Close
Fugro + Atlassian

Fugro koncentruje się na innowacjach dzięki produktom chmurowym Atlassian


Logo Fugro
Branża

Energia i media

Lokalizacja

Cały świat

Wielkość firmy

Enterprise

Firma Fugro będąca globalnym liderem w dziedzinie danych geograficznych funkcjonuje na pograniczu sił stymulujących dalszy rozwój oraz mocnej potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za środowisko. Wzrost liczby ludności, szybko zmieniająca się technologia, a w szczególności zmiany klimatu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zasobów energetycznych, a Fugro posiada unikatowe know-how potrzebne do ograniczenia tych zagrożeń. Ich technologię wykorzystuje się do generowania modeli 3D zasobów energetycznych na całym świecie, umożliwiających zrozumienie okoliczności, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa lub przerwy w dostawie prądu. Wiedzę zdobytą w oparciu o te dane wykorzystuje się do monitorowania i poprawy warunków działania sieci, co pozwala oszczędzać pieniądze, a nawet ratować życie.

Zespoły Fugro polegają na produktach Atlassian Cloud od 2011 roku, wykorzystując je do automatyzowania logistyki swojej pracy i zarządzania nią, dzięki czemu mogą skupić się na wprowadzaniu innowacji w swoich produktach i rozszerzaniu usług, aby ostatecznie umożliwić firmom energetycznym ograniczenie ryzyka katastrofalnych wypadków i przygotowanie się na nadejście niepewnej przyszłości.

Maksymalna wydajność minimalnym kosztem

Na początku zespół Fugro wdrożył narzędzia Atlassian, aby sprostać obowiązkom związanym z planowaniem operacyjnym i tworzeniem oprogramowania. Wybór zintegrowanego zestawu narzędzi Jira Software oraz Bitbucket ułatwił zachowanie kontroli nad procesami. Jeśli chodzi o opcję wdrożenia, to wersja Cloud była oczywistym wyborem nie tylko ze względu na oszczędności, ale także bezproblemowy charakter wdrożeń i uaktualnień. Dzięki produktom Atlassian Cloud „nasz zespół może skoncentrować się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań naszym klientom. Takie podejście wspiera wizję Fugro, która zakłada umożliwienie wyciągania wniosków z danych geograficznych, aby na świecie żyło się lepiej i bezpieczniej”, twierdzi Scott Carpenter, globalny architekt chmury w Fugro.

Nowe domyślne narzędzie pracy

Zanim firma Fugro wdrożyła oprogramowanie Jira Software, między zespołami technicznymi i nietechnicznymi korzystającymi z odseparowanych i przestarzałych narzędzi wytworzyła się bariera informacyjna. Frustracja wynikająca z takiej fragmentacji skłaniała ludzi do powrotu do preferowanych metod komunikacji: wiadomości e-mail, czatu, karteczek samoprzylepnych, rozmów na korytarzu... Nie jest to skalowalny model współpracy w sytuacji, gdy kluczami do sukcesu są elastyczność i szybkość wprowadzania produktów na rynek. Jednak dzięki ustnym rekomendacjom i przyjęciu podejścia oddolnego oprogramowanie Jira Software w końcu wyparło przestarzałe style pracy i stało się nowym domyślnym rozwiązaniem do współpracy między działami. Pozwoliło przełamać bariery komunikacyjne i usprawnić pracę zespołów. Sukces, jaki odniosło wdrożenie oprogramowania Jira Software, doprowadził do rozpowszechnienia się rozwiązań Jira Service Management, Bitbucket, Trello i Atlassian Access w wielu zespołach w całej organizacji.

Elastyczne narzędzia pomagają dostarczać technologię ratującą życie

Zintegrowany zestaw narzędzi Atlassian używany przez firmę Fugro Roames pozwala zespołom wybierać przepływy pracy i narzędzia, które najlepiej sprawdzają się w ich przypadku, a także zapewnia kontekst potrzebny do współpracy między działami.

Zespół ds. innowacji wykorzystuje rozwiązania Jira Software i Bitbucket do planowania, tworzenia harmonogramu, opracowywania, dostarczania i utrzymywania usług. Natywne integracje narzędzi umożliwiają precyzyjne prześledzenie ścieżki od wymagań zawartych w zgłoszeniu Jira do kodu źródłowego w Bitbucket. „Dzięki integracji każdy wiersz zmodyfikowanego kodu możemy połączyć z powrotem ze zgłoszeniem Jira, aby dowiedzieć się nie tylko, co zostało zmienione, ale także dlaczego”, wyjaśnia Scott. W Bitbucket programiści mogą brać udział w przeglądach kodu za pośrednictwem pull requestów tworzonych w dowolnym miejscu na świecie, dzięki czemu są w stanie rozwijać swoje umiejętności, uczyć się od siebie nawzajem, wdrażać spójne standardy dotyczące tworzenia kodu i usuwać wady przed udostępnieniem produktu klientom.

Chmura [Atlassian] jest elastyczna i nie wymusza na zespołach konkretnego sposobu pracy.

