Często zadawane pytania


Ogólne

Jakie zmiany wprowadzacie? Pokaż

Wersja Server

Dnia 2 lutego 2021 czasu PT zakończymy sprzedaż nowych licencji naszych produktów Server i tworzenie nowych funkcji dla linii produktów Server. Klienci korzystający z wersji Server będą mieli dostęp do obsługi i wsparcia przez kolejne trzy lata, do 2 lutego 2024 czasu PT. Podniesiemy także cenę obsługi istniejących licencji Server, co pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo i obsługę naszej platformy Server, a jednocześnie umożliwimy naszym klientom skorzystanie z bezpłatnego okresu próbnego na potrzeby migracji do chmury.

Wersja Data Center

Rozumiemy, że pomimo trzech lat na przygotowanie się do wprowadzanych zmian nie każdy klient będzie gotowy na przejście z produktów w wersji Server na wersję Cloud. Tym klientom nadal będziemy oferować samodzielnie zarządzane rozwiązanie klasy korporacyjnej: Data Center. Oprócz kolejnych inwestycji w nowe funkcje podejmiemy działania, aby ułatwić firmom i użytkownikom jednoczesne korzystanie z wersji Cloud i Data Center dzięki bardziej ujednoliconej administracji oraz lepszej integracji obu ofert. Aby pokryć koszty tych inwestycji i przyspieszyć tworzenie kolejnych innowacji, zwiększymy cenę subskrypcji Data Center.

Wyjątki

 • Nadal będzie można zakupić nowe licencje na produkty Fisheye i Crucible, które pozostaną dostępne w trybie obsługi podstawowej.
 • Planujemy udostępnić w przyszłości rozwiązanie Bamboo Data Center. Gdy będą dostępne szczegółowe informacje, powiadomimy obecnych użytkowników Bamboo Server i będziemy stale aktualizować tę sekcję często zadawanych pytań. Nowe licencje Bamboo Server będą dostępne do odwołania.
Dlaczego wprowadzacie te zmiany? Pokaż

Jako klient Atlassian jesteś ważnym członkiem naszej społeczności. Niektórzy z Was są z nami od ponad dziesięciu lat, a nasza oferta zmienia się wraz z Waszymi potrzebami. Obecnie większość z Was korzysta z zalet wersji Cloud, takich jak usprawniona administracja, natychmiastowa skalowalność i szybsze tworzenie wartości. Ponad 90% z Was zaczyna od produktów chmurowych Atlassian, a każdego dnia przechodzą na nie kolejni użytkownicy wersji Server.

Od zapewnienia zgodności z najnowszymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, przez rozbudowę naszego ekosystemu o nową platformę programistyczną, po wprowadzenie elastycznych planów — stale inwestujemy w nasze narzędzia chmurowe, aby umożliwić zespołom elastyczną pracę i szybkie tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Ulepszyliśmy także ofertę wersji Cloud, opracowując nowoczesny, ujednolicony i intuicyjny interfejs wszystkich naszych produktów, aby zmienić sposób współpracy zespołów. Wykorzystując automatyzację i uczenie maszynowe, ograniczamy czas poświęcany na wykonywanie powtarzalnych zadań i usprawniamy integrację, co ułatwia realizację przepływów pracy w zespołach.

Ale gdy chodzi o nasze działania dotyczące uwalniania potencjału zespołów — w tym także Twojego zespołu — musimy rozwijać się szybciej i tworzyć kolejne rozwiązania. W związku z tym zdecydowaliśmy się na uproszczenie naszej oferty wersji Server i Data Center, aby skoncentrować się przede wszystkim na naszych rozwiązaniach chmurowych. Zmiany te zapewniają firmom długofalowe sukcesy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla niektórych przejście na nowe rozwiązania będzie utrudnione. Zatem zgodnie z ideą „otwarta firma, bez nonsensów” chcemy przekazać Wam wszystkie potrzebne informacje na temat tych zmian oraz wsparcia, jakie oferujemy, aby usprawnić proces ich wprowadzania.

