Close

Rozpoczęcie projektu IT


Masz pomysł. Masz zobowiązanie biznesowe. Zastosuj tę technikę, aby Twój projekt IT osiągnął sukces.

ZASTOSOWANIA SCENARIUSZA…

Zapoznanie zespołu z kamieniami milowymi, zakresem i celem

Zapewnienie powodzenia projektu IT

Ten scenariusz może się okazać pomocny, jeśli monitorowanie kondycji wykazało problem w zakresie wspólnego zrozumienia.

Copy link to heading Copied! Dowiedz się więcej
DLACZEGO TEGO POTRZEBUJĘ?

W najlepszych momentach projekty działają jak dobrze naoliwione maszyny. W najgorszych wydaje się, że panuje ruch jak na Marszałkowskiej: zespół nie zgadza się co do celu końcowego, projekt ciągle się zatrzymuje, ponieważ czekasz na pracę od innego zespołu, a tak w ogóle, to czy ktoś mógłby wreszcie podjąć decyzję?!

Chociaż pomysł zorganizowania spotkania otwierającego projekt może się wydawać żmudnym zadaniem, całkowicie się opłaca — pod warunkiem, że zostanie ono dobrze przeprowadzone. Jeśli jedyne, co się dzieje, to menedżer wyświetlający wypunktowane slajdy, podczas gdy zespół udaje, że nie śpi, marnujesz czas wszystkich. Musisz zmotywować cały zespół do rozmowy.

Sęk w tym, że w każdym projekcie „właściwe” rozpoczęcie będzie wyglądać inaczej. Dlatego rozpoczęcie projektu IT to scenariusz elastyczny i skalowany. Znajdziesz minimalny zestaw aktywności do uwzględnienia i kilka innych, które możesz dowolnie wykorzystywać w zależności od potrzeb zespołu.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

Zbierz cały zespół projektowy. Łatwiej jest mieć wszystkich w pokoju, niż łapać ludzi później.

Zespół użytkowników
Uczestnicy

Cały zespół

Ikona ołówka
Przygotowanie

15 min

Zegar mierzący czas
Czas

60–90 min

Trudność umiarkowana
Trudność

Umiarkowana

Korzystanie ze scenariusza

Nie próbuj wykonywać wszystkich poniższych aktywności podczas jednego spotkania (inaczej może to być ostatnie, na które przyjdzie ktoś jeszcze oprócz Ciebie). Skorzystaj z poniższego przewodnika i własnej oceny, aby wybrać trzy lub cztery z następujących „ekspresowych” wersji naszych ulubionych gier dla zespołów IT.

Materiały

Tablica

Markery

Karteczki samoprzylepne

Zegar

Gumowy kurczak

Przygotowanie

Sprecyzowanie agendy (15 min)

Przejrzyj poniższe aktywności początkowe i wybierz te, które najlepiej pasują do projektu. Potrzebujesz pomocy? Oto kilka sugestii w zależności od rodzaju projektu.

Zgodność — projekty obejmujące wprowadzanie zmian w celu dostosowania się do reguł, przepisów, zasad i/lub standardów zarządzania narzuconych przez organy regulacyjne lub agencje rządowe.

Podstawowe aktywności początkowe:

 • Mapowanie zależności
 • Zespołowe ustalanie priorytetów
 • Plan informowania interesariuszy

Transformacja biznesowa — projekty mające na celu modernizację modelu biznesowego. Mogą obejmować architekturę sieci, sprzęt, oprogramowanie, praktyki zarządzania usługami IT i/lub sposób przechowywania informacji.

Podstawowe aktywności początkowe:

 • Krótka prezentacja
 • Zespołowe ustalanie priorytetów
 • Mapowanie zależności
 • DACI

Inkubacja — projekty obejmujące wczesne etapy eksperymentów, które mają na celu tworzenie nowych możliwości biznesowych.

