Close

Incidentmanagement en respons

Opsgenie begrijpt dat problemen grote impact kunnen hebben op zakelijke services en helpt proactief om alle belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer een service is uitgevallen. Bereid je voor op serviceonderbrekingen en zorg dat Opsgenie direct berichten verzendt, statuspagina's opstelt en conferentiekoppelingen aanmaakt zodra een incident zich voordoet. Afleidingen worden geminimaliseerd en teams blijven gefocust op het vinden van een oplossing.

Potloden en papier met grafieken

Servicebeheer in teams


Met Opsgenie kun je waarschuwingen in kaart brengen voor de zakelijke services waarop ze invloed hebben, en krijg je een duidelijk inzicht in welke teams moeten reageren en wie op de hoogte moet worden gehouden van de voortgang naar een oplossing. Verschillende teams worden tegelijkertijd op de hoogte gebracht en krijgen de tools die ze nodig hebben om samen aan een oplossing te werken.

Momentopname incidentsjabloon
Blauwdruk

Planning en scenario's


Ontwikkel je reactie op incidenten en stel verschillende workflows in voor incidenten met verschillende prioriteiten met behulp van de incidentsjablonen van Opsgenie. Definieer voor elk type incident vooraf de benodigde reactieteams, de belanghebbenden en de beste samenwerkingskanalen om problemen snel op te lossen en effectief te communiceren.

Incidentsjabloon bewerken

Statuspagina's

Verwijder de ruis tijdens een incident zodat responders zich kunnen richten op de juiste context en problemen snel kunnen oplossen. Statusupdates tonen de nieuwste updates voor elk incident apart. Je kunt ook de Servicestatuspagina bekijken voor een overzicht van de systeemstatus.

Momentopname van servicestatus
Megafoon-pictogram

Communicatie met belanghebbenden


Geef belanghebbenden in je hele organisatie meldingen over incidenten volgens de specificaties van de organisatie. Belanghebbenden kunnen op de hoogte blijven over de voortgang van incidentoplossing en de status van service via automatische meldingen, door een statuspagina te bekijken of door zich te abonneren op statuspagina-updates.

Pictogram van cluster nodes

Clustering van waarschuwingen


Zorg dat gerelateerde meldingen van verschillende systemen automatisch worden gegroepeerd in één incident op basis van de voorwaarden die je opgeeft. Reduceer complexiteit en onnodige info, zodat je medewerkers zich kunnen concentreren op de juiste context en problemen snel kunnen oplossen.


Schermafbeelding na incident

Jira Software en Jira Service Management

Je kunt Jira Service Management-issues koppelen aan een incident om de scope en impact op je klanten in de gaten te houden. Bovendien kun je vervolgtaken nauwlettend in de gaten blijven houden door Jira-issues te koppelen of direct aan te maken vanuit de Incident-gegevens.

Analyse na incident

Je begrijpt precies hoe teams op grote incidenten hebben gereageerd met het diepgaande analyserapport na incident van Opsgenie. Het rapport geeft inzicht in de acties die elk team heeft ondernomen, wat ze hebben gedaan om het probleem op te lossen en hoe de statuswijzigingen zijn gecommuniceerd naar belanghebbenden. Je kunt onmiddellijk successen en verbeterpunten identificeren.

Schermafbeelding na incident
Momentopname van tijdlijn incident

Tijdlijn incident

Incident Timeline is je bron van waarheid gedurende de levenscyclus van een incident. Er worden belangrijke details getoond zoals incidentstatus, gekoppelde meldingen, Incident Command Center (ICC)-activiteiten en meer. De incident-timelinegegevens worden automatisch toegevoegd aan het incident-postmortem, zodat teams een volledig overzicht hebben van gebeurtenissen gedurende de levenscyclus van een incident.

Externe services

Volg incidenten voor externe services met een openbare Statuspage -pagina. Wanneer een incident wordt aangemaakt voor de Statuspage van de bijbehorende externe service, genereert dit een waarschuwing voor de gebruikers en teams die op de service zijn geabonneerd in Opsgenie.

Momentopname van externe services

Ervaar dienstverlenend incidentmanagement