Close

Plakat projektu IT


Zbyt wiele projektów IT zaczyna się od powstania koncepcji rozwiązania w głowie, po czym następuje jej rozkład na czynniki pierwsze. Odwróć scenariusz i stwórz wizję projektu od podstaw.

CEL GRY

Iteracje podczas opracowywania strategii i zakresu projektu

Rozpoczęcie od jasno nakreślonego problemu i rozwiązania

Dostarczenie interesariuszom aktualnych informacji

Jeśli sesja Health Monitor wykazała problemy z powszechnym zrozumieniem, jednostronicowym zestawieniem informacji, weryfikacją koncepcji lub zarządzaniem zależnościami , ten scenariusz może okazać się pomocny.

Copy link to heading Copied! Dowiedz się więcej
DLACZEGO TO JEST POTRZEBNE?

Zbyt często skupiamy się na celach i rezultatach projektu, zanim określimy problem! Wspólnie z interesariuszami omów projekt i opracuj rozwiązanie. Dzięki temu pozostała część prac będzie przebiegać znacznie płynniej. Obiecujemy.

Gdy zaczniesz się zastanawiać nad nowym projektem, skorzystaj z tego scenariusza, aby uchwycić pomysły i wyrazić je słowami. Rezultatem nie będzie jednak szczegółowy dokument określający wymagania. Zawrzyj w nim zwięzłe informacje konieczne do przekazania tego, co robisz, przyczyn podejmowanych działań, sposobów mierzenia sukcesu i czynników, które wpłyną na rozpoczęcie projektu lub rezygnację z niego.

Projekt już jest realizowany? Bez obaw. Plakaty projektu można (a nawet należy!) tworzyć, gdy projekt już trwa, aby zespół mógł się skupić na rozwiązywaniu głównych problemów.

KOGO NALEŻY ZAANGAŻOWAĆ?

Razem z podstawowym zespołem projektowym wypełnij każdą sekcję, a następnie udostępnij je interesariuszom.

W przeciwieństwie do karty projektu plakaty projektu zmieniają się z upływem czasu i zawierają informacje najistotniejsze dla interesariuszy.
Zespół użytkowników
Uczestnicy

4–8

Zmierz czas
Czas

3x45 min sesji

Średni poziom trudności
Trudność

Umiarkowana

Przeprowadzenie gry

W przeciwieństwie do kart projektowych plakat projektowy jest żywym dokumentem. Aktualizuj go wraz z coraz dokładniejszym poznawaniem przestrzeni problemowej, kwestionuj założenia, sprawdzaj poprawność rozwiązań i zbieraj opinie. Na podstawie uzyskanych informacji skoryguj kurs przed kontynuowaniem działań.

Materiały

Plakat projektu IT w formacie PDF

Tablica suchościeralna lub arkusz papieru

Markery

Wideokonferencje

Zegar

Przygotowanie

Plakaty projektowe są wypełniane podczas kilku sesji z zespołem, nie ma więc konieczności ukończenia ich na pierwszej. Podczas pierwszej sesji skup się na określeniu przestrzeni problemu. Następnie na możliwie wczesnym etapie podziel się spostrzeżeniami z interesariuszami i poproś ich o opinie, które wraz z rozwojem projektu będzie można uwzględnić w przyszłych sesjach.

Plakat jest podzielony na trzy części odzwierciedlające następujący schemat:

Określ problem — Wyjaśnij, dlaczego rozwiązanie danego problemu jest tak istotne dla klientów i dla biznesu. Wyraźnie wskaż cele, możliwe rozwiązania i osoby lub podmioty, których będzie dotyczyć.

Omów rozwiązanie — Sformułuj możliwe podejścia i uzgodnij najlepsze z nich. Powiedz, z czego wynika Twoje stanowisko, na czym będzie polegał sukces projektu i jak wpłynie na inne systemy i zespoły.

Cała naprzód — Przygotowując się do rozpoczęcia, określ kamienie milowe, mając na uwadze przede wszystkim iteracyjną wartość dla klientów, i upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu znają swoją rolę.

INSTRUKCJE PRZEPROWADZENIA SEKCJI

Przeznacz 60 minut na spotkanie z zespołem. Z wyprzedzeniem zbierz i udostępnij istotne informacje (np. notatki z testów użytkowników, analizy, opinie klientów, badania rynku itp.).

Na początku pierwszej sesji udostępnij szablon plakatu projektowego z instrukcjami. W kolejnych sesjach możesz zacząć od (krótkiego!) omówienia zmian na plakacie.

Omów pytania z zespołem, aż uzyskacie zgodną odpowiedź na każde z nich. Jeśli osiągnięcie porozumienia będzie trudne lub jeśli członkowie zespołu będą zgłaszać bardzo różne pomysły, omów każdą ze zgłoszonych koncepcji i mimo wszystko spróbuj osiągnąć kompromis. Jeśli nie jest to możliwe, jednemu z członków zespołu należy przypisać zadanie uzupełniające polegające na zebraniu dodatkowych informacji i udostępnieniu ich. W końcowej instancji to właściciel projektu (tj. lead projektu) lub opiekun spośród kadry kierowniczej musi rozstrzygnąć różnice zdań, decydując, który kierunek obrać.

Krok 1

Zdefiniuj problem

Ta część nie powinna zająć dłużej niż godzinę. Zbierz kilka osób i przedstaw im ogólny obraz całego projektu. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby osoba spoza zespołu mogła zrozumieć przyczyny i cele projektu.

W czym tkwi problem: W tym miejscu należy jasno i zwięźle opisać, dlaczego chcesz rozwiązać problem i kto na tym skorzysta.