Podstawowe aktywności początkowe:

 • Zasady zaangażowania
 • Krótka prezentacja
 • Mapowanie kamieni milowych

Co zrobić, gdy żadna z podanych kategorii nie pasuje do realizowanego projektu? Po prostu wybierz punkt wyjścia. (Szczerze mówiąc, już masz przewagę dzięki zaplanowaniu spotkania otwierającego projekt. Większość zespołów nie wykonuje tych działań, dopóki problemy nie są tak dotkliwe, że dłużej nie daje się ich ignorować).

Sprawdzenie stanu
Porada eksperta

Rozpoczęcie projektu następuje po przejściu z trybu określania zakresu w tryb realizacji. Upewnij się, że plakat projektu IT jest gotowy przed spotkaniem otwierającym, aby wszyscy wchodzili do sali, mając ten sam kontekst.

Krok 1

Wprowadzenie (5 min)

Powitaj grupę i podziękuj wszystkim za poświęcenie czasu na spotkanie. Omów wybraną agendę, ale nie trać czasu na zagłębianie się w szczegóły każdej aktywności.

Jeśli to pierwsze spotkanie grupy, poproś każdego po kolei o przedstawienie się, opisanie roli pełnionej w projekcie i podanie zabawnego fakt o sobie. (Pomysły: Wolisz kawę, herbatę czy napoje gazowane? Czy pamiętasz naklejkę na zderzak, która cię rozbawiła? Jak mógłby się nazywać Twój osobisty superbohater? Jaki byłby tytuł Twojej autobiografii? Gdyby pieniądze nie miały znaczenia, gdzie pojechał(a)byś na urlop? Jaki zwierzak do ciebie najlepiej pasuje i dlaczego?).

Poproś wszystkich, aby nie mówili dłużej niż 30 sekund — macie dużo do omówienia na tym spotkaniu!

Krok 2

Przejście do aktywności wstępnych (40–60 min)

PLANOWANIE POTENCJAŁU WYKONAWCZEGO (10 MIN)

Poproś każdego o zapisanie wszystkich działań wykonywanych podczas typowego tygodnia (praca nad różnymi projektami, naprawa błędów, reagowanie na incydenty, zadania administracyjne, spotkania cykliczne, przerwy na kawę, nieplanowane rozmowy na korytarzu, spotkania indywidualne itp.). Oszacujcie godziny spędzone w każdej kategorii.

Podsumuj czas pracy zespołu w tabeli. Pogrupuj wszystkie osoby w tej samej roli, zapisz ich rolę, imię i liczbę godzin w tygodniu spędzonych nad tym projektem. Zsumuj dostępne godziny według roli.

ZESPOŁOWE USTALANIE PRIORYTETÓW (15 MIN)

Urządźcie grupową burzę mózgów, wymieniając wszystkie zadania, które trzeba wykonać, aby osiągnąć cele projektu. Zapiszcie każde zadanie na osobnej fiszce. Na odwrocie każdej fiszki zapiszcie, czy i w jaki sposób zadanie dotyczy innych. Szczególnie ważne są zależności, np. „zależy od”, „ma wpływ na”.

Czas określić priorytety! Posortujcie i uszeregujcie wszystkie zadania, odpowiednio zmieniając kolejność fiszek na stole lub ścianie. Jeśli zadań jest więcej niż 15, można je pogrupować w kategorie pracy i ustalić priorytety w każdej kategorii.

Zdefiniujcie kryteria przy określaniu, czy zadanie powinno się znajdować powyżej, czy poniżej linii „można zrezygnować”. Po uzgodnieniu kryteriów narysujcie linię dla ocenianych zadań.

Zwróćcie uwagę na zależności. Nie oceniajcie zadania jako niski priorytet, jeśli istnieje dziesięć innych zadań, które od niego zależą!

ZASADY ZAANGAŻOWANIA (15 MIN)

Poproś grupę o przeprowadzenie burzy mózgów na temat zasad i norm, których powinien przestrzegać cały zespół. Zapiszcie każdy pomysł na osobnej karteczce samoprzylepnej.

Po kolei podzielcie się swoimi pomysłami, przyklejając karteczki na ścianie. Zgrupujcie podobne pomysły.

