Close

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Podręcznik komunikacji w trakcie incydentów

Kompletny przewodnik po komunikacji w trakcie incydentów

Bieżące informowanie zespołów i klientów, gdy usługi nie działają.

Podsumowanie


Nic nie wpływa na utratę zaufania równie mocno, jak przestoje systemu i słaba komunikacja. Przestoju nie zawsze da się uniknąć, ale słabej komunikacji można.

W tym podręczniku znajdziesz:
Wyróżnienie z kciukiem w górę

Porady na temat definiowania incydentu i ustalania czasu powiadamiania o przestojach.

Ikona żarówki

Odpowiednie miejsca do udostępniania i rozpowszechniania komunikatów, aby klienci byli doinformowani i zadowoleni.

Strona z treścią

Szablony i próbki, które możesz wykorzystać do szybkiego i sprawnego tworzenia ogłoszeń.