Co oznacza zakończenie sprzedaży i wsparcia? Pokaż

Twoje produkty Server

Od 2 lutego 2021 roku czasu PT nie będziemy już sprzedawać nowych licencji na produkty Atlassian w wersji Server. Jeśli obecnie posiadasz licencję Server, musisz w ciągu trzech lat dokonać wyboru między przejściem do wersji Cloud, migracją do wersji Data Center lub dalszym korzystaniem z produktów serwerowych, lecz bez wsparcia. W tym czasie zapewnimy Ci narzędzia i zasoby ułatwiające przejście.

Od 2 lutego 2021 do 2 lutego 2022 czasu PT będziemy nadal zapewniać wsparcie (dotyczące bazy danych, przeglądarki, Java) i poprawki błędów dla produktów w wersji Server. Po 2 lutego 2022 czasu PT będziemy udostępniać wyłącznie poprawki błędów dotyczące krytycznych błędów w zabezpieczeniach aż do daty zakończenia wsparcia.

Dnia 2 lutego 2024 roku czasu PT Twoje produkty osiągną termin zakończenia wsparcia. Po tym terminie nie będziemy już wydawać żadnych kolejnych aktualizacji tych produktów. Regularne uaktualnienia zabezpieczeń pomagają chronić Twoją firmę przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, dlatego zdecydowanie zalecamy przeniesienie się do wersji Cloud lub uaktualnienie do wersji Data Center przed upływem terminu zakończenia wsparcia.

Twoje aplikacje w wersji Server

Począwszy od 1 maja 2021 roku czasu PT zaprzestaniemy przyjmowania nowych aplikacji dla wersji Server w sklepie Atlassian Marketplace.

Jeśli obecnie korzystasz z wersji Server, będziesz mieć możliwość dalszego zakupu aplikacji dla wersji Server do 2 lutego 2023 roku czasu PT. Odnowienia aplikacji w ostatnim roku zostaną przeliczone z uwzględnieniem daty zakończenia 2 lutego 2024 roku czasu PT, odpowiednio do daty zakończenia wsparcia dla Twoich produktów w wersji Server.

Których produktów dotyczy wycofanie ze sprzedaży i zakończenie wsparcia? Pokaż

Wycofanie ze sprzedaży i zakończenie wsparcia dotyczy produktów:

 • Jira Software Server
 • Jira Core Server
 • Jira Service Desk Server
 • Confluence Server
 • Bitbucket Server
 • Crowd Server
 • Bamboo Server
 • Aplikacje stworzone przez Atlassian*
 • Aplikacje partnerów do wersji serwerowej dostępnych w sklepie Atlassian Marketplace*

Wyjątki:

 • Nadal będzie można zakupić nowe licencje na produkty Fisheye i Crucible, które pozostaną dostępne w trybie obsługi podstawowej.
 • Planujemy udostępnić w najbliższej przyszłości rozwiązanie Bamboo Data Center. Gdy będą dostępne szczegółowe informacje, powiadomimy obecnych użytkowników Bamboo Server i będziemy stale aktualizować tę sekcję często zadawanych pytań. Nowe licencje Bamboo Server będą dostępne do odwołania.

* Należy pamiętać, że data zakończenia możliwości zakupu aplikacji będzie zależna od kilku czynników, między innymi od tego, czy klient jest klientem nowym, czy obecnym; od tego, czy aplikacja została stworzona przez Atlassian, czy przez partnera Marketplace; a także od tego, czy aplikacja będzie dostępna w subskrypcji Data Center. Harmonogram wprowadzania wszystkich zmian jest dostępny tutaj.

Czy do wersji Server nadal będą udostępniane ulepszenia lub poprawki błędów? Pokaż

Od 2 lutego 2021 do 2 lutego 2022 czasu PT będziemy nadal zapewniać wsparcie (dotyczące bazy danych, przeglądarki, Java) i poprawki błędów dla produktów w wersji Server.

