Close

Uzyskaj 30% zniżki po zarejestrowaniu się w Jira Service Management

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Jira Service Management przyspiesza przepływ informacji między zespołami operacyjnymi i programistycznymi, aby usprawnić reagowanie i przywracanie systemów w razie wystąpienia incydentów.

Zespół ludzi rozwiązujących incydenty

Dla zespołów DevOps i operacyjnych zespołów IT

Integracja z nowoczesnymi przepływami pracy w systemie Jira Service Management pozwala zespołom DevOps szybciej zrozumieć zmiany i wprowadzać innowacje. Z myślą o zespołach operacyjnych IT zebraliśmy natomiast rozbudowane funkcje zarządzania incydentami i ostrzegania użytkowników pełniących dyżury domowe z naszego popularnego produktu Opsgenie i wbudowaliśmy je w system Jira Service Management.

Odpowiedz

Zareaguj na krytyczne problemy, zanim wpłyną na Twoją działalność

Daj pracownikom możliwość zgłaszania problemów

Intuicyjny portal punktu obsługi ułatwi pracownikom zgłaszanie incydentów.

Scentralizuj wszystkie alerty

Zgromadź alerty i sygnały przychodzące ze wszystkich aplikacji do monitorowania, rejestrowania i prowadzenia działu obsługi.

Kategoryzuj zgłoszenia i nadawaj im priorytety

Automatycznie ograniczaj szum informacyjny i zwracaj uwagę właściwego zespołu na najważniejsze zgłoszenia.

Nie dopuść do pominięcia krytycznych zgłoszeń

Powiadamiaj odpowiednie osoby za pomocą zaawansowanych reguł Routing Rule i wielu kanałów komunikacyjnych, w tym wiadomości tekstowych, poczty e-mail, powiadomień push, czatu i połączeń głosowych.

Portal zgłoszeń i telefon z kalendarzem dyżurów domowych
Rozwiąż

Połącz zespoły operacyjne i programistyczne, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań

Zareaguj na krytyczne problemy, zanim wpłyną na Twoją działalność

Przygotuj się na poważne incydenty

Korzystając z szablonów reagowania na incydenty, zaplanuj wcześniej reakcję na konkretne rodzaje zakłóceń w dostarczaniu usług. Zdefiniuj wstępnie osoby reagujące oraz interesariuszy, których należy powiadomić, opracuj przepływ komunikacji i skonfiguruj najlepsze kanały współpracy.

Współpracuj efektywnie

Wbudowane funkcje wideokonferencji lub integracje z najlepszymi w swojej klasie narzędziami, takimi jak Zoom, Slack i Microsoft Teams, pozwolą szybko opracować rozwiązanie.

Działaj natychmiast

Dołączenie wykazu procedur do alertów pozwoli zespołom szybko wdrażać standardowe działania zaradcze, zarówno automatycznie, jak i na żądanie.

Buduj zaufanie przy okazji każdego zdarzenia

Proaktywnie powiadamiaj klientów o zakłóceniach w dostawie usług dzięki integracji z rozwiązaniem Statuspage. Dzięki temu ograniczysz liczbę napływających zgłoszeń o wsparcie i podtrzymasz najcenniejsze relacje.

Wiedza

Śledź incydenty, a z czasem doskonal związane z nimi procedury dzięki zarządzaniu problemami

Rejestruj wszystko

Zyskaj pełny wgląd w cały cykl życia incydentu z wygenerowaną automatycznie osią czasu incydentu.

Dokumentuj to co ważne

Automatycznie twórz raporty z analizy post-mortem, aby zarejestrować główną przyczynę, sukcesy i możliwości poprawy w procedurze reagowania na incydenty.

Przypisuj i śledź kolejne działania

Rozwiązuj problemy leżące u podstaw incydentów poprzez łatwe tworzenie zgłoszeń problemów i monitorowanie ich aż do rozwiązania.

Zwiększ wydajność operacyjną

W oparciu o dogłębną analizę i raporty opracuj lepszy podział obowiązków w ramach dyżurów domowych, wykrywaj powtarzające się zgłoszenia i doskonal procedury reagowania.

Analizy dotyczące incydentów

Zaufały nam tysiące klientów na całym świecie

Logo Whole Foods
Logo Whole Foods
Logo Whole Foods
Logo Whole Foods
Logo Whole Foods
Logo Whole Foods
Panel Atlassian

Zapisz się na cykl webinarów na temat systemu Jira Service Management, aby dowiedzieć się więcej

Logo Whole Foods

Podręcznik zarządzania incydentami

Jeśli jesteś członkiem zespołu zajmującego się rozwojem lub operacjami, który świadczy usługi online na rzecz klientów wymagających całodobowej gotowości, ten przewodnik jest dla Ciebie.

Już dziś wypróbuj system Jira Service Management