Close

Wsparcie szablonów AWS Quick Start zakończymy 29 lutego 2024 roku. Dowiedz się więcej tutaj.

Centrum danych w AWS


Uprość i zmodernizuj samodzielnie zarządzane środowiska, wdrażając produkty Data Center w AWS za pomocą naszych szablonów Szybki start.

Opcje wdrażania dla każdego


Ilustracja przedmiotów w pudełku

Szybkie i łatwe wdrożenie

Bezproblemowo wdrażaj produkty Data Center w architekturze AWS przygotowanej do tworzenia klastrów dzięki naszym szablonom Szybki start. Szablony są wstępnie skonfigurowane z naszymi zalecanymi ustawieniami, ale można je łatwo dostosować do konkretnych wymagań organizacji.

Rozpocznij korzystanie

Przeczytaj naszą dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z naszych szablonów Szybki start.


Co oferujemy?

Ikona znacznika wyboru

Natywna obsługa protokołu Secure Socket Layer (SSL)

Po prostu „skonfiguruj i zapomnij” działanie protokołu SSL przy wdrożeniu wszystkich instalacji.

Ikona znacznika wyboru

Niestandardowy system nazw domen (DNS)

Usprawnij wdrożenie dzięki intuicyjnej opartej na IP węzłów usłudze przekierowania AWS Route 53 wykorzystującej istniejącą strefę DNS.

Ikona znacznika wyboru

Parametry optymalizacji baz danych

Ustaw minimalny/maksymalny rozmiar puli, zapytania testowe, limity czasu połączeń i okresy testowe.

Ikona znacznika wyboru

Konfigurowalne rozmiary stert JVM

Rozmiary stert JVM nie są zapisane na stałe, dlatego można je łatwo skonfigurować według potrzeb.

Ikona znacznika wyboru

Szablony oparte na języku YAML

Szablony oparte na języku YAML zapewniają większą czytelność i rozpoznawalność.

Ikona znacznika wyboru

Optymalizacja Tomcat

Dostosuj maksymalną liczbę wątków HTTP, limity czasu połączeń i porty.


Zyskaj więcej możliwości

Ilustracja globu z flagą

AWS CloudFront

Skonfiguruj sieć dostarczania zawartości (CDN) bezpośrednio w szablonach, aby zoptymalizować wydajność produktów.

Ilustracja serwera

AWS Aurora

Zwiększ stabilność i zminimalizuj czasy przestojów dzięki odpornej na usterki relacyjnej bazie danych, zaprojektowanej z myślą o chmurze.

Centrum danych w chmurach z lupą

Amazon CloudWatch

Monitoruj stabilność i wydajność każdego komponentu swojego wdrożenia dzięki w pełni skonfigurowanemu pulpitowi Amazon CloudWatch.


Budowla z klocków

Skaluj instancje wydajnie i sprawnie

Nasze szablony CloudFormation umożliwiają wdrożenie produktów Data Center w architekturze przygotowanej do tworzenia klastrów. Daje to możliwość elastycznego dodawania węzłów w celu obsługi zespołów przy dużych obciążeniach lub uaktualnieniach, jednocześnie pozwalając na skalowanie instancji w dół, gdy nie ma już potrzeby aktywnego korzystania z klastra.

Seria filmów poświęconych AWS

Obejrzyj nasze samouczki, aby dowiedzieć się, jak łatwo jest wdrożyć produkty Data Center w AWS i jakie korzyści są z tym związane.