Close

Wpływ na życie zawodowe

W ramach przygotowania zespołu do pracy zdalnej przeprowadź te warsztaty, aby wzmocnić empatię i ułatwić członkom zespołu określenie preferowanej formy wsparcia

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–12
Schemat z dyskutującymi ludźmi

Wpływ na życie zawodowe

W ramach przygotowania zespołu do pracy zdalnej przeprowadź te warsztaty, aby wzmocnić empatię i ułatwić członkom zespołu określenie preferowanej formy wsparcia.

Schemat z dyskutującymi ludźmi
Ołówek
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–12

Wpływ na życie zawodowe

W ramach przygotowania zespołu do pracy zdalnej przeprowadź te warsztaty, aby wzmocnić empatię i ułatwić członkom zespołu określenie preferowanej formy wsparcia.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–12
Schemat z dyskutującymi ludźmi

Wpływ na życie zawodowe w praktyce

A team member walks through his selections for the three Work Life Impact areas using MURAL and video chat.

A remote team uses Confluence to share and document how the Work Life Impact areas affect them personally.

A team member discusses the Work Life Impact areas that fit her best.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Szczegóły obszaru wpływu na życie zawodowe

Osobiście

Miejsce spotkania

Szczegóły obszaru wpływu na życie zawodowe

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące gry

1. Przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa 10 MIN

Aby odnieść sukces w grze „Wpływ na życie zawodowe”, należy się wykazać pewną szczerością i wrażliwością. Dlatego przed jej rozpoczęciem zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie ankiety w zespole, aby sprawdzić, czy nikt nie ma zastrzeżeń do gry.

Możesz udostępnić łącze do tej strony wraz z ankietą (najlepiej anonimową), aby określić gotowość członków zespołu do zaangażowania się w grę. Każdy powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie, dzieląc się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z pracą zdalną.

Kontrola bezpieczeństwa
Przykład: Kontrola bezpieczeństwa

Przykładowa anonimowa ankieta Slack przeznaczona dla Twojego zespołu. Jeśli średnia odpowiedź wynosi 3 lub poniżej, nie przeprowadzaj gry.

2. Przygotuj ćwiczenie 30 min

Po potwierdzeniu, że zespół czuje się komfortowo, przygotuj nowy dokument współpracy. Stwórz przestrzeń dla każdego członka zespołu oraz dodaj jego imię, nazwisko i zdjęcie (jeśli chcesz).

Następnie pobierz kopię arkusza Wpływ na życie zawodowe.

Dla każdego członka zespołu dodaj w dokumencie trzy pola obszarów wpływających na życie zawodowe:

 • Praca z domu
 • Wymagania dotyczące ról
 • Sieci wsparcia

Nad każdym polem dodaj opisy i tekst, a następnie podziel każde pole na cztery ćwiartki. Każdy członek zespołu powinien wybrać ćwiartkę, która dotyczy go najbardziej. Musi też mieć miejsce na zapisanie swoich przemyśleń lub komentarzy.

Pomysły na przygotowanie swojego dokumentu można znaleźć, przeglądając obrazy w sekcji Wpływ na życie zawodowe w sekcji czynności. Najprostszym sposobem może być wstawienie kopii pliku PDF do dokumentu dla każdego członka zespołu i poproszenie go, aby dodał swoje komentarze bezpośrednio w pliku. Możesz też pobrać jeden z naszych gotowych szablonów z sekcji szablonów opcjonalnych.

WSKAZÓWKA: ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE

Jeśli zespół nie czuje się komfortowo, rozmawiając w grupie o wyzwaniach związanych z pracą zdalną, możesz zamiast tego przeprowadzić grę Health Monitor dla zespołu.

3. Przygotuj scenę 5 MIN

Na początku warsztatów zaznacz, że:

 • doświadczenia każdego z członków zespołu różnią się od siebie;
 • uczestnicy mogą podawać tyle informacji, ile chcą;
 • nie ma „dobrych” ani „złych” odpowiedzi;
 • zespół zawsze zakłada pozytywne intencje.