Określcie, gdzie istnieje szerokie porozumienie i omówcie obszary sporne, aby dojść do porozumienia. Po uzgodnieniu zasad omówcie, w jaki sposób będziecie je realizować i zapiszcie czynności, które należy podjąć.

ROLE I OBOWIĄZKI (20 MIN)

Ustal role poszczególnych członków zespołu i połącz w grupy lub posadź razem osoby pełniące tę samą rolę.

Każda grupa powinna zapisać od trzech do pięciu swoich najważniejszych obowiązków oraz jeden lub dwa najważniejsze obowiązki dla każdej innej roli.

Umieść każdą odpowiedzialność podaną przez grupy dla siebie i innych w tabeli, w której role to nagłówki wierszy, a stwierdzenia „co myślę, że robię” i „co myślą inni, że robię” to nagłówki kolumn. Omówcie rozbieżności między obowiązkami określanymi przez dane osoby i przez zespół, i zanotuj wszystkie obowiązki, które nie mają właściciela.

MAPOWANIE ZALEŻNOŚCI (15 MIN)

Podczas burzy mózgów wymieńcie systemy, zespoły i inne projekty, na które wpływa realizowany projekt. Dla każdego z nich przypiszcie właściciela, który będzie odpowiedzialny za uzupełnienie rodzaju zależności i opisu.

Odrzućcie wszystko, co może potencjalnie pójść nie tak w projekcie. Następnie usuńcie wszystkie mało prawdopodobne zagrożenia o małym wpływie. Oceńcie potencjalny poziom wpływu pozostałych elementów jako wysoki, średni lub niski i przypiszcie każdemu właściciela. Właściciel będzie odpowiadać za opracowanie planu ograniczania ryzyka i wyznaczenie jego właściciela.

Nadszedł czas, aby znaleźć rozwiązanie, jak z wyprzedzeniem radzić sobie z wszystkimi tymi zależnościami i zagrożeniami w całym cyklu realizacji projektu. Jako grupa wymieńcie wszystkich interesariuszy, których dotyczą wcześniej ustalone zagrożenia i zależności. Dla każdej z nich należy określić częstotliwość kontaktu (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, na bieżąco).

MAPOWANIE KAMIENI MILOWYCH (10 MIN)

Na tablicy lub arkuszu narysuj poziomą linię. Zaznacz lewy koniec jako „dzisiaj”, a prawy koniec zostaw nieoznaczony. Jako grupa dodajcie znane kamienie milowe, które zostały już uzgodnione dla tego projektu.

Kamienie milowe to punkty, w których dostarczacie wartość dla klienta. Zalecamy zorganizowanie pracy w taki sposób, aby dostawy odbywały się stopniowo, oraz częste pozyskiwanie opinii.

KRÓTKA PREZENTACJA (10 MIN)

Poproś wszystkich o wypełnienie następującego oświadczenia dotyczącego realizowanego projektu. Każda osoba powinna spróbować przygotować dwie lub trzy wersje. Im więcej, tym lepiej!

Dla [TYP KLIENTA DOCELOWEGO], który oczekuje [POTRZEBA/PRAGNIENIE], [ROZWIĄZANIE] jest [RODZAJ DOSTARCZANEGO PRODUKTU], dzięki któremu [KLUCZOWA KORZYŚĆ].

Poproś każdą osobę o zaprezentowanie grupie swojego najlepszego pomysłu. Omówcie je i wybierzcie „wystarczająco dobrą” wersję grupową, jednocześnie ograniczając dyskusję do ok. 5 minut. Później zawsze możecie ją udoskonalić asynchronicznie!

DACI (10 MIN)

Poproś wszystkich o wskazanie, kto powinien być domyślną osobą kierującą (Driver, D), osobą zatwierdzającą (Approver, A), współtwórcami (Contributors, C) i stronami poinformowanym (Informed, I) w przypadku decyzji dotyczących projektu.

D = osoba kierująca. Osoba odpowiedzialna za gromadzenie interesariuszy, zestawianie wszystkich niezbędnych informacji i uzyskanie decyzji podjętej w uzgodnionym terminie. W zależności od decyzji może to być pełnoetatowy właściciel projektu, ale nie musi.

