Close
ASU + Atlassian

Wprowadzanie Agile w szkolnictwie wyższym


Logo ASU
Logo ASU
Branża

Szkolnictwo wyższe

Liczba użytkowników

1800

Lokalizacja

Tempe, Arizona, USA

Dział IT na Uniwersytecie Stanu Arizona stosuje metodykę i dane Agile, aby zmieniać przyszłość szkolnictwa wyższego.

Uniwersytety mają dwa niezwykle ważne cele — kształcenie ludzi i kształtowanie nowych idei. Ich absolwenci są niezwykle cenionymi pracownikami, a idee rozwijane podczas badań akademickich pomagają nam lepiej rozumieć otaczający nas świat. Instytucje szkolnictwa wyższego, zwłaszcza te największe, czasem nie nadążają jednak za rozwijającymi się za ich sprawą pomysłami i osobami. Z tego względu priorytetem dla uczelni stało się ponowne przemyślenie swoich metod działania — zarówno przez wzgląd na własny rozwój, jak i na korzyści społeczeństw, które polegają na wytwarzanym przez nie kapitale intelektualnym.

ASU to jedna z największych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Od 4 lat zajmuje pierwsze miejsce pod względem innowacyjności. Priorytetem dla ASU jako instytucji jest wspieranie łatwo dostępnej, elastycznej nauki online i na żywo dla studentów z różnych środowisk za sprawą inicjatywy Universal Learning. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i skupieniu się na kształtowaniu idei inteligentnych miast ASU realizuje również strategie edukacyjne, które mają na celu połączenie planowania miejskiego z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane. Mają one też zapewnić studentom szersze możliwości przekuwania innowacyjnych koncepcji społecznych w realne rozwiązania.

W ramach dążenia do realizacji swoich założeń w zakresie zwiększenia dostępności edukacji i modernizacji infrastruktury uczelnianej, ASU zatrudniło dyrektora ds. informatyki z zadaniem zwiększenia potencjału instytucji w dziedzinie obsługi studentów, wspierania pomysłów oraz przeprowadzenia transformacji w duchu Agile w obrębie całego Uniwersytetu.

Narzędzia dla IT przyszłości

Dział IT (znany jako Biuro Technologii Uniwersyteckich, ang. University Technology Office lub w skrócie UTO) był gotowy do pomocy we wdrażaniu tej zmiany, ponieważ znał podstawy techniczne wprowadzania praktyk Agile w ramach używanego już pakietu Atlassian. Uniwersytet na poziomie strategicznym uznawał jednak za priorytet kwestie edukacji i dostępności, przez co Biuro Technologii Uniwersyteckich natrafiło na pewne problemy związane z kosztami i użytecznością swojego pierwotnego narzędzia do zarządzania projektami. Koszty dodawania nowych użytkowników i złożona natura narzędzia zagrażały efektywności pracy działu IT.

Nathanael Davis, dyrektor ds. wsparcia biznesu i zapewnienia jakości UTO, przeprowadził wraz ze swoim zespołem dogłębny proces badawczy, w ramach którego wiele zespołów testowało różne rozwiązania do obsługi przepływów pracy. W rezultacie wdrożono oprogramowanie Jira Software Cloud (do zarządzania projektami, administrowania siecią, wsparcia klientów, projektów marketingowych, śledzenia błędów i raportowania), Confluence Cloud (do planowania projektów oraz współpracy, tworzenia dokumentacji pomocniczej i instruktażowej oraz aktualizacji statusów projektów) oraz Tempo — jedną z najpopularniejszych aplikacji dostępnych w Atlassian Marketplace. Uczelnia korzystała z Tempo przy tworzeniu rozwiązania umożliwiającego szeroką wizualizację wpływu projektów, śledzenie czasu spędzonego na konkretnych projektach oraz rozliczanie klientów. „Jesteśmy dumni, że możemy być częścią korzystnego procesu zmian na ASU” — mówi Philippe-Olivier Marchand, menedżer ds. sukcesu klienta ASU w Tempo. Pakiet Atlassian i aplikacja Tempo pozwoliły stworzyć nowoczesny system organizacji pracy, który można skalować w miarę rozwoju potrzeb Uniwersytetu i pozwala lepiej wspierać jego strategiczne inicjatywy.

