Close
Lucid Motors + Atlassian

Lucid Motors, nowy producent samochodów, polega na rozwiązaniach Atlassian


Logo Lucid Motors
Branża

Transport

Lokalizacje

Newark, Kalifornia

Liczba użytkowników Atlassian:

1000

Misją Lucid Motors jest promowanie stosowania zrównoważonych źródeł energii dzięki produkcji niesamowitych pojazdów elektrycznych, w których najważniejszy jest komfort obsługi. Stworzenie od podstaw marki samochodów światowej klasy to duże wyzwanie, dlatego wszystkie aspekty działalności firmy — od zespołu w centrali, przez kolor wnętrza samochodu, po używane oprogramowanie — są weryfikowane pod kątem jakości i doskonałych doświadczeń klientów. Dzięki temu powstaje samochód inny niż wszystkie. Lucid Air to zaawansowany i luksusowy sedan, zainspirowany kalifornijską stylistyką i wykorzystujący technologię sprawdzoną w wyścigach. Air ma obszerne wnętrze przy rozmiarach segmentu D, zasięg ponad 600 km i przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż 2,5 sekundy.

Firma Lucid wybrała Atlassian ze względu na łatwość obsługi, możliwości dostosowania, niezawodność i skalowalność. Rozwiązanie obejmujące Jira Software, Confluence i Jira Service Management ułatwi realizację planu agresywnego rozwoju Lucid i umożliwi bezproblemową współpracę konieczną do zapewnienia innowacyjności w stale zmieniającej się branży. Jira Software pomaga między innymi w projektowaniu systemów informacyjno-rozrywkowych w pojazdach, co pozwala zaoferować klientom luksusowe, bezpieczne i inteligentne samochody, jakich oczekują. Confluence to źródło rzetelnych informacji i dokumentacji dla wszystkich pracowników, podwykonawców i dostawców. Natomiast Jira Service Management to podstawowy składnik rozwiązania do zarządzania usługami IT (ITSM) oraz usługami przedsiębiorstwa (ESM) używany w 15 działach (w tym IT, HR i prawnym) i wdrażany w kolejnych. Lucid planuje także zastosować Jira Service Management do wspomagania realizacji codziennych funkcji, takich jak zarządzanie incydentami oraz konserwacja ich nowoczesnego oprogramowania dla sektora motoryzacji.

Rozwiązania Atlassian umożliwiają nam osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie wyjątkowej marki samochodów.

Laurent Bordier

Właściciel usług Atlassian

„Ludzie mają tendencję do kojarzenia marki samochodów z danym modelem, ale tworzy ją właśnie każdy model i wszystkie szczegóły — wizerunek marki, estetyka, wrażenia z jazdy i posiadania samochodu. Dlatego zapewnienie jakości ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu” — mówi właściciel usług Atlassian, Laurent Bordier. „Rozwiązania Atlassian umożliwiają nam osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie wyjątkowej marki samochodów”.

„Dzięki Atlassian Cloud już nie budzę się w nocy z powodu awarii węzła w centrum danych.

Laurent Bordier

Właściciel usług Atlassian

Podwaliny pod sukces

Podobnie jak inne firmy zajmujące się tworzeniem „rzeczy” związanych z Internetem, Lucid Motors jednocześnie projektuje i wytwarza swoje produkty, a także udostępnia usługi SaaS. Całe oprogramowanie firmy powstaje i jest utrzymywane w chmurze, dlatego przyjęcie rozwiązań chmurowych Atlassian do współpracy nad projektami w całej firmie było oczywistym wyborem, pozwalającym zapewnić zgodność i ciągłą dostępność oprogramowania. „Dzięki Atlassian Cloud już nie budzę się w nocy z powodu awarii węzła w centrum danych”, mówi Laurent. „To duży plus dla mnie i dla moich klientów, ponieważ jestem w stanie zapewnić najlepszą możliwą umowę SLA”.

Firma Lucid korzystała już z produktów Atlassian w momencie zatrudnienia Laurenta — administratora Atlassian z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z tym zestawem narzędzi i realizacji wdrożeń, które przynoszą korzyści całym organizacjom. Laurent postrzega swoje zadanie jako ułatwienie firmie osiągania z powodzeniem swoich celów poprzez organizację środowiska Atlassian. Częste spotkania z kierownikami zespołów pomagają mu zrozumieć ich plan działań, a w konsekwencji dostosować pracę swojego zespołu tak, aby każdy dział mógł odnieść sukces.

Gdy dołączył do Lucid, jego pierwszą misją było zorganizowanie trzech głównych składników posiadanego pakietu produktów Atlassian (Jira Software, Jira Service Management i Confluence). Od tego momentu współpracował z kierownikami zespołów, aby skonsolidować projekty Jira firmy do jednego na dział oraz kilku projektów obejmujących różne działy. Laurent wykorzystał rozwiązania Atlassian do wspierania agresywnych celów Lucid, dzięki czemu są one teraz standardem umożliwiającym łączenie pracy z wynikami biznesowymi w każdym dziale firmy.

Zarządzanie usługami dla każdego zespołu

Sukces firmy Lucid zależy od możliwości bezpiecznej i wydajnej współpracy między różnymi działami, a pakiet Atlassian pomaga zespołom budować kulturę transparentności dzięki dynamicznemu rozwiązaniu do zarządzania usługami przedsiębiorstwa. Mając to na uwadze, Laurent wdrożył i ustandaryzował produkty Atlassian w całej organizacji. W pierwszej kolejności utworzył w Jira Service Management działów obsługi IT, który obejmował pomoc techniczną, administrację oraz bezpieczeństwo. To rozwiązanie cieszyło się dużym powodzeniem i zostało dobrze przyjęte — w ciągu zaledwie sześciu miesięcy w systemie pojawiło się 4000 zgłoszeń. Liczba zgłoszeń sygnalizowała również konieczność przystąpienia do zbierania danych, które pomogłyby im zrozumieć, w jaki sposób można usprawnić procesy w firmie.