Możliwe rozwiązania: Przeprowadź w grupie burzę mózgów, aby wskazać sposoby rozwiązania problemu, który został przed chwilą wyodrębniony. Ta część może się przeciągnąć do wielu godzin, dlatego mierz czas, aby nie zajmować się tym dłużej niż 20 minut. Burza mózgów powinna zaowocować opracowaniem opisu uzgodnionego rozwiązania oraz krótkiego podsumowania potencjalnych ścieżek alternatywnych.

Zespoły, na które projekt będzie miał wpływ: Na tym etapie omówienie powinno mieć charakter ogólny. Celem dyskusji jest zrozumienie, kogo należy zaangażować w kolejne kroki, gdy realizacja projektu przejdzie na poziom bardziej szczegółowy.

Krok 2

Omów rozwiązanie

Pora szczegółowo omówić projekt. Kierując się treścią pierwszej części, zacznij tworzyć szczegółowe elementy projektu. Na tym etapie nie musisz opracować pełnego planu projektu, lecz plan działań, który będzie pomocny podczas opracowywania planu szczegółowego w ramach kolejnych kroków. Zaangażuj interesariuszy i inne zainteresowane zespoły do oceny i wspólnego projektowania możliwych rozwiązań.

Szczegóły rozwiązania: Przejdź do bardziej szczegółowych informacji na temat wybranego rozwiązania i korzyści z jego wdrożenia.

Walidacja: Na jakie pytania trzeba było odpowiedzieć, aby dojść do tego rozwiązania, i jakich danych lub innych informacji użyć, aby odpowiedzieć na te pytania. Ponieważ jest to żywy dokument, należy uwzględnić w nim także pytania otwarte dotyczące tej sekcji.

Wizualizacja rozwiązania: Nie zainteresujesz nikogo samym tekstem, dlatego użyj wskazówek zawartych w tej sekcji, aby wzbogacić dokument wizualnie! Współpracuj z architektem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje przepływają między systemami, a uzyskane informacje przedstaw tutaj. Dodaj obrazy przedstawiające tablicę lub zrzuty ekranu używanego przez Ciebie narzędzia do rysowania! Po omówieniu rozwiązania od strony technicznej postaw się na miejscu użytkownika i utwórz schemat przedstawiający jego potencjalne wrażenia z korzystania z rozwiązania.

Mierzenie sukcesu: Określ, jaką formę ma przybrać sukces projektu, uwzględniając jego korzyści dla firmy. Im bardziej konkretne i mierzalne będą kryteria sukcesu, tym lepiej. Wiele jednak będzie zależało od określonego projektu. Jeśli masz trudności ze wskazaniem kryteriów sukcesu, wstrzymaj sesję i przeprowadź grę Cele, sygnały, wskaźniki, zanim przejdziesz do następnego kroku.

Przygotuj zarys oddziaływania projektu w formie tabeli. Na jakie systemy i zespoły projekt będzie miał wpływ? Które systemy i zespoły będą musiały wprowadzić zmiany, aby zrealizować projekt? Na końcu tego etapu powinna powstać lista systemów i zespołów, na które projekt będzie miał wpływ, zależności między Tobą a innymi zespołami i względnego znaczenia każdego oddziaływania.

Krok 3

Cała naprzód

(Jeśli pod koniec sekcji „Omów rozwiązanie” zostanie Ci trochę czasu, możesz przejść do sekcji „Cała naprzód”. W przeciwnym razie przeznacz dodatkowe 30 minut na opracowanie pierwszej wersji roboczej lub przydziel to zadanie innej osobie, a następnie udostępnij wersję roboczą zespołowi do sprawdzenia).

Gdy masz już wizję rozwiązania, jego wpływ na inne zespoły i wartość, jaką dostarczasz klientom, poświęć trochę czasu na ustalenie priorytetów tego projektu i jego korzyści w porównaniu z innymi możliwymi projektami, które realizuje organizacja/zespół. Możesz od razu przystąpić do realizacji projektu lub na razie go odłożyć, jeśli aktualnie masz zbyt wiele zadań na głowie. Pamiętaj, że starasz się dostarczać klientom jak najwięcej wartości!

Jeżeli zdecydujesz, że chcesz kontynuować projekt, przygotuj się do jego optymalnego opracowania. Ta sekcja Ci to ułatwi. Kontynuuj otrzymywanie informacji zwrotnych od interesariuszy i innych zespołów, gdy będziesz przekazywać więcej szczegółów. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszyscy rozumieją i stosują Twoje podejście do projektu oraz wiedzą, jak długo on potrwa.

Gotowe?

Pamiętaj, aby przeprowadzić z zespołem pełną sesję monitorowania wydajności lub sporządzić listę punktów kontrolnych w celu sprawdzenia, czy robicie postępy.

Kolejne czynności

Kamienie milowe

Podziel projekt na mniejsze części, aby postępy były bardziej widoczne. Jeśli to możliwe, opracuj kamienie milowe tak, aby ich głównym założeniem było przyniesienie korzyści interesariuszom lub klientom, a nie cele natury technicznej lub związane z infrastrukturą backend.

Możesz śledzić te elementy pracy za pomocą szablonu zarządzania projektami w Jirze.

Zespół

Po opracowaniu konspektu pomysłu w ramach poprzedniego kroku rozdziel jego elementy między odpowiednie osoby. Wyraźnie wskaż, które osoby będą zaangażowane w realizację i jakie inne zobowiązania mogą utrudnić im pracę nad projektem. (Aby wspólnie to ustalić, możesz przeprowadzić nową, udoskonaloną grę Role i obowiązki).

ROZPOCZĘCIE

To proste. Po prostu uruchom grę Rozpoczęcie projektu IT!

Masz apetyt na więcej… porad strategicznych?

Podaj adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych sesji monitorowania wydajności i gier.

Thanks! Now get back to work.

Chcesz przesłać opinię?

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.