Close

Plan wprowadzenia produktu na rynek — szablon

Przygotuj wprowadzenie produktu na rynek, dokumentując strategię i planując działania

Plan wprowadzenia produktu na rynek — szablon

Plan wprowadzenia produktu na rynek — szablon

Wprowadzenie produktu na rynek wymaga zaangażowania całej firmy. Konieczne są koordynacja szczegółowych harmonogramów, opracowanie modelów cen i pozycjonowania produktu oraz informowanie kilku zespołów przez cały czas realizacji projektu. Ten szablon to dynamiczna strona z najważniejszymi informacjami dla zespołu. 

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • organizację zespołów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów i interesariuszy względem osi czasu i kamieni milowych na jednej stronie;
  • zapewnienie dostępu do analizy konkurencji, informacji o profilach klientów, przekazu na temat produktu i cen;
  • wizualizację celów i wskaźników wprowadzenia produktu na rynek;
  • utworzenie zarysu i przydzielenie działań dotyczących premiery produktu, właścicieli i terminów.