Close

burza mózgów na temat istotnych zmian

Gra oparta na burzy mózgów na temat istotnych zmian to szybkie, intensywne spotkanie, które pobudza kreatywne myślenie i pomaga tworzyć świeże pomysły dzięki wymuszeniu zmian punktu widzenia.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Ludzie unoszący się w powietrzu

burza mózgów na temat istotnych zmian

Gra oparta na burzy mózgów na temat istotnych zmian to szybkie, intensywne spotkanie, które pobudza kreatywne myślenie i pomaga tworzyć świeże pomysły dzięki wymuszeniu zmian punktu widzenia.

Ludzie unoszący się w powietrzu
Ołówek
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11

burza mózgów na temat istotnych zmian

Gra oparta na burzy mózgów na temat istotnych zmian to szybkie, intensywne spotkanie, które pobudza kreatywne myślenie i pomaga tworzyć świeże pomysły dzięki wymuszeniu zmian punktu widzenia.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Ludzie unoszący się w powietrzu

Burza mózgów na temat istotnych zmian w praktyce

Nauczyciele przedmiotów ścisłych przeprowadzają burzę mózgów na temat pomysłów nowego zbioru projektów STEM dla uczniów szkoły średniej.

Zespół programistów wykorzystuje Confluence, aby przygotować się do sesji burzy mózgów na temat istotnych zmian.

Zespół agencji reklamowej przeprowadza burzę mózgów na temat pomysłów, które pozwalają uzyskać więcej ustnych poleceń.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Zegar

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Karteczki samoprzylepne

Markery

Zegar

Opcjonalne szablony

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie 15 MIN

Najpierw określ temat sesji burzy mózgów. Temat może być ogólny lub szczegółowy — może być to każdy problem, który wymaga rozwiązania, lub proces wymagający poprawy. Przede wszystkim dokładnie zdefiniuj temat, aby wszyscy zrozumieli, czemu poświęcona będzie burza mózgów.

Następnie przygotuj materiały. Zespoły zdalne — zwłaszcza te, które działają asynchronicznie — powinny utworzyć dokument współpracy, taki jak tablica Trello lub strona Confluence. Możesz skorzystać z szablonów dostępnych u góry strony lub utworzyć własny. Musisz także pobrać karty przerywające monotonię i przygotować je do udostępniania na ekranie.

Zespoły pracujące na miejscu powinny przeprowadzić grę w sali konferencyjnej. Powinny użyć tablicy lub dużego arkusza papieru oraz przygotować karteczki samoprzylepne i markery. Wydrukuj karty przerywające monotonię i zabierz je ze sobą.

Na koniec utwórz dokument ze wszystkimi odpowiednimi badaniami i danymi kontekstowymi dotyczącymi tematu. Udostępnij go zespołowi z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby jego członkowie mogli zastanowić się nad tematem. Możesz dołączyć szczegóły, takie jak badania konkurencji i konsumentów, makiety projektowe, persony kupujących, palety kolorów — wszystko, co Twoim zdaniem może przydać się zespołowi.

Define a clear topic for brainstorming.

Then create a document with all the relevant research and background on your theme. Share it with the team a couple days in advance so they can start thinking about the topic.

PORADA: WYBIERZ TEMAT

Czy jest jakiś problem, który zespół może rozwiązać? Proces, który można udoskonalić? Czy jest coś, co frustruje klientów?

Szablon Confluence
PRZYKŁAD: DANE KONTEKSTOWE

Marketingowcy zapisują na platformie Confluence istotne informacje do nadchodzącej burzy mózgów na temat istotnych zmian.

2. Ustalenie zasad 5 MIN

Na początku spotkania przekaż członkom zespołu następujące informacje:

  • Zespół zebrał się tutaj, aby opracować jak najwięcej pomysłów. Zależy Ci na ilości — czas na jakość przyjdzie później.
  • Należy zachować otwarty umysł i pamiętać, że wszystkie pomysły są tak samo ważne.
  • Celem spotkania jest dostarczenie pomysłów, a nie ich osądzanie. Na końcu zespół będzie miał kilka dobrych pomysłów, nad którymi będzie można pracować. Zaufaj procesowi!

3. Burza mózgów 10 MIN

Zespół powinien podzielić się na dwie grupy w celu przeprowadzenia burzy mózgów w kilku rundach. W przypadku sesji zdalnych lub hybrydowych skorzystaj z funkcji dzielenia na pokoje, jaką oferuje oprogramowanie do wideokonferencji.

Ustaw minutnik na 10 minut i rozpocznij sesję burzy mózgów. Celem jest dostarczenie jak największej ilości pomysłów. Pamiętaj, że wszystkie pomysły są mile widziane — liczy się ich maksymalna liczba.

Poproś członków zespołu o dodawanie pomysłów pojedynczo do szablonu, na tablicy lub w na karteczkach samoprzylepnych. Za każdym razem, gdy członek zespołu będzie dodawał pomysł, omów zagadnienie z grupą, aby sprawdzić, czy można do niego coś dodać lub je udoskonalić.

