Close
Opublikowano w listopadzie 2020 r. w kategorii Zarządzanie zmianami

Zarządzanie zmianami w erze DevOps

Nowe funkcje zarządzania zmianami w Jira Service Management zapewniają zespołom ds. eksploatacji IT bogatsze informacje kontekstowe na temat zmian z narzędzi programistycznych, dzięki czemu mogą one podejmować lepsze decyzje i minimalizować ryzyko. Integracja z nowoczesnymi przepływami pracy projektowania oprogramowania pozwala szybciej zrozumieć zmiany i wprowadzać innowacje.

Nowości:

Skorzystaj z bardziej inteligentnej automatyzacji, która umożliwia uproszczenie procesu generowania rekordów zmian z narzędzi CI/CD, automatyczne dodawanie szczegółów wdrożenia i zamykanie zmian standardowych, ustawianie ryzyka w oparciu o poziom usługi i wiele więcej za pomocą funkcji Jira Automation.

Rekord zmiany — zrzut ekranu

Integracje związane z zarządzaniem zmianami pozwalają członkom zespołu przeglądać i zatwierdzać zmiany o dużym wpływie bezpośrednio z Bitbucket Pipelines lub innych narzędzi CI/CD, takich jak CircleCI, Jenkins i nie tylko.

Podłącz narzędzie CI/CD — okno podręczne

Warunkowanie wdrożeń umożliwia zezwalanie na wdrożenia lub ich blokowanie w określonych punktach procesu zarządzania zmianami za pomocą narzędzia CI/CD podłączonego do Jira Service Management.

Zmiana warunkowana — animacja GIF

Funkcja warunkowania wdrożeń jest dostępna w planie Jira Service Management Cloud Premium.

Rejestr usług pozwala zapoznać się z kontekstem zmian i ich potencjalnym wpływem. W rejestrze usług zespoły IT będą zapisywać wszystkie obsługiwane przez siebie usługi, zapewniając dodatkowy cenny kontekst dla wspierających je procedur.

Śledzenie zmian w usłudze — okno podręczne

Uwaga: Aby skorzystać z najnowszych funkcji Jira Service Management, utwórz nowy projekt, używając szablonu ITSM. Pracujemy nad udostępnieniem instancji z możliwością uzyskania dostępu do nowych funkcji w istniejących projektach.


Powiązane artykuły
Zarządzanie zmianami

Mapuj usługi o znaczeniu krytycznym, korzystając z nowej funkcji Atlassian — Rejestr usług

Rejestr usług, najnowsza funkcja Atlassian, umożliwia zespołom IT zapisanie wszystkich obsługiwanych przez nich usług, zapewniając dodatkowy kontekst w przypadku zmian.

Cloud

Dostępny nowy szablon projektu ITSM

Nowy szablon projektu ITSM oferuje nawigację skoncentrowaną na zarządzaniu wsparciem IT, z kolejkami wniosków, incydentów, problemów i zmian.