Po 2 lutego 2022 czasu PT będziemy udostępniać wyłącznie poprawki błędów dotyczące krytycznych błędów w zabezpieczeniach aż do daty zakończenia wsparcia 2 lutego 2024 czasu PT. Po tym terminie Twoje produkty w wersji Server osiągną termin zakończenia wsparcia, w związku z czym nie będziemy wydawać już żadnych ich kolejnych aktualizacji.

Jakie mam możliwości? Pokaż

Migracja do wersji Cloud (zalecana)

Dzięki współpracy z Atlassian w procesie przejścia do chmury klienci zmniejszyli koszty, ograniczyli ryzyko przestojów i występowanie problemów z bezpieczeństwem oraz mogą skoncentrować się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań zamiast na obsłudze infrastruktury. Nasza ankieta dotycząca wyboru wersji Cloud lub Data Center pozwoli Ci szybko zobaczyć zalecaną w Twoim przypadku drogę przejścia do wersji Cloud na podstawie aktualnego portfolio produktów w wersji Server lub Data Center. Pokażemy Ci, jak zacząć, aby przeniesienie odbyło się szybko i sprawnie.

Migracja do wersji Data Center

W przypadku klientów wersji serwerowych, którzy nie mogą jeszcze przenieść się do chmury ze względu na politykę firmy lub wymagają wieloletniego procesu przejścia, zalecamy migrację do Data Center. Aby poznać korzyści oferowane przez Data Center i dowiedzieć się, jak zaplanować migrację, przejdź do centrum migracji.

Pozostanie przy wersji serwerowej lub Data Center

Dzięki trzyletniemu okresowi dostępu do wsparcia technicznego dla wersji Server i poniesionych w nią inwestycji masz dużo czasu na podjęcie decyzji i opracowanie planu migracji w oparciu o własne wymagania i nasz plan działań.

Serwer

Kiedy zakończy się sprzedaż i wycena nowych licencji Server? Pokaż

Z dniem 2 lutego 2021 roku czasu PT nie będzie już można zakupić nowego produktu w wersji Server ani poprosić o jego wycenę. Będziemy uznawać ważne wyceny w przypadku zakupu licencji po tym terminie.

Kiedy zakończy się możliwość uaktualnienia do wyższego lub niższego poziomu użytkowników? Pokaż

Licencje Starter

Przejście z licencji Starter na pełną licencję traktowane jest jako nowa sprzedaż, co oznacza, że począwszy od 2 lutego 2021 czasu PT (zakończenia sprzedaży nowych licencji) nie będzie można uaktualnić licencji serwerowej Starter do pełnej wersji. Po tym terminie uaktualnianie będzie dostępne wyłącznie przy przejściu do wersji Cloud lub Data Center.

Wszystkie pozostałe licencje

Od 2 lutego 2022 czasu PT nie będzie można uaktualnić produktów ani aplikacji Server do wyższego ani niższego poziomu użytkowników. Po tym terminie uaktualnianie licencji do innych wersji będzie dostępne wyłącznie przy przejściu do wersji Cloud lub Data Center.

Wyjątki

 • Aplikacje Fisheye i Crucible nadal będzie można uaktualniać do wyższego lub niższego poziomu użytkowników.
 • Nadal będzie można podnieść lub obniżyć poziom użytkowników rozwiązania Bamboo do momentu opublikowania wersji Data Center. Po tym terminie nie będzie można podnieść ani obniżyć poziomu użytkowników licencji Bamboo Server.
Kiedy zakończy się wsparcie dla wycofywanych produktów i aplikacji? Pokaż

Wsparcie dla wycofywanych produktów i aplikacji dla wersji Server zakończy się 2 lutego 2024 roku czasu PT. Po tym terminie:

 • Nie będziesz mieć możliwości odnowienia subskrypcji wsparcia ani utrzymania produktów dla wersji Server.
 • Atlassian i partnerzy Marketplace nie będą już świadczyć usług wsparcia technicznego w odniesieniu do jakichkolwiek problemów ani udostępniać aktualizacji zabezpieczeń czy poprawek błędów dotyczących krytycznych luk w zabezpieczeniach tych produktów.

