Close
Logo Jira Service Management

Oprogramowanie do obsługi zgłoszeń
dla każdego zespołu

Łatwo skonfigurujesz i dostosujesz zgłoszenia do centrum obsługi, aby spełnić wymagania każdego zespołu. Już dziś bezpłatnie wypróbuj Jira Service Management!

Wszystko, czego potrzebujesz, od oprogramowania do obsługi zgłoszeń

Stopwatch icon

Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut

Możesz z łatwością rozpocząć pracę z oprogramowaniem do obsługi zgłoszeń Jira Service Management — nie trzeba nic konfigurować ani instalować. Dostępne w standardzie i gotowe do wdrożenia specjalne szablony i oszczędzające czas narzędzia, takie jak widoki zgłoszeń, przepływy pracy zatwierdzania i automatyzacja, pozwalają na szybszą realizację zadań.

Ikona otwartego listu

Łatwiej niż za pośrednictwem poczty e-mail

Utrzymuj stały kontakt z klientami. Przenieś rozmowy ze skrzynki odbiorczej (lub z aplikacji Slack bądź Microsoft Teams za pomocą Halp) do kolejek w Jira Service Management, aby niczego nie przeoczyć. W okamgnieniu przejdź od rozmowy do rozwiązania.

Ikona portalu

Wiele zespołów, jedna platforma

Integracje na platformie Atlassian pozwalają powiązać wnioski w ramach kompleksowego pipeline'u procesów cyfrowych — od planowania, współpracy, zarządzania zadaniami i rozwoju produktów (z wykorzystaniem Jiry i Trello) po ciągłe dostarczanie (dzięki Bitbucket) i porządkowanie wiedzy (za pomocą Confluence).

Obraz portalu klienta
Ikona
Uzyskaj gotowe do użycia procesy ITIL

Rozwiązanie Jira Service Management uzyskało certyfikat PinkVERIFYTM w zakresie procesów realizacji wniosków oraz zarządzania incydentami, problemami i zmianami.

Ikona
Automatyzacja powtarzających się zadań

Skonfiguruj funkcję automatyzacji, aby zmniejszyć obciążenie pracą i pozwolić agentom na skupienie się na rozwiązywaniu istotnych problemów.

Ikona
Dostarczaj produkty zgodnie z umowami SLA

Zadbaj o idealną realizację umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. Wykonuj ważne zadania w pierwszej kolejności dzięki systemowi priorytetyzacji.

Ikona
Monitoruj istotne wskaźniki

Uzyskaj wgląd we wskaźniki ważne dla Twojej firmy. Zwiększ wydajność oraz identyfikuj utrudnienia zanim powstaną.

Ikona
Utwórz bazę wiedzy

Zapewnij zespołom centrum obsługi i wsparcia możliwość łatwego zarządzania zgłoszeniami i dzielenia się wiedzą, aby właściwe odpowiedzi zawsze były dostępne na wyciągnięcie ręki.

Ikona
Rozbuduj swoje oprogramowanie do obsługi zgłoszeń

Wybierz spośród ponad 1000 zaufanych aplikacji i integracji, aby dostosować rozwiązanie Jira Service Management do własnych wymagań.

Zaufało nam ponad 25 000 firm z całego świata

Square Sotheby's Puppet Airbnb

Intuicyjne i ekonomiczne oprogramowanie do obsługi zgłoszeń

Jira Service Management to coś więcej niż tylko system zgłoszeniowy — to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach nowoczesnych zespołów. Intuicyjny interfejs i konfigurowalne funkcje, w tym przepływy pracy dotyczące obsługi zgłoszeń i specyficzne dla IT, umożliwiają zespołom wsparcia wydajne zarządzanie przychodzącymi zgłoszeniami i wnioskami o usługi.

Dzięki funkcjom automatyzacji i kolejkom priorytetowym Jira Service Management zapewnia szybkie rozwiązywanie krytycznych zgłoszeń, zwiększając produktywność agentów i zadowolenie klientów. Ponadto integracja z bazą wiedzy i opcje samoobsługi umożliwiają użytkownikom samodzielne znajdowanie rozwiązań, zmniejszając zależność od zespołów wsparcia.

