Close

odświeżenie rytuału

Pomyśl o spotkaniach z zespołem i stosowanych procesach oraz ponownie je oceń, aby wygospodarować więcej czasu na najważniejsze elementy.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Ikona zegara
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–10
Ludziki przeprowadzające reorganizację

odświeżenie rytuału

Pomyśl o spotkaniach z zespołem i stosowanych procesach oraz ponownie je oceń, aby wygospodarować więcej czasu na najważniejsze elementy.

Ludziki przeprowadzające reorganizację
Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–10

odświeżenie rytuału

Pomyśl o spotkaniach z zespołem i stosowanych procesach oraz ponownie je oceń, aby wygospodarować więcej czasu na najważniejsze elementy.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–10
Ludziki przeprowadzające reorganizację

Odświeżenie rytuału w akcji

Ten zespół wykorzystał Mural do weryfikacji i wizualizacji działań podczas spotkania przez Zoom.

Korzystając z dodatku Power-Up do głosowania w aplikacji Trello, ten zespół wybierał, który z rytuałów zachować, który poprawić, a który usunąć.

Korzystając z aplikacji Confluence, ten zespół dokumentuje pod koniec spotkania niezbędne działania uzupełniające i przydziela im właścicieli.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Markery

Karteczki samoprzylepne

Naklejki do głosowania

Zegar

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie 10 MIN

Zespoły pracujące zdalnie powinny zacząć od stworzenia dokumentu do współpracy, takiego jak tablica Trello (patrz szablony poniżej). W przypadku zespołów pracujących bezpośrednio przygotuj dużą kartkę papieru lub tablicę.

Utwórz 4–5 kolumn lub nagłówków i zatytułuj je interwałami czasowymi w porządku rosnącym od lewej do prawej (tj. codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał itp.). Następnie utwórz wiersze lub etykiety zatytułowane „Cały zespół” i „Część zespołu”.

Na koniec utwórz nową tabelę lub grupę list i zatytułuj je „Zachować”, „Poprawić” i „Usunąć”.

Przed spotkaniem wyznacz jedną osobę do dokumentowania wyników i czynności do wykonania.

WSKAZÓWKA: WSPÓLNY WYSIŁEK

Zaproś do udziału członków zespołu, którzy często ze sobą współpracują, w tym menedżerów. Gra będzie bardziej skuteczna, jeśli w dyskusji udział weźmie cały zespół.

2. Ustalenie zasad 10 MIN

Ustal podstawowe zasady spotkania:

 • nie ma „dobrych” ani „złych” odpowiedzi,
 • zawsze zakładamy, że druga osoba ma dobre intencje.

Przypomnij cel gry: przyjrzeć się rytuałom rządzącym pracą zespołu i zdecydować, które z nich zachować, które poprawić, a które usunąć.

Następnie zdefiniuj pojęcie rytuału i podaj kilka przykładów. Rytuał to ogólnie powtarzająca się czynność w codziennej pracy zespołu lub organizacji. Przykłady:

 • cykliczne spotkania zespołu,
 • proces planowania,
 • spotkania towarzyskie zespołu,
 • raport o stanie dla dyrektora generalnego.

Rytuały mogą dotyczyć wyłącznie aspektu pracy, wyłącznie aspektu towarzyskiego lub połączenia ich obu.

Następnie, poproś zespół o zastanowienie się, co sprawia, że jakiś rytuał sprawdza się w tym zespole. Zapisuj odpowiedzi w miejscu, do którego uczestnicy będą mieć stały dostęp w trakcie gry.

WSKAZÓWKA: ZAŁOŻENIA

Zapytaj zespół, co ma nadzieję osiągnąć tym ćwiczeniem. Jeśli ma to być „skrócenia czasu naszych spotkań”, wróć do tego celu pod koniec sesji.

Przykłady
PRZYKŁAD: SKUTECZNE RYTUAŁY

Zobacz, jak jeden zespół zdefiniował skuteczne rytuały.

3. Zestawienie 20 MIN

Ustaw czasomierz i poproś grupę, aby po cichu wynotowała wszystkie rytuały.

W przypadku zespołów pracujących zdalnie poproś o dodawanie rytuałów na cyfrowej tablicy. W przypadku zespołów pracujących bezpośrednio poproś, by wszyscy zapisali rytuały na karteczkach samoprzylepnych i umieścili je na tablicy lub arkuszu papieru.

Przejrzyj i zbierz w grupy podobne rytuały. Zidentyfikuj ewentualne braki.

WSKAZÓWKA: TWÓJ KALENDARZ

Poproś członków zespołu, aby przejrzeli swoje kalendarze kilka tygodni lub miesięcy wstecz, aby odświeżyć pamięć.

WSKAZÓWKA: WYELIMINUJ BRAKI

Pomóż swojemu zespołowi, podając kilka kategorii rytuałów: planowanie sprintów, budowanie umiejętności, przekazywanie informacji zwrotnych, raportowanie, zapewnienie jakości.

4. Głosowanie 10 MIN

Daj zespołowi trochę czasu na przejrzenie zestawienia rytuałów i zagłosowanie:

 • Które rytuały powinniśmy zachować?
 • Które rytuały powinniśmy poprawić?
 • Które rytuały powinniśmy usunąć?

Pozwól wszystkim oddać około pięciu głosów w każdej rundzie.

Przypomnij grupie, jak zdefiniowali na początku skuteczny rytuał.

WSKAZÓWKA: ZMIANY

Może okazać się, że nie można się całkiem pozbyć niektórych spotkań lub raportów dla kierownictwa. W takich przypadkach rzuć uczestnikom gry wyzwanie, aby na nowo wyobrazili sobie dany rytuał w sposób, który byłby dla nich bardziej efektywny, a jednocześnie realizował zamierzony cel rytuału.

5. Działania 50 MIN

Po zakończeniu głosowania omów i udokumentuj następne kroki w przypadku 3–5 najpopularniejszych rytuałów w każdej kategorii.

Kilka pytań, aby zachęcić do podjęcia faktycznych działań:

 • Jak zapewnimy, że główne rytuały, które chcemy zachować, nie stracą swojej skuteczności?
 • Co możemy zrobić, aby faktycznie usprawnić rytuały, które chcemy udoskonalić?
 • Kto usunie rytuały, których chcemy się pozbyć, z kalendarzy wszystkich uczestników?
WSKAZÓWKA: POPCHNIJ GRĘ DO PRZODU

Jeśli grupa nie może dojść do konsensusu, jak najlepiej ulepszyć dany rytuał, wyznacz członka zespołu, który znajdzie rozwiązanie po zakończeniu sesji, i przejdź do następnego rytuału.

WSKAZÓWKA: KONKRETY

Jasno określ właścicieli czynności i termin ich wykonania.

Wypróbuj format: KTO zrobi CO do KIEDY.


Kolejne czynności

Sprawdzenie rezultatów

Spotkaj się z grupą 3–4 tygodnie później. Dowiedz się, czy pomogły jej zmiany rytuałów. Jak teraz radzi sobie zespół? Rozważ przeprowadzanie tej gry co rok, dwa razy w roku lub za każdym razem, gdy zmienia się skład lub obowiązki danego zespołu.

Różnice

Wcześniejsze przygotowanie

Skróć spotkanie do 60 minut, prosząc uczestników o uprzednie przygotowanie zestawienia rytuałów. Przed głosowaniem i dyskusją daj zespołowi jeszcze jedną szansę na dodanie pozycji, które mogli przegapić.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!