Zdecydowanie zalecamy, aby przed upływem tego terminu przeprowadzić migrację do wersji Cloud lub Data Center.

Co stanie się z moimi aplikacjami dla wersji Server po tym, jak zostaną dodane do Data Center? Pokaż

W ramach wycofania wersji Server ze sprzedaży oraz zakończenia jej wsparcia dodajemy kilka nowych funkcji oraz aplikacji opracowanych przez Atlassian do subskrypcji Data Center:

Po 2 lutego 2021 roku klienci korzystający z wersji Server nie będą mogli już zakupić żadnej z tych aplikacji ani poprosić o ich wycenę. Aplikacje te (lub funkcje natywne będące ich odpowiednikami) będą dostępne wyłącznie przy przejściu do wersji Cloud lub Data Center. Jeśli klient będzie posiadał obowiązującą wycenę, zostanie ona uznana w odniesieniu do licencji zakupionych po tym terminie.

Czy pozostając przy wersji Server, mogę nadal korzystać z priorytetowego wsparcia technicznego? Pokaż

Priorytetowe wsparcie techniczne można odnowić do dnia zakończenia wsparcia 2 lutego 2024 czasu PT.

W jaki sposób zmiany te wpłyną na klientów korzystających z licencji Starter? Pokaż

Uaktualnianie poziomów użytkowników

Jeśli chcesz uaktualnić swoją licencję Starter do licencji wyższego poziomu, musisz to zrobić przed 1 lutego 2021 roku. Po tym terminie uaktualnianie poziomów użytkowników będzie możliwe tylko przy przejściu do wersji Cloud lub Data Center.

Obsługa

Będziesz mieć dostęp do utrzymania i wsparcia społeczności Atlassian do 2 lutego 2024 czasu PT.

Nasze zalecenia

W wersji Cloud oferujemy plany darmowe, dzięki którym możesz natychmiast zacząć pracować pełną parą i rozwijać się we własnym tempie. Klientom korzystającym z licencji Starter zalecamy przejście na te rozwiązania przy użyciu bezpłatnych asystentów migracji do chmury i zasobów dotyczących migracji.

Czy mogę uzyskać zwrot środków za niedawny zakup wersji Server i wybrać wersję Cloud? Pokaż

Tak, zwrotu lub wymiany licencji wersji Server można dokonać w ciągu 30 dni od pierwotnej daty zakupu. Po okresie 30 dni możliwość wymiany lub zwrotu będzie niedostępna.

Aby wystąpić o zwrot lub wymianę w okresie 30 dni od dokonania płatności, skontaktuj się z naszym Zespołem doradców.

Czy moje automatyczne odnowienia będą nadal działać? Pokaż

Nadal można korzystać z funkcji automatycznego corocznego odnowienia obsługi technicznej oprogramowania w wersji Server aż do zakończenia wsparcia 2 lutego 2024 czasu PT. Automatyczne odnowienia zostaną przeliczone z uwzględnieniem tego terminu.

Czy Fisheye i Crucible pozostaną w sprzedaży? Pokaż

Tak, wciąż będzie można zakupić nowe licencje bądź odnowić istniejące licencje na Fisheye i Crucible. Te produkty działają w trybie obsługi podstawowej, co oznacza, że nie będziemy już rozwijać ich nowych funkcji. Klienci posiadający licencje nadal będą mieć zagwarantowane wsparcie techniczne i aktualizacje w formie wydań obejmujących zabezpieczenia, poprawki błędów oraz aktualizacje platformy.

Data Center

Jaka przyszłość czeka Data Center? Pokaż

Rozumiemy, że pomimo trzech lat na przygotowanie się do wprowadzanych zmian nie każdy klient będzie gotowy na przejście z produktów w wersji Server na wersję Cloud. Co więcej, wymagania niektórych firm mogą wykluczać przejście do środowiska chmurowego.

