Close

Analiza SWOT — szablon

Szablon analizy SWOT ułatwia firmom ustalanie priorytetów projektów i zachowanie przewagi nad konkurencją. Przeprowadzenie analizy SWOT pomaga zrozumieć mocne i słabe strony firmy w szerszym kontekście możliwości i zagrożeń rynkowych.


Czym jest szablon analizy SWOT?

Koncepcja analizy SWOT jest prawdopodobnie znana każdemu, kto studiował ekonomię i zarządzanie lub pracował w dziale marketingu lub rozwoju produktu. Akronim „SWOT” pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających mocne strony, słabe strony, możliwości i zagrożenia (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Analiza tych czynników to świetny sposób na ocenę korzyści i zagrożeń związanych z nowymi projektami, liniami produktów, funkcjami, przejęciami, ekspansją i nie tylko.

Chociaż można sporządzić własną analizę SWOT, rysując kwadrat z czterema ćwiartkami, oznaczając każdą z nich, a następnie wpisując mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, to szybciej jest skorzystać z szablonu. Szablon pozwala pominąć przygotowania i natychmiast rozpocząć wypełnianie pustych miejsc.


Korzyści z używania szablonu analizy SWOT

Rozpoczęcie dużego projektu może być trudne. Niezależnie od tego, czy dana osoba przygotowuje się do dyskusji grupowej, czy pracuje samodzielnie, analiza SWOT może pomóc jej cofnąć się i spojrzeć z szerszej perspektywy.

Szablon analizy SWOT zawiera wystarczająco dużo szczegółów, aby nakreślić ramy dyskusji, i zapewnia konspekt umożliwiający zebranie uwag i pomysłów innych członków zespołu. Chociaż nie jest wystarczająco szczegółowy na potrzeby dogłębnej analizy, doskonale sprawdza się na początkowych etapach planowania projektu.

Czytaj dalej, aby zapoznać się z najlepszymi przypadkami użycia analizy SWOT.

Zoptymalizowane planowanie strategiczne

Biznesowa analiza SWOT może być doskonałym miejscem do rozpoczęcia planowania strategicznego dużego projektu, ponieważ pozwala uprościć i wyjaśnić związane z tym problemy. Przykładowo menedżer produktu tworzący harmonogram produktu na następny kwartał może zdecydować się na skorzystanie z analizy SWOT, aby ustalić priorytety funkcji do opracowania.

Lepsze podejmowanie decyzji

Jedną z głównych zalet szablonu analizy SWOT jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Przykładowo podczas oceny kilku dostawców hostingu w chmurze zespół IT może wypełnić wiele szablonów SWOT, notując zalety i wady każdego dostawcy, takie jak koszt, łatwość migracji, zgodność z istniejącymi systemami i doświadczenie pracowników. Porównanie gotowych szablonów ze sobą ułatwia wizualizację problemów i dokonanie wyboru.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Koszty i udział w rynku są ważne przy podejmowaniu wielu decyzji, ale równie ważne jest zarządzanie ryzykiem. Przykładowo menedżer produktu tworzący harmonogram prac może wykorzystać ramy SWOT, aby wyważyć ryzyko opracowania funkcji wymagającej dużej ilości zasobów z zapotrzebowaniem klientów na tę funkcję.

Usprawniona współpraca

Szablon analizy SWOT to przydatne narzędzie do współpracy z grupą. Szablon służy jako ramy ułatwiające zorganizowanie dyskusji i zachowanie koncentracji podczas spotkania na najważniejszych kwestiach.

Promowanie ustalania priorytetów

Duże projekty prawie zawsze wiążą się z wieloma kwestiami, takimi jak koszty, prędkość, dostępne zasoby ludzkie i czas realizacji. Szablon analizy SWOT może zwrócić uwagę na kontekst tych kwestii, który decydenci mogliby przeoczyć, zapewniając analizy pomocne w ustalaniu priorytetów. Przykładowo zespół może początkowo postrzegać mały budżet jako słabość lub przeszkodę. Jeśli zestawi koszt projektu z jego potencjałem przychodów, może zdecydować, że korzyści są warte tego wydatku.


Polecane produkty:

Jira Software

Jira Software, popularne narzędzie do zarządzania projektami używane przez najbardziej wydajne zespoły programistyczne, ułatwia przeprowadzanie analiz SWOT za pomocą narzędzia do tworzenia wykresów, takiego jak Gliffy, jako alternatywy dla szablonu.

Tablica Confluence

Tablica Confluence, nowa wygodna funkcja beta oprogramowania Confluence, to kolejna świetna alternatywa dla szablonów analizy SWOT. Umożliwia przekształcanie karteczek samoprzylepnych w zgłoszenia Jira i strony Confluence bez opuszczania interfejsu. Jest to idealny, kompleksowy system do przeprowadzania burz mózgów, wizualizacji i przekuwania pomysłów w działania.


Jak używać szablonu analizy SWOT

Krok 1. Identyfikacja mocnych i słabych stron

Czynniki wewnętrzne obejmują mocne i słabe strony zespołu lub firmy oraz ich wpływ na wyniki projektu. Mocnymi stronami mogą być: doświadczony zespół, odpowiedni budżet na wydatki projektowe i brak zagrożenia ze strony konkurencji. Słabe strony mogą obejmować wysokie koszty lub brak wsparcia ze strony zarządu.

Krok 2. Identyfikacja szans i zagrożeń

Czynniki zewnętrzne obejmują szanse i zagrożenia stwarzane przez szerszy rynek. Są to kwestie pozostające poza kontrolą firmy. Do przykładów szans można zaliczyć lukę na rynku, niskie stopy procentowe lub korzystne trendy. Zagrożenia mogą obejmować konkurencję, która wprowadziła podobny produkt, nową technologię mającą zastąpić naszą usługę albo zastój na rynku nieruchomości.

Krok 3. Przeprowadzenie analizy SWOT

Po wypisaniu mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń w szablonie SWOT można przystąpić do analizy wyników. Jest to idealny moment na zebranie interesariuszy i rozpoczęcie burzy mózgów. Wykorzystaj analizę SWOT jako punkt wyjścia do porównania alternatyw lub omówienia zalet i wad proponowanego projektu.

Krok 4. Uporządkowanie wyników analizy SWOT

Po zakończeniu dyskusji grupowej zredaguj listę pomysłów i sugestii. Utwórz listę czynności do wykonania i wprowadź je do systemu Jira. Na koniec zmapuj czynności do wykonania w postaci mierzalnych OKR-ów na następny kwartał lub kilka kolejnych kwartałów.


Powiązane szablony

Ikona

Strategia biznesowa

Szablon strategii biznesowej pomaga uporządkować wizję i cele biznesowe w łatwym do zrozumienia formacie.

Ikona

Od wizji do wartości

Szablon „od wizji do wartości” ułatwia ustalenie wartości firmy, które mogą posłużyć za drogowskazy przy opracowywaniu strategii i podejmowaniu decyzji.

Ikona

OKRy

Uporządkuj cele zespołu i kluczowe wyniki za pomocą łatwego w użyciu szablonu OKR.

Pobierz szablon analizy SWOT