Zaletą zestawu narzędzi Atlassian jest to, że pozwala nam płynnie i efektywnie wspierać różnorodne potrzeby klientów.

Nathanael Davis
ASU

Dział IT zajmuje się obecnie wdrażaniem narzędzi i procesów wśród w kolejnych zespołach na całym Uniwersytecie. „Opracowaliśmy kompletny model zarządzania usługami IT, aby pomóc w procesie wdrażania kolejnych zespołów i działów, które mogą nie być zaznajomione z narzędziami Jira i Tempo” — wyjaśnia Nathanael Davis. Model ten zaczyna się od wstępnej konsultacji i obejmuje szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi Atlassian. „Pracujemy z zespołami nad opracowaniem pakietów Jira, które będą pasowały do ich sposobu pracy i potrzeb. Te »pakiety« pełnią funkcję szablonu. Ilekroć otrzymujemy prośbę o utworzenie nowego projektu, po prostu kopiujemy szablon i przypisujemy projekt do wnioskodawcy”. Nathanael wyjaśnia dalej: „Czasami otrzymujemy prośby o przygotowanie jednorazowych konfiguracji narzędzi Jira i Tempo, ale zaletą zestawu Atlassian jest to, że umożliwia on nam płynne i efektywne wspieranie różnych potrzeb klientów”. Ten model usług i wsparcia upowszechnił się na całym Uniwersytecie, dzięki czemu więcej zespołów zdecydowało się na korzystanie z Jiry i Tempo. Wśród zespołów, które przyjęły te narzędzia, można znaleźć zarówno te bardziej techniczne (dział analiz biznesowych, operacyjny, zaawansowana obsługa sieci), jak i inne (zespół marketingowy w centrum fitness Sun Devil), co stanowi dowód łatwości użytkowania i elastyczności.

Dzięki wprowadzeniu przepływu pracy Agile wdrażamy usprawnienia w zespołach projektowych, aby Biuro Technologii Uniwersyteckich mogło nadążyć za innowacyjnym tempem rozwoju ASU.

Nathanael Davis
ASU

Od partnera biznesowego do lidera w branży

„Dzięki wprowadzeniu przepływu pracy Agile wdrażamy usprawnienia w zespołach projektowych, aby Biuro Technologii Uniwersyteckich mogło nadążyć za innowacyjnym tempem rozwoju ASU” — stwierdza Nathanael. Korzystając z szerszego zakresu raportowania dostępnego w narzędziach Jira i Tempo, Biuro może bezpośrednio mierzyć, w jaki sposób jego działalność wspiera cele instytucjonalne uczelni, oraz uzyskać głębszy wgląd w możliwości swojego zespołu. Nathanael Davis planuje wykorzystać tę wiedzę do osiągnięcia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród członków zespołu za sprawą efektywnego zarządzania zasobami. „Analiza planów i działań za pomocą Jiry i Tempo pozwala nam ocenić efektywność naszych procesów. Dzięki temu mamy pewność, że członkowie zespołu mogą wykonywać zaplanowane zadania w ramach standardowych godzin pracy”. W miarę rozbudowy systemu raportowania zespół przewiduje znaczące wykorzystanie zebranych danych w procesie podejmowania decyzji organizacyjnych.

Innowacyjne pomysły Nathanaela i jego zespołu sprawiły, że dział IT Uniwersytetu stał się kluczowym elementem przyszłego sukcesu uczelni. Dzięki nim możliwe było ponowne przemyślenie organizacji szkolnictwa wyższego — z korzyścią dla wszystkich na całym świecie.

Zrewolucjonizuj przepływy pracy w organizacji dzięki bezproblemowej, bezpiecznej współpracy w chmurze.

Logo VSCO

Doskonałe rozwiązania zapewniające przejrzystość i oszczędność czasu oraz wspierające pracę zespołową.

Logo Roames

Fugro Roames koncentruje się na innowacjach dzięki platformie Atlassian Cloud.

Logo AppDynamics

Od start-upu z silosami organizacyjnymi do zespołu marzeń — zobacz, jak przebiegała transformacja w AppDynamic.

Logo The Telegraph

Lepsza obsługa klienta i krótszy czas rozwiązywania problemów pomaga The Telegraph dotrzeć do 25 milionów użytkowników miesięcznie.