Tym klientom nadal będziemy oferować samodzielnie zarządzane rozwiązanie klasy korporacyjnej: Atlassian Data Center. Rozwiązanie to będzie obejmować nowe możliwości i integracje ułatwiające jednoczesne korzystanie z produktów w wersjach Cloud i Data Center, takie jak ujednolicenie obsługi administracyjnej m.in. w obszarze zarządzania użytkownikami.

Zwiększamy także możliwości Atlassian Data Center poprzez natywne udostępnienie naszych najbardziej zaawansowanych aplikacji i oferowanie priorytetowego wsparcia technicznego w ramach subskrypcji Data Center na większości poziomów użytkowników. Aby utrzymać możliwość zapewnienia innowacyjnych rozwiązań, w dniu 2 lutego 2021 czasu PT zwiększymy cenę subskrypcji Data Center.

Jakie usprawnienia są wprowadzane w Data Center? Pokaż

Rozumiemy, że Data Center to istotny element długofalowego procesu przejścia do wersji Cloud dla naszych klientów, którzy obecnie nie mogą tego zrobić z powodu polityki firmy lub wymagają wieloletniego procesu przejścia. Zawężając obszar uwagi, możemy zapewnić funkcje i integracje, których potrzebujesz, aby osiągnąć cele biznesowe, jednocześnie pozostając przy samodzielnie zarządzanym rozwiązaniu.

Do kluczowych obszarów, w które stale inwestujemy i które stale rozwijamy, należą:

 • Integracje w chmurze: tworzymy integracje z chmurą, dzięki którym korzystanie z wersji Cloud w połączeniu z wersją Data Center będzie łatwiejsze dla Ciebie i Twoich użytkowników, a całkowite przejście do chmury przebiegnie sprawniej, gdy nadejdzie właściwy moment.
 • Nowe natywne funkcje: aby sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie lepszej współpracy i bardziej szczegółowych analiz, uwzględniamy w subskrypcjach niektóre z najbardziej zaawansowanych aplikacji Atlassian oraz nowe funkcje. Począwszy do 2 lutego 2021 roku czasu PT Twoja subskrypcja Data Center będzie obejmowała dostęp do następujących produktów:
 • Priority Support: Starting February 2, 2021 PT, Priority Support will be included with a Data Center subscription to Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, and Crowd, as well as Bitbucket for customers with 251 or more users.
 • Bamboo Data Center: Planujemy udostępnić w najbliższej przyszłości rozwiązanie Bamboo Data Center. Gdy będą dostępne szczegółowe informacje, powiadomimy obecnych użytkowników Bamboo Server i będziemy stale aktualizować tę sekcję często zadawanych pytań.

Aby dowiedzieć się więcej na temat planowanych zmian, zapoznaj się z naszym planem działań dotyczącym Data Center.

Kiedy udostępnione zostanie rozwiązanie Bamboo Data Center? Pokaż

Planujemy udostępnić w najbliższej przyszłości rozwiązanie Bamboo Data Center. Gdy będą dostępne szczegółowe informacje, powiadomimy obecnych użytkowników Bamboo Server i będziemy stale aktualizować tę sekcję często zadawanych pytań.

W tym czasie nadal można korzystać z Bamboo Server, poczekać na aktualizację do Bamboo Data Center lub przejść na Bitbucket Pipelines.

Jeżeli potrzebujesz lokalnego narzędzia do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, Bamboo Data Center będzie zintegrowane z Bitbucket Data Center i Bitbucket Cloud. Szczegółowe informacje na temat łączenia Bamboo z Bitbucket Cloud zawiera dokumentacja.

Jeżeli chcesz przejść na chmurowe narzędzie do ciągłej integracji i dostarczania, Bitbucket Pipelines to natywne rozwiązanie tego typu w Bitbucket Cloud. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia pracy z Bitbucket Pipelines zawiera dokumentacja.

Jakie korzyści przynosi wersja Data Center? Pokaż

Oprócz nowych funkcji i oferty wsparcia, które stanowią element tych zmian, Atlassian Data Center pomoże dużym przedsiębiorstwom w realizacji zadań na dużą skalę.