Ta gra może być potężnym narzędziem poprawy samopoczucia, budowania relacji w miejscu pracy i zbliżenia do siebie członków zespołu — ale tylko wtedy, gdy wszyscy będą zgodni w kwestii tworzenia bezpiecznej przestrzeni.

Wskazówka: STRONA TRZECIA

Jeśli to możliwe, poproś niezależną stronę trzecią o pomoc w ułatwieniu przebiegu spotkania. Może to zachęcić członków zespołu do aktywniejszego uczestnictwa, dzięki czemu spotkanie będzie bardziej produktywne.

4. Zidentyfikujcie obszary wpływające na życie zawodowe 10 MIN

Przeanalizujcie po kolei każdy z trzech obszarów wpływających na życie zawodowe.

Podczas analizy poproś każdego uczestnika, aby wskazał sekcję, która najlepiej odzwierciedla jego doświadczenia z ostatniego miesiąca. Uczestnicy powinni również zanotować swoje przemyślenia na temat tego, dlaczego wybrali tę sekcję.

Obraz na temat najlepszych sposobów komunikowania się
Przykład: Wybory

Zobacz, jak członkini zespołu zaznacza jedną z czterech opcji w polach obszarów wpływających na życie zawodowe.

4. Zastanówcie się i omówcie swoje wybory 30 min

Gdy wszyscy już wybiorą, zachęć pracowników do omówienia wybranych sekcji. Oto kilka pytań, których można użyć do rozpoczęcia rozmowy:

 • Dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę sekcję pola?
 • co sprawia mu trudność?
 • czego potrzebuje, aby jego praca zdalna była bardziej efektywna i komfortowa?

Wyzwaniem będzie tutaj umożliwienie organicznego przebiegu dyskusji, a także zapewnienie, że mimo ograniczonego czasu spotkania zostaną omówione wszystkie tematy. W razie konieczności nie wahaj się podzielić tego zadania na więcej niż jedną sesję.

WSKAZÓWKA: WAŻNA JEST WRAŻLIWOŚĆ

Każdy wykona to ćwiczenie inaczej. Nie zmuszaj nikogo do zabrania głosu. Daj zespołowi możliwość swobodnego dzielenia się przemyśleniami. Aktywnie słuchaj i poświęcaj każdej osobie uwagę, której potrzebuje.

6. Działania 15 MIN

Przeprowadź w zespole burzę mózgów, zadając poniższe pytania:

 • Co zamierzasz zmienić lub zacząć robić inaczej w dalszej pracy?
 • Co możesz zrobić, aby skuteczniej wspierać innych członków zespołu?
 • Co możemy zrobić jako zespół, aby lepiej wspierać się nawzajem?
 • W czym może Ci pomóc organizacja?

Omówcie działania jako zespół. W razie potrzeby przypisz właścicieli i terminy do działań.

Omówienie arkusza roboczego dotyczącego wpływu na życie zawodowe
PRZYKŁAD: Działania

Oto przykładowa lista działań.


Kolejne czynności

Spotkanie indywidualne

Do menedżerów lub kierowników zespołu: użyj tej gry jako punktu wyjścia do dalszej dyskusji podczas prywatnych spotkań z członkami zespołu, aby zobaczyć, jak możesz wesprzeć ich w danej sytuacji i pomóc im się rozwijać. Jest to szczególnie ważne w czasach poważnych zmian.

Dostępne wsparcie

Wybierz niektóre z tematów omówionych podczas zajęć i omów je z własnym liderem lub zespołem HR, aby sprawdzić, jakie opcje lub zasoby mogą być dostępne.

Różnice

W biurze

Jeśli zespół część czasu pracy spędza razem w jednej lokalizacji, możesz przeprowadzić grę w trybie przeznaczonym dla zespołów stacjonarnych. W takim przypadku dobrym pomysłem będzie wydrukowanie pliku PDF, aby każdy z uczestników spotkania mógł na nim notować.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!