Scott Carpenter

Globalny architekt chmury

Zespoły operacyjne wykorzystują oprogramowanie Jira Software do zarządzania przetwarzaniem i analizą danych, aby umożliwić zakładom energetycznym identyfikowanie i eliminowanie ryzyka oraz problemów, takich jak roślinność rosnąca zbyt blisko linii energetycznych pod napięciem. Śledzą one również wymagania klientów i określają standardową procedurę postępowania, którą w przypadku każdej aktywności można połączyć z powiązanym zgłoszeniem Jira. Taka standaryzacja zapewnia spójność i powtarzalność przetwarzania, umożliwiając spełnienie wymagań klientów dotyczących jakości.

Członkowie zespołu DevOps korzystają z rozwiązania Jira Service Management do realizacji procesów ITSM i szybkiego reagowania na incydenty. Zgłoszenia generowane w związku z nowymi funkcjami lub w celu usunięcia usterki produktu są łączone z zadaniem technicznym w Jira Software, co umożliwia ich dokładne śledzenie, aby różne zespoły mogły współpracować ze sobą, rozwiązując problemy klientów.

Nie można być liderem w dziedzinie technologii, jeśli nie umie się uporządkować swoich rewolucyjnych pomysłów. W tym właśnie celu zespół ds. innowacji Fugro wykorzystuje Trello. Wizualny interfejs aplikacji oparty na tablicach Kanban pozwala uchwycić wizjonerskie pomysły, przeanalizować je, ustalić ich priorytet, a następnie je urzeczywistnić, zamiast skazywać na zapomnienie w skrzynce poczty elektronicznej.

Informacje nie tylko przepływają swobodnie przez zintegrowany zestaw narzędzi, ale także są bardzo bezpieczne. Usługa Atlassian Access pozwala administratorom w firmie Fugro na centralne zarządzanie użytkownikami i ujednolicenie zasad bezpieczeństwa we wszystkich używanych produktach Atlassian. Dzięki temu zespoły — od programistów po osoby odpowiedzialne za dostarczanie produktów klientom — mogą w pełni wykorzystać swój potencjał przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i bezpieczeństwa danych w firmie.

Firma Fugro rozrosła się do 10 000 pracowników w 65 krajach i aby zaspokoić potrzeby jej nowoczesnych, rozproszonych zespołów, produkty Atlassian Cloud wymagają ciągłej adaptacji.

Korzyści finansowe i większe bezpieczeństwo

Wydajny i zintegrowany sposób pracy, jaki stosuje firma Fugro, pozwala personelowi skoncentrować się na tworzeniu usług, które zmieniają świat, zamiast „poświęcania czasu na instalowanie niezbędnych uaktualnień lub poprawek serwera Jira Software bądź dociekanie przyczyn występujących nieregularnie problemów, takich jak skoki użycia procesora na serwerach o znaczeniu krytycznym, które wpływają na użytkowników końcowych”, mówi Scott.

Firma Fugro powiększyła się i przystosowała do zmieniających się potrzeb klientów i otaczającego ją świata, otwarcie opowiadając się za wprowadzanymi w zrównoważony sposób innowacjami i rozwojem etycznym pod względem ochrony środowiska. Od angażowania się w inicjatywy związane z energią odnawialną po redukcję śladu węglowego swoich obiektów — firma wykazała wyraźne zaangażowanie w rozwiązania przyjazne dla Ziemi.

W międzyczasie firma rozrosła się do 10 000 pracowników w 65 krajach i aby zaspokoić potrzeby jej nowoczesnych, rozproszonych zespołów, produkty Atlassian Cloud wymagają ciągłej adaptacji. „Narzędzia [Atlassian] są elastyczne i nie wymuszają na zespołach konkretnego sposobu pracy”, wskazuje Scott.

Największą korzyść odnieśli jednak klienci firmy Fugro oraz podmioty, które opierają swoją gospodarkę energetyczną na jej danych. Dzięki technologii firmy Fugro zakłady energetyczne zdołały zaoszczędzić nawet 40% na rocznych kosztach zarządzania roślinnością i skrócić czas reakcji na awarie linii energetycznych do maksymalnie 24 godzin. Atlassian to zaufana platforma wspierająca kulturę innowacji, a zapewnienie zespołom Fugro odpowiednich możliwości przekłada się na bogactwo pomysłów, zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania i ułatwienie klientom kreowania bezpieczniejszego świata.

Zrewolucjonizuj przepływy pracy w organizacji dzięki bezproblemowej, bezpiecznej współpracy w chmurze.

Logo ASU

Dział IT na Uniwersytecie Stanu Arizona stosuje metodykę i dane Agile, aby zmieniać przyszłość szkolnictwa wyższego.

Logo VSCO

Dowiedz się, jak Fair przeprowadza rewolucję w branży motoryzacyjnej dzięki szybkości, prostocie i wysokiemu poziomowi obsługi.

Logo VSCO

VSCO, firma, która stworzyła opartą na subskrypcji aplikację fotograficzną, odkrywa tajemną formułę pozwalającą zwiększyć przejrzystość i wydajność pracy zespołowej.