Atlassian Data Center, nasza wersja do samodzielnego zarządzania, oferuje możliwości klasy korporacyjnej w następujących obszarach:

 • Zgodność i bezpieczeństwo
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami
 • Infrastruktura i operacje
 • Dane i analizy
 • Skala, wydajność i dostępność
 • Ekosystem klasy korporacyjnej

Oferta Data Center jest dostępna w przypadku rozwiązań Jira Software, Confluence, Bitbucket, Jira Service Desk, Crowd, a niedługo także Bamboo.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat migracji do Data Center? Pokaż

Nasze centrum migracji zapewnia kompleksowe wsparcie w trakcie całej procedury przeniesienia do Data Center, wykorzystując przy tym sprawdzone praktyki oraz zasoby, w tym:

 • Przewodniki wdrożenia krok po kroku przedstawiające sposób planowania i pomyślnej migracji do klastrowanego lub nieklastrowanego środowiska Data Center.
 • Zasoby i narzędzia migracji, które mogą ułatwić migrację do Data Center.
 • Wsparcie, które przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy migracji do Data Center i dostarczy niezbędnych informacji, aby wszystko przebiegło pomyślnie.
 • Partnerzy ds. rozwiązań pomogą obsłużyć złożone konfiguracje i zapewnią wsparcie, które ułatwi Ci zaplanowanie przejścia i rozwój dzięki produktom Atlassian Data Center.

Jeśli po zapoznaniu się z dokumentacją nadal masz pytania, nasz zespół z chęcią na nie odpowie — po prostu skontaktuj się z nami.

Jak mogę skorzystać z nowych aplikacji i funkcji, które udostępniacie? Pokaż

Począwszy od 2 lutego 2021 roku czasu PT subskrypcja Data Center będzie obejmowała następujące nowe funkcje i aplikacje opracowane przez Atlassian:

Aby odblokować funkcje poszczególnych aplikacji, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

 • Advanced Roadmaps (dawniej Portfolio for Jira): będziesz mieć możliwość uaktualnienia do nowej wersji* Jira Software Data Center, która zostanie udostępniona 2 lutego 2021 roku. Jeśli zdecydujesz się pozostać przy starszej wersji, po 2 lutego 2021 roku będziesz mieć możliwość nieodpłatnego pobrania kompatybilnej wersji aplikacji ze sklepu Marketplace.
 • Team Calendars for Confluence: będziesz mieć możliwość uaktualnienia do nowej wersji* Confluence Data Center, która zostanie udostępniona 2 lutego 2021 roku. Jeśli zdecydujesz się pozostać przy starszej wersji, po 2 lutego 2021 roku będziesz mieć możliwość nieodpłatnego pobrania kompatybilnej wersji aplikacji ze sklepu Marketplace.
 • Analytics for Confluence: będziesz mieć możliwość uaktualnienia do nowej wersji* Confluence Data Center, która zostanie udostępniona 2 lutego 2021 roku.
 • Insight - Asset Management: po 2 lutego 2021 roku konieczne będzie pobranie kompatybilnej wersji aplikacji ze sklepu Marketplace. Gdy funkcja ta zostanie uwzględniona w nowej wersji, otrzymasz uaktualnienie.
 • Insight Discovery: po 2 lutego 2021 roku konieczne będzie pobranie kompatybilnej wersji aplikacji ze sklepu Marketplace. Gdy funkcja ta zostanie uwzględniona w nowej wersji, otrzymasz uaktualnienie.

Jeśli korzystasz już z co najmniej jednej z tych aplikacji, od 2 lutego 2021 roku nie musisz już za nie płacić.

*Uaktualnimy tę stronę konkretną wersją, gdy zostanie ona udostępniona.

Cloud

Jakie są korzyści wynikające z przejścia do chmury? Pokaż

Udoskonalone zabezpieczenia, większa niezawodność, szybsze wdrażanie innowacji i łatwiejsze zarządzanie, nie wspominając o niższych kosztach posiadania — zalety rozwiązania chmurowego są jasne.