Od czasu utworzenia pierwszego punktu pomocy technicznej z rozwiązania Jira Service Management zaczęły korzystać zespoły biznesowe, takie jak zespół HR, prawny i zaopatrzenia. Przykładowo z uwagi na szybki wzrost liczby pracowników, niezbędny do napędzania rozwoju firmy, kierownicy ds. rekrutacji poszukiwali prostego sposobu śledzenia procesów związanych zatrudnianiem i tworzenia dotyczących ich wniosków. W związku z tym zespół Laurenta opracował w pełni zintegrowany proces wdrażania pracowników. Ich system HR automatycznie tworzy zgłoszenie w Jira Service Management, które z kolei tworzy zgłoszenia podrzędne dla wszystkich zasobów, jakie mogą być potrzebne nowo zatrudnionej osobie, takich jak laptopy czy poświadczenia. Korzystając z kombinacji rozwiązań Smartsheet i Confluence, które są powiązane ze zgłoszeniami, kierownicy ds. rekrutacji zyskują możliwość samodzielnej obsługi i sprawdzenia w dowolnej chwili na pulpicie, na jakim etapie procesu wdrażania znajdują się ich pracownicy.

Szybsze rozwiązywanie incydentów i wyciąganie z nich wniosków

W przyszłości Laurent planuje wdrożenie przy użyciu produktów Atlassian tradycyjnego procesu zarządzania incydentami stosowanego powszechnie w branży motoryzacyjnej. Rozpoczyna się on w momencie, gdy system monitorowania lub konkretna osoba tworzy incydent w Jira Software. Spowoduje to wysłanie powiadomienia do zespołu pełniącego dyżur domowy za pośrednictwem np. Opsgenie. Klienci będą informowani za pośrednictwem strony statusu, a w portalu klienta w Jira Service Management zostanie zamieszczone ogłoszenie dla osób poszukujących pomocy. Następnie wewnętrzni interesariusze zostaną dodani do pokoju czatu, aby mogli komunikować się z zespołem oraz na zewnątrz z klientami. Po rozstrzygnięciu zgłoszenia oś czasu incydentu zostanie udokumentowana w Confluence z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat czasu, jaki zajęło rozwiązanie incydentu, oraz rejestru osób uczestniczących. Następnie w Jira Software zostanie utworzone zgłoszenie post-mortem zawierające monit z poleceniem rozpoznania i przeanalizowania głównej przyczyny. Na końcu zostanie utworzone zgłoszenie z przypisaniem działania naprawczego w ramach umowy SLA o dwutygodniowym okresie realizacji do konkretnej osoby.

Atlassian pomaga Lucid zachować elastyczność i podejmować decyzje w oparciu o dane

Firma Lucid wkłada wiele wysiłku w ugruntowanie swojej prawdziwie kalifornijskiej marki na rynku o długiej tradycji, który jednak szybko się zmienia. Atlassian umożliwia zespołowi dostosowanie się do tego dynamicznego środowiska i reagowania w nim.

„Cały urok Atlassian tkwi w ilości danych, informacji i dokumentacji, jakie masz do dyspozycji w jednym miejscu”, twierdzi Laurent. „Będziemy mogli wykorzystać te dane, aby zrozumieć tendencje, które mogą nam pomóc w ciągłym doskonaleniu naszych procesów projektowych, operacyjnych i produkcyjnych”.

W trakcie tych prowadzonych w dużym tempie prac Laurent z zaangażowaniem realizuje swoją misję polegającą na umożliwieniu wewnętrznym interesariuszom osiąganie firmowych celów i OKR-ów. Definiuje on własny plan rozwoju, który pozwoli osiągnąć sukces każdemu z działów, a w konsekwencji uwolnić pełny potencjał samochodu elektrycznego.

Cały urok Atlassian tkwi w ilości danych, informacji i dokumentacji, jakie masz do dyspozycji w jednym miejscu.

Laurent Bordier

Właściciel usług Atlassian

„Mam szczęście współpracować z niezwykle inteligentnymi ludźmi, z których każdy jest ekspertem w swojej, czasami zupełnie odmiennej, dziedzinie”, dodaje Laurent. „Wspólnie możemy przekuć całą tę wiedzę w niepowtarzalny produkt, który będzie wyznaczał nowy standard luksusowych samochodów. Aby to osiągnąć, musimy utrzymywać wysoką jakość, skutecznie dzielić się wiedzą, współpracować bez przeszkód i optymalizować wszystkie nasze wewnętrzne procesy. Atlassian umożliwia to wszystko i wiele więcej”.

Wprowadzaj innowacje dzięki Jira Service Management

Logo Yale School of Management

Jak Yale School of Management spełnia oczekiwania dotyczące obsługi w szkolnictwie wyższym dzięki rozwiązaniom Atlassian

Logo Departamentu Technologicznego hrabstwa Sacramento

Fugro koncentruje się na innowacjach dzięki produktom chmurowym Atlassian

Logo AppDynamics

Od start-upu z silosami organizacyjnymi do zespołu marzeń — zobacz, jak przebiegała transformacja w AppDynamics.