Bogaty zestaw funkcji Jira Service Management, w tym procesy z certyfikatem ITIL oraz rozbudowane funkcje raportowania i analizy, umożliwia firmom dostarczanie wyjątkowych usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zasobów. Niezależnie od tego, czy śledzisz zgłoszenia, zarządzasz wnioskami serwisowymi czy zwiększasz produktywność agentów, Jira Service Management zapewnia narzędzia i funkcje pozwalające usprawnić działalność operacyjną i osiągnąć sukces w działalności biznesowej.

Często zadawane pytania

Czym jest system zgłoszeniowy?
  

System zgłoszeniowy to oprogramowanie używane przez firmy do śledzenia przychodzących wniosków lub zgłoszeń od klientów lub użytkowników wewnętrznych oraz zarządzania nimi. Jest to scentralizowana platforma do rejestrowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania zgłoszeń lub wniosków o usługi. Każde zgłoszenie zazwyczaj pociąga za sobą określone zadanie, zapytanie lub problem, które wymagają uwagi, umożliwiając zespołom efektywne organizowanie i rozwiązywanie różnych problemów.

Dlaczego organizacje potrzebują systemów zgłoszeniowych w centrach obsługi?
  

Firmy potrzebują zautomatyzowanego systemu zgłoszeniowego do śledzenia różnych wniosków o usługi, incydentów i zgłoszeń od klientów, pracowników lub innych interesariuszy oraz zarządzania nimi. Systemy zgłoszeniowe zapewniają ustrukturyzowane ramy rejestrowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania tych wniosków o usługi, zapewniając terminowe i skuteczne odpowiedzi.

Ułatwiają również komunikację i współpracę między zespołami wsparcia, usprawniają przepływ pracy i umożliwiają firmom realizację umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA). Ponadto systemy zgłoszeniowe często zawierają funkcje raportowania i analizy, dzięki czemu firmy mogą uzyskać szczegółowe informacje o operacjach wsparcia, rozpoznawać trendy i podejmować decyzje oparte na danych w celu ciągłego doskonalenia.

Jakie są popularne funkcje systemu zgłoszeniowego?
  

Popularne funkcje zautomatyzowanych systemów zgłoszeniowych obejmują:

  • Tworzenie zgłoszeń i zarządzanie nimi: Umożliwia użytkownikom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zgłoszeń przez cały cykl ich życia.
  • Automatyzacja przepływu pracy: Automatyzuje powtarzalne zadania oraz usprawnia procesy przekierowywania zgłoszeń i eskalacji.
  • Integracja bazy wiedzy: Zapewnia dostęp do repozytorium artykułów, przewodników i często zadawanych pytań, aby ułatwić samoobsługę i szybkie rozwiązywanie zgłoszeń.
  • Zarządzanie umowami SLA: Umożliwia firmom definiowanie i egzekwowanie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) w celu terminowego rozwiązywania zgłoszeń.
  • Raportowanie i analiza: Zapewnia cenne informacje na temat ilości zgłoszeń, czasów odpowiedzi, wskaźników rozwiązań i innych krytycznych wskaźników w celu monitorowania wydajności i określania obszarów wymagających poprawy.
  • Narzędzia współpracy: Ułatwiają komunikację i współpracę między zespołami wsparcia i interesariuszami, zapewniając skuteczne rozwiązywanie zgłoszeń.
  • Opcje dostosowywania: Umożliwiają firmom dostosowanie systemu zgłoszeniowego do ich specyficznych potrzeb, co obejmuje pola niestandardowe, przepływy pracy i branding.
Czy systemy zgłoszeniowe mogą pomóc w przypadku zgłoszeń IT?
  

