Close

Strukturyzacja problemu

Strukturyzacja to metoda rozwiązywania problemów, która ma na celu zjednoczenie całego zespołu wokół jednego rozwiązania projektowego przez ustrukturyzowanie trudności w sposób zrozumiały i sprzyjający współpracy. A zatem gdy zespół nie może uzgodnić rozwiązania, skorzystaj z tego scenariusza, by zrobić krok do tyłu i wspólnie zastanowić się nad problemem.

Ikona ołówka
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
30 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
zawieszeni w powietrzu ludzie

Strukturyzacja problemu

Strukturyzacja to metoda rozwiązywania problemów, która ma na celu zjednoczenie całego zespołu wokół jednego rozwiązania projektowego przez ustrukturyzowanie trudności w sposób zrozumiały i sprzyjający współpracy. A zatem gdy zespół nie może uzgodnić rozwiązania, skorzystaj z tego scenariusza, by zrobić krok do tyłu i wspólnie zastanowić się nad problemem.

zawieszeni w powietrzu ludzie
Ołówek
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
30 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10

Strukturyzacja problemu

Strukturyzacja to metoda rozwiązywania problemów, która ma na celu zjednoczenie całego zespołu wokół jednego rozwiązania projektowego przez ustrukturyzowanie trudności w sposób zrozumiały i sprzyjający współpracy. A zatem gdy zespół nie może uzgodnić rozwiązania, skorzystaj z tego scenariusza, by zrobić krok do tyłu i wspólnie zastanowić się nad problemem.

Ikona ołówka
Przygotowanie
5 min
Stopwatch icon
Czas trwania
30 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
zawieszeni w powietrzu ludzie

Przykład strukturyzacji problemu

Twórcy oprogramowania używają Confluence do przygotowania definicji problemu na końcu scenariusza.

Wewnętrzny zespół prawny wykorzystuje strukturyzację, aby zrozumieć problem powodujący opóźnienia w pracy.

Zespół sprzedaży skorzystał ze scenariusza strukturyzacji problemu, aby sprecyzować wyzwanie związane z wydajnością w sklepach wielkopowierzchniowych.

Co będzie potrzebne

Zdalne

Oprogramowanie wideokonferencyjne z funkcją udostępniania ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiste

Tablica

Karteczki samoprzylepne

Pisaki

Zegar

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje korzystania ze scenariusza

1. Przygotowanie 5 MIN

W przypadku zespołów zdalnych utwórz dokument do współpracy. Możesz skorzystać z jednego z powyższych szablonów. Z wyprzedzeniem udostępnij dokument zespołowi.

W przypadku zespołów stacjonarnych zarezerwuj pomieszczenie oraz przygotuj karteczki samoprzylepne i markery. Podziel tablicę na cztery ćwiartki: kto, co, dlaczego, gdzie.

Z wyprzedzeniem prześlij zespołowi wszystkie istotne dane pomocnicze.

Wskazówka: WCZUJ SIĘ W KLIENTA

Jeśli problem dotyczy klientów, przygotuj zespół, zbierając i wysyłając im jak najwięcej istotnych informacji o klientach.

2. Wprowadzenie 2 MIN

Poinformuj zespół, że dzisiejszym celem jest zrozumienie i zdefiniowanie problemu, a nie jego rozwiązanie.

3. Burza mózgów 10 MIN

Poproś zespół o zdystansowanie się i spojrzenie na problem całościowo z perspektywy osób, których dotyczy.

Ustaw timer na 10 minut, dając zespołowi czas na dodanie pomysłów do dokumentu do współpracy lub przyklejenie karteczek samoprzylepnych na tablicy.

Wskazówka: KTO

Kto doświadcza tego problemu? Skąd wiemy, że tego doświadcza? Jakie uwagi otrzymaliśmy od tej osoby na ten temat?

Wskazówka: CO

Jaka jest natura problemu? Co wskazuje na problem?

Wskazówka: DLACZEGO

Dlaczego warto rozwiązać problem? Jak wpływa na osoby go doświadczające? Co się stanie, jeśli nie znajdziemy rozwiązania?

Wskazówka: GDZIE

W jakich okolicznościach występuje problem? W jakich okolicznościach nie występuje?

4. Zdefiniowanie problemu 10 MIN

Korzystając z pomysłów sformułowanych przez zespół, przygotuj jedną, zwięzłą definicję problemu podsumowującą go z punktu widzenia klienta.

Definicja problemu powinna obejmować następujące elementy: kogo i czego dotyczy problem, dlaczego wymaga rozwiązania i gdzie występuje.

Szablon Confluence
PRZYKŁAD: KOŃCOWE DEFINICJE

Oto definicje problemów utworzone przez różne zespoły na zakończenie scenariusza strukturyzacji problemów.


Kolejne czynności

Zapewnienie widoczności

Opublikuj przygotowaną definicję problemu w miejscu dobrze widocznym dla zespołu — w swojej przestrzeni online lub w fizycznej przestrzeni roboczej. Pozwoli to utrzymać problem w centrum uwagi.

Kolejne kroki

Mając jasno zdefiniowany problem, zbierz teraz odpowiednich członków zespołu, aby przygotować plan rozwiązania. Możesz zacząć od zorganizowania przełomowej burzy mózgów w celu wygenerowania pomysłów.

Inne wersje

Utworzenie klienta

Jeśli problem dotyczy klientów, przed sesją poproś każdego członka zespołu o przygotowanie persony klienta. Podczas sesji każdy powinien się wcielić w utworzoną personę i wyjaśnić problem z perspektywy klienta.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Porozmawiaj z innymi użytkownikami korzystającymi z porad strategicznych Atlassian dla zespołów, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Porozmawiaj z innymi użytkownikami korzystającymi z porad strategicznych Atlassian dla zespołów, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne scenariusze

Ilustracja zapisywania się na newsletter
Ilustracja zapisywania się na newsletter

Nasz zespół pomaga innym zespołom

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki i informacje o najnowszych scenariuszach.

Thanks!