Close

Konwersacyjny system zgłoszeniowy dla nowoczesnych zespołów IT

Twórz zgłoszenia i zarządzaj nimi, korzystając z platformy Slack, usługi Microsoft Teams lub poczty e-mail. Klasyfikuj i szybciej rozwiązuj wnioski oraz automatyzuj przepływy pracy.

Nie jesteś administratorem? Przetestuj naszą piaskownicę Slack

OVER 2M REQUESTs TRACKED AND COUNTING
Slack logo
Delivery Hero logo
Hopper logo
Paylocity logo
Webflow logo

Zarządzaj wnioskami IT bezpośrednio w aplikacjach Slack lub Microsoft Teams

Zespoły ds. eksploatacji IT korzystają na co dzień z rozwiązania Halp, aby z łatwością śledzić i automatyzować zgłoszenia IT oraz tworzyć raporty na ich temat.

Przekształcaj wiadomości w zgłoszenia

Użyj emoji lub akcji w wiadomości, aby zamienić dowolną wiadomość w zgłoszenie z możliwością śledzenia.

Zrzut ekranu tworzenia zgłoszenia
Dwukierunkowa synchronizacja za pomocą wątków

Twórz formularze niestandardowe

Twórz i kategoryzuj zgłoszenia dzięki nieograniczonej liczbie formularzy, które można w pełni dostosować.

Zwiększ produktywność zespołu

Śledź wolumen wniosków, mierz wskaźnik zadowolenia klientów (CSAT) i twórz raporty na temat czasu pierwszej reakcji i rozwiązania.

Zrzut ekranu wielu klientów
Dwukierunkowa synchronizacja za pomocą wątków

Beta Tylko Slack

Przekształć dowolną wiadomość w zapisaną odpowiedź

Zautomatyzuj odpowiedzi na powtarzające się pytania i zapewnij pracownikom możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów.

Cudzysłów

Jako specjalista ds. eksploatacji IT chcesz korzystać z pewnych rozwiązań w każdej firmie, dla której pracujesz. Halp jest jednym z takich narzędzi. Jest ono bezwzględnie konieczne, jeśli Twoja firma korzysta ze Slacka lub MS Teams.

Gian Luca D'Intino-Conte, analityk ds. bezpieczeństwa i eksploatacji IT, Dialogue

Highlights

The benefits of conversational ticketing

Halp is a modern, lightweight help desk for humans who love Slack and Microsoft Teams.

Process icon

Automate your day with powerful workflows

Use our workflow engine to automate actions based on ticket fields, forms, keywords, replies, and more.

Avatar group icon

Actionable reporting on team performance

Measure ticket volume, response/resolution times, and agent performance.

Megaphone icon

Get notified about ticket updates directly via chat

Track ticket progress and update end-users and agents directly in Slack or Teams to ensure fast resolution.

Badge icon

Capture & answer email based tickets

Manage tickets submitted via both email and chat all in one centralized place.

Thumbs up icon

Loop in key stakeholders to streamline approvals

Add outside collaborators to a ticket so they can see its history and easily reply for quick approvals.

Checklist icon

Manage and search tickets in your tool of choice

View ticket lists and history, manage admin settings, and reply from an easy to use web interface.

Settings icon

Customize fields, statuses, and forms

Streamline operations with easily customizable settings that fit your team’s individual needs.

Speedometer icon

Improve response times and customer satisfaction

Meet your employees where they already work and automate repetitive tasks to handle requests quickly.

1up icon

Empower any team to manage their own requests

Set up queues and route tickets to different teams within your organization.

Narzędzia Integracji

Działanie niezależne lub integracja z systemami już używanymi przez zespół

Logo Jira Service Management

Dwukierunkowa synchronizacja komentarzy, pól i formularzy z wieloma projektami Jira.

Logo Jira Service Management

Dwukierunkowa synchronizacja komentarzy, pól i formularzy z wieloma projektami Jira.

Logo Halp

Nie masz jeszcze systemu zgłoszeniowego? Skorzystaj z zaawansowanej platformy obsługi zgłoszeń Halp.