Tak, oprogramowanie systemu zgłoszeniowego jest powszechnie używane przez zespoły IT do zarządzania różnymi zgłoszeniami IT i ich rozwiązywania. Dotyczy to problemów technicznych, usterek oprogramowania, awarii sprzętu i wniosków o usługi. Zapewnia zespołom wsparcia IT narzędzia i funkcje umożliwiające wydajną obsługę przychodzących zgłoszeń o wsparcie techniczne, ustalanie priorytetów zadań, śledzenie zgłoszeń i komunikowanie się z użytkownikami. Ponadto oprogramowanie systemu zgłoszeniowego często integruje się z innymi narzędziami i systemami zarządzania IT, dodatkowo usprawniając procesy dostarczania usług IT i wsparcia.

Nie tylko obsługa zgłoszeń — poznaj zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM)
  

Podczas gdy systemy zgłoszeniowe koncentrują się na śledzeniu zgłoszeń i rozwiązywaniu indywidualnych incydentów, zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM) obejmuje szerszy zakres praktyk i procesów związanych z dostarczaniem i wspieraniem usług IT.

ITSM wykracza poza zautomatyzowane systemy zgłoszeniowe poprzez uwzględnienie strategii usług, projektowania, zmian statusu, operacji i aktywności ciągłego doskonalenia w celu dostosowania usług IT do potrzeb biznesowych i udoskonalenia ogólnego świadczenia usług. Ramy postępowania ITSM, takie jak ITIL (Information Technology Infrastructure Library), zawierają wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące wdrażania procesów ITSM, m.in. w zakresie zarządzania incydentami, zarządzania problemami, zarządzania zmianami, zarządzania centrum obsługi i nie tylko.

Przyjmując zasady ITSM i wykorzystując zintegrowane platformy ITSM, firmy mogą optymalizować świadczenie usług, zwiększać zadowolenie użytkowników, poprawiać produktywność agentów i podnosić wartość biznesową dzięki skutecznym praktykom zarządzania usługami IT.

Jakie są trzy rodzaje zgłoszeń w systemie zgłoszeniowym IT?
  

Trzy główne rodzaje zgłoszeń w systemie zgłoszeniowym IT to:

Zgłoszenia dotyczące incydentów: Zgłoszenia dotyczące incydentów są tworzone w celu zgłaszania wszelkich nieplanowanych przerw lub pogorszenia jakości usług IT. Mogą to być awarie systemu, błędy oprogramowania, awarie sprzętu lub problemy z łącznością sieciową. Zgłoszenia incydentów są zazwyczaj traktowane priorytetowo na podstawie ich wpływu i pilności, aby zapewnić terminowe rozwiązanie i zminimalizować zakłócenia w działaniach biznesowych.

Zgłoszenia dotyczące wniosków o usługi: Zgłoszenia dotyczące wniosków o usługi są tworzone w celu żądania dostępu do wstępnie zdefiniowanych usług IT, informacji lub zasobów i podlegają ustandaryzowanemu procesowi realizacji. Przykłady wniosków o usługi obejmują tworzenie konta, instalacje oprogramowania, resetowanie haseł, aprowizację sprzętu i uprawnienia dostępu. Zgłoszenia dotyczące wniosków o usługi pomagają usprawnić i ujednolicić świadczenie usług IT, zapewniając spójną i wydajną obsługę wniosków użytkowników.

Zgłoszenia z wnioskami o zmianę: Zgłoszenia z wnioskami o zmianę są tworzone w celu proponowania, przeglądania i wdrażania zmian w infrastrukturze IT, systemach, aplikacjach lub usługach. Zmiany mogą obejmować aktualizacje, uaktualnienia, poprawki, konfiguracje, instalacje lub wycofanie. Zgłoszenia z wnioskami o zmianę przechodzą formalny proces zarządzania zmianami w celu oceny potencjalnego wpływu, ryzyka i korzyści wynikających z proponowanych zmian. Zapewnia to prawidłową ocenę, zatwierdzanie, planowanie i wdrażanie przy minimalnych zakłóceniach w eksploatacji IT i ciągłości działania.