4. Cięcie! 5 MIN

Połącz grupy z powrotem.

Poproś zespoły, aby bez komentarzy usunęły pomysły z tablicy drugiej grupy. Usuwajcie pomysły, których nie da się osiągnąć, nie będą miały poparcia lub nie są związane z tematem burzy mózgów. Odsianie znacznej części pomysłów jest ważne, aby zrobić miejsce na nowe. Pamiętaj, że w tej fazie nie ma dyskusji.

PORADA: PROSZĘ O CISZĘ

Dyskutowanie nad usuwanymi pomysłami ogranicza przepływ twórczy i skutkuje przejściem w tryb oceniania. Zachowajcie ciszę, aby utrzymać kreatywność.

PORADA: ODRZUCONE POMYSŁY

Unikaj wracania do odrzuconych pomysłów w trakcie sesji, aby nie tracić kreatywnej dynamiki.

5. Przerwanie monotonii 5 MIN

Czas na zabawę: przenieś po jednym członku z każdej grupy do grupy przeciwnej, aby wywołać rewolucję w sposobie myślenia. Następnie niech każda grupa wybierze dowolną liczbę od 1 do 33. Liczba ta będzie odpowiadać numerowi karty przerywającej monotonię. Grupy posłużą się kartą do przeprowadzenia kolejnej rundy burzy mózgów.

PORADA: NOWA PERSPEKTYWA

Karty przerywające monotonię ograniczają burzę mózgów i zmuszają zespół do spojrzenia na wyzwanie z innej perspektywy.

6. Ponowna burza mózgów 10 MIN

Po wprowadzeniu do grup nowych członków i przydzieleniu karty przerywającej monotonię ustaw minutnik na 10 minut i rozpocznij nową rundę burzy mózgów. Tym razem pomysły powinny być związane z koncepcją zamieszczoną na karcie przerywającej monotonię.

7. Ponowne cięcie! 5 MIN

Po raz kolejny zbierz grupy i poproś każdą z nich o usunięcie pomysłów z listy grupy przeciwnej. Zróbcie to w ciszy, bez wdawania się w dyskusje.

8. Runda finałowa 10 MIN

Poproś inną osobę z poszczególnych grup o przejście do drugiej grupy. Losowo dodaj nową kartę przerywającą monotonię.

Ustaw minutnik na 10 minut i przeprowadź burzę mózgów po raz ostatni.

9. Ostatnie cięcie 5 MIN

Zbierz obie grupy do ostatecznego cięcia. Przeprowadź najistotniejsze spośród dotychczasowych cięć, nawet (lub zwłaszcza) jeśli oznacza to, że na liście pozostaną tylko jeden lub dwa pomysły. Ostateczne pomysły muszą być warte realizacji.


Kolejne czynności

Czynność

Po ostatnim cięciu zgromadź pozostałe pomysły. Do każdego z nich przypisz właściciela, który przeanalizuje, jak można go zrealizować. Sporządź listę elementów potrzebnych zespołowi do przystąpienia do realizacji pomysłu, uwzględniając termin, w którym właściciel powinien być gotowy do omówienia wniosków z zespołem.

Dokument

Umieść dokument współpracy lub karteczki samoprzylepne w miejscu, w którym cały zespół będzie mógł się z nimi zapoznać i w razie potrzeby z nich skorzystać.

Jeśli Twój zespół korzysta z systemu Jira, dodaj czynności do wykonania z sesji burzy mózgów jako pomysły do projektu Jira Twojego zespołu.

Różnice

Mieszanie

Zamiast zamiany jednego członka zespołu między kolejnymi rundami, całkowicie przemieszaj pokoje (w przypadku zespołów zdalnych) lub losowo przypisz nowych członków do zespołów (w przypadku zespołów stacjonarnych).

Ostre cięcia

Na początku każdej rundy cięć określ, ile pomysłów grupy mogą pozostawić na tablicy pod koniec rundy. 2–3 pomysły będą już wyzwaniem, a w trybie zaawansowanym możesz zdecydować się na 1 pomysł.

Koperty

W przypadku sesji zdalnej dodaj informacje z wstępnie wybranych kart przerywających monotonię do wspólnego arkusza kalkulacyjnego każdej grupy. Za pomocą narzędzia wypełnienia zasłoń szczegółowe informacje i poproś grupę, aby za każdym razem „odkrywała” kartę, usuwając wypełnienie.

W przypadku gier przeprowadzanych stacjonarnie wybierz wstępnie karty przerywające monotonię i włóż je do kopert umieszczonych w pomieszczeniach poszczególnych grup. Przy każdej rundzie otwieraj nową kopertę.

Wstępne wybranie kart może pomóc w poprowadzeniu sesji w określonym kierunku (lub przynajmniej w uniknięciu kart niezwiązanych z tematem), a także w oparciu się na mocnych i słabych stronach danego zespołu.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!