru

Optymalizacja Tomcat

Dostosuj maksymalną liczbę wątków HTTP, limity czasu połączeń i porty.


Zyskaj więcej możliwości

Ilustracja globu z flagą

AWS CloudFront

Zwiększ produktywność zespołów rozproszonych dzięki sieci dostarczania zawartości (CDN) w formie konfiguracji jednowierszowej w gotowych szablonach.

Ilustracja serwera

AWS Aurora

Zwiększ stabilność i zminimalizuj czasy przestojów dzięki odpornej na usterki relacyjnej bazie danych, zaprojektowanej z myślą o chmurze.

Centrum danych w chmurach z lupą

Amazon CloudWatch

Monitoruj stabilność i wydajność każdego komponentu swojego wdrożenia dzięki w pełni skonfigurowanemu pulpitowi Amazon CloudWatch.


Zyskaj więcej możliwości

Ilustracja globu z flagą

AWS CloudFront

Zwiększ produktywność zespołów rozproszonych dzięki sieci dostarczania zawartości (CDN) w formie konfiguracji jednowierszowej w gotowych szablonach.

Ilustracja bazy danych

AWS Aurora

Zwiększ stabilność i zminimalizuj czasy przestojów dzięki odpornej na usterki relacyjnej bazie danych, zaprojektowanej z myślą o chmurze

Centrum danych w chmurach z lupą

Amazon CloudWatch

Monitoruj stabilność i wydajność każdego komponentu swojego wdrożenia dzięki w pełni skonfigurowanemu pulpitowi Amazon CloudWatch.


Budowla z klocków

Maksymalna wydajność, minimalny narzut

Wielowęzłowy klaster AWS ogranicza przestoje spowodowane aktualizacjami, ponownym uruchamianiem oraz stałą planowaną i nieplanowaną konserwacją. Usprawnij działanie wystąpienia Data Center, zarządzając całą infrastrukturą jednocześnie. Skaluj w górę i w dół, zachowując odpowiednią kontrolę i wyeliminuj domysły (a często błędy w szacowaniu) dotyczące planu rozwoju.

Migracja rozwiązań Atlassian do AWS

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w migracji 11 tradycyjnych wystąpień Data Center do AWS i dodatkowych dostępnych dzięki temu możliwościach.