A = Zatwierdzający. Jedyna osoba, która podejmuje decyzję.

C = Współtwórcy. Bogaci w wiedzę lub doświadczenie, które może mieć wpływ na decyzję — mogą zabierać głos, ale nie mogą głosować.

I = Strony informowane. Podmioty informowane o ostatecznej decyzji.

Zanotuj uzgodnione role i udostępnij notatkę wszystkim interesariuszom.

KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI (15 MIN)

Przeprowadzaj burze mózgów z udziałem wszystkich interesariuszy w zespole i poza nim. Określ związek każdej z grup interesariuszy (tj. Twoich odbiorców docelowych) z projektem. Czy pełnią oni rolę decydenta? Partnera sparingowego? Współtwórcy będącego ekspertem? Podmiotu zajmującego się usuwaniem przeszkód? Pamiętaj, aby uwzględnić cały zespół!

Określ najskuteczniejszy sposób komunikowania się z każdą grupą odbiorców. Zastanów się, jakie treści będziesz udostępniać i jakiego narzędzia będziesz używać w tym celu. Ze swoim zespołem możesz przykładowo komunikować się na czacie przeznaczonym do udostępniania drobnych aktualizacji i otrzymywania informacji zwrotnej od pozostałych uczestników.

Utwórz tabelę z następującymi wierszami:

 • Codziennie
 • Co tydzień
 • co dwa tygodnie
 • miesięcznie
 • Co kwartał
 • Corocznie
 • na bieżąco

W odniesieniu do każdej z powyższych częstotliwości zanotuj odbiorców, z którymi będziesz się komunikować, kanały komunikacji i łącza do bardziej szczegółowych informacji lub artefaktów.

Jeśli po pierwszych dwóch krokach skończy Ci się czas, krok ten można przypisać właścicielowi, aby wykonał go po spotkaniu.

Wyszukiwanie treści
Na przykład…

Oto przykład typowej tabeli mocy przerobowych zespołu.

Krok 3

Podsumowanie i kolejne kroki (10 min)

Mogło się wydawać, że 60–90 minut to zbyt mało czasu, aby omówić tak wiele zagadnień. Spójrz na ukończone czynności i podsumuj wszystkie otwarte działania.

Zanim zakończysz, zapytaj uczestników, co myślą o zdolności zespołu do osiągnięcia celów projektu. Poproś wszystkich o równoczesne zagłosowanie według wzorca: kciuk w górę = zespół będzie zdolny osiągnąć cele projektu, kolor żółty = mam kilka pytań, kolor czerwony = mam pewne obawy.

Po ujawnieniu wyniku głosowania przeprowadź krótką dyskusję na temat oddanych głosów. Uzgodnijcie szczegóły działań lub przeglądów mających na celu poznanie przyczyn oddania czerwonych i żółtych głosów.

Udało się?

Pamiętaj, aby przeprowadzić z zespołem pełną sesję monitorowania wydajności lub sporządzić listę punktów kontrolnych w celu sprawdzenia, czy robicie postępy.

Inne wersje

To gra przygodowa przebiegająca całkowicie według Waszych zasad. Możecie przeprowadzić grę stanowiącą mieszankę dziewięciu gier i znacznie przyspieszyć realizację większości projektów dzięki omówieniu tych zagadnień na tak wczesnym etapie!

Większość gier wchodzących w skład tej gry to również gry samodzielne, na których można oprzeć odrębną sesję. Jeśli uważasz, że Twój zespół potrzebuje więcej czasu, przeprowadź tylko jedną lub dwie gry w ramach rozpoczęcia projektu i podaj pełne instrukcje gry, omawiając instrukcje tworzenia rozszerzonych planów.

Dalsze działania

Zalecamy comiesięczne monitorowanie wydajności, aby na bieżąco znać moce przerobowe zespołu i postępy projektu.

Chcesz więcej porad strategicznych?

Podaj adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych sesji monitorowania wydajności i gier.

Thanks! Now get back to work.

Chcesz przesłać opinię?

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.