Close

Spotkania stand-up

Regularnie organizuj spotkania stand-up w celu omówienia postępów i zgłaszanych przez członków zespołu trudności.

Ikona ołówka
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
15 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Ludzie stojący podczas wideokonferencji

Spotkania zespołu

Regularnie organizuj spotkania stand-up w celu omówienia postępów i zgłaszanych przez członków zespołu trudności.

Ludzie stojący podczas wideokonferencji
Ołówek
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
15 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11

Spotkania zespołu

Regularnie organizuj spotkania stand-up w celu omówienia postępów i zgłaszanych przez członków zespołu trudności.

Ikona ołówka
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
15 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Osoby stojące podczas połączenia konferencyjnego

Spotkania stand-up w praktyce

Ten zespół księgowy prowadzi spotkanie stand-up za pośrednictwem aplikacji Zoom i używa tablicy projektowej Trello.

Ten zespół programistów bierze udział w spotkaniu stand-up w miejscu pracy.

Ten zespół ds. uruchomienia produktu działa w wielu strefach czasowych, używa więc platformy Slack do prowadzenia asynchronicznego spotkania stand-up.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Cyfrowa tablica projektowa

Osobiście

Miejsce spotkania

Wyświetlacz

Cyfrowa tablica projektowa

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie 5 MIN

Organizuj spotkania stand-up o stałej porze i w stałym miejscu.

W przypadku zespołów zdalnych korzystaj z wideokonferencji z możliwością udostępnienia tablicy projektu na ekranie.

Stand-upy w formie stacjonarnej organizuj w cichym zakątku biura w pobliżu tablicy roboczej.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić spotkanie stand-up po raz pierwszy, możesz przed niim wysłać uczestnikom następujące pytania wstępne.

Jeśli chodzi o [wpisz cel zespołu],

„Moje działania od ostatniego stand-upu to...”

„Przed kolejnym stand-upem zamierzam...”

„Przeszkodą, która mnie spowalnia, jest...”

WSKAZÓWKA: NAJPIERW USTAL PRIORYTETY

Gdzie Twój zespół udostępnia efekty dotychczasowej pracy? Jeśli odpowiedź brzmi: „Nie mamy takiego miejsca”, wypróbuj grę Macierz priorytetów i prowadź ją równocześnie z omawianiem tablicy projektu (patrz szablon).

2. Wstańcie 15 MIN

Wstańcie! Nawet jeśli bierzecie udział w wideokonferencji. Dzięki temu uczestnicy spotkania są bardziej skoncentrowani.

Każdy członek zespołu pokrótce omawia postępy poczynione od ostatniego stand-upu i plan działań do kolejnego spotkania oraz zgłasza ewentualne przeszkody utrudniające pracę. Spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut.

WSKAZÓWKA: TO ZESPÓŁ PROWADZI SPOTKANIE

Menedżerowie mogą chcieć dołączyć do zespołowego spotkania stand-up, aby zdobyć więcej informacji lub pokierować pracą. Powoduje to utratę tempa spotkania i pozbawia zespół mocy sprawczej. Zamiast tego spotkaj się z menedżerami na osobnym spotkaniu, aby dowiedzieć się, jak zaspokoić ich potrzeby.

WSKAZÓWKA: WGRYŹ SIĘ GŁĘBIEJ

Jeśli spotkanie przebiega podejrzanie gładko, możesz zadać poniższe pytania:

„Przydałaby mi się pomoc w sprawie...”

„Moja praca przebiegałaby szybciej, jeśli...”


Kolejne czynności

Tematy offline

Po 15-minutowym stand-upie poinformuj uczestników, że można już opuścić spotkanie. Osoby, które mają więcej czasu i chcą omówić z zespołem dodatkowe zagadnienia, mogą zostać.

Przyjacielskie wsparcie

Poproś członków zespołu o wspieranie się nawzajem w rozwiązywaniu trudności omawianych na spotkaniu.

Różnice

Globalna dystrybucja

Pracujecie w różnych strefach czasowych? Zorganizuj z zespołem asynchroniczny stand-up na wybranej platformie komunikacyjnej umożliwiającej zapisywanie i przesyłanie własnych aktualizacji. Niektóre platformy komunikacyjne, np. Slack, mają nawet boty, które możesz skonfigurować, aby zespół otrzymywał przypomnienia o wysyłaniu aktualizacji.

Omawianie tablicy

Zamiast omawiać wszystkie elementy tablicy z każdą osobą po kolei, omów kolejno każdy z nich. Zacznij od zablokowanych elementów i porozmawiaj z zespołem, jak je odblokować. Następnie omów każdy z elementów po kolei.

Podaj piłkę

W przypadku zespołów pracujących w tym samym biurze znajdź mały przedmiot, który członkowie zespołu będą mogli rzucać kolejnej osobie, która będzie miała zabrać głos. W przypadku zespołów pracujących zdalnie niech każdy z uczestników wskazuje kolejną osobę do zabrania głosu.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!