Migracja do wersji Cloud pozwala w pełni wykorzystać potencjał platformy Atlassian, która rozrasta się razem z Twoją firmą, jest w stanie zapewnić integrację wszystkich Twoich narzędzi i z każdym dniem działa coraz szybciej i w sposób bardziej inteligentny.

Wnioski z ankiety przeprowadzonej przez firmę Techvalidate wśród klientów, którzy dokonali migracji:

 • 92% ankietowanych organizacji uważa, że bezpieczeństwo w Atlassian Cloud jest na takim samym lub wyższym poziomie.
 • 96% ankietowanych organizacji IT uważa, że niezawodność w Atlassian Cloud jest na takim samym lub wyższym poziomie.
 • 97% ankietowanych organizacji IT uważa, że innowacyjność w Atlassian Cloud jest na takim samym lub wyższym poziomie.
 • 82% ankietowanych organizacji IT uważa, że wydajność w Atlassian Cloud jest na takim samym lub wyższym poziomie.

Dowiedz się więcej na temat korzyści z migracji do chmury lub poznaj historie klientów, którzy już zdecydowali się na migrację:

Jakie dostępne zasoby pomogą mi w przejściu do chmury? Pokaż

Aby ułatwić przejście do chmury, oferujemy Atlassian Migration Program (AMP). Program AMP pozwala wykorzystać nasze sprawdzone najlepsze praktyki i zasoby, w tym:

 • Centrum migracji do wersji Cloud oferujące kompleksowe narzędzia, zasoby i wsparcie, które przyspieszą Twoją migrację do chmury.
 • Narzędzia Cloud Migration Assistant dla Confluence i Jira Software.
 • Wsparcie migracji, które przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy migracji do chmury i dostarczy niezbędnych informacji, aby wszystko przebiegło pomyślnie.
 • Usługi Partnerów ds. rozwiązań, którzy pomogą obsłużyć złożone środowiska i zapewnią wsparcie, aby ułatwić zaplanowanie migracji i rozwój dzięki produktom Atlassian Cloud.

Jeśli po zapoznaniu się z tymi zasobami nadal masz pytania, nasz zespół z chęcią na nie odpowie — po prostu skontaktuj się z nami.

Jaki jest harmonogram dotyczący wersji Cloud? Pokaż

Inwestycja w platformę i produkty chmurowe to nasz główny priorytet. Aby poznać aktualny plan działań dla chmury, odwiedź nasz plan działań dla chmury.

Jakie przykłady nowych funkcji i innowacji znajdę w wersji Cloud? Pokaż

Over the last few years, we’ve made significant investments in our cloud platform’s security, extensibility, product functionality, scalability, and more to meet the current and future needs of our customers.

Pracujemy nad wieloma kolejnymi funkcjami. Najważniejszym powodem takich działań jest chęć szybszego wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań do chmury, aby zapewnić poziom obsługi światowej klasy. Aby uzyskać najważniejsze informacje o niedawno wprowadzonych i planowanych funkcjach, zapoznaj się z naszym planem działań dla chmury.

Co zrobić, jeśli nie możemy się jeszcze przenieść do wersji Cloud? Pokaż

Wszyscy klienci

Do zakończenia wsparcia technicznego pozostały trzy lata. To dużo czasu na przeprowadzenie oceny oferowanych przez nas rozwiązań chmurowych, wewnętrzną organizację i przygotowania — nie trzeba podejmować działań natychmiast.

Jeśli nie możesz się jeszcze przenieść, ponieważ czekasz na udostępnienie konkretnej funkcji lub certyfikat zgodności, wiedz, że dążymy do szybszego udostępniania nowych funkcji i usprawnień w chmurze. Być może wkrótce stwierdzisz, że spełniamy Twoje wymagania.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności i bezpieczeństwa produktów Atlassian Cloud oraz zwiększających się możliwości naszych zespołów w zakresie wsparcia organizacji w spełnianiu wymogów dotyczących zgodności znajdziesz w naszym planie rozwoju wersji Cloud oraz w Centrum zaufania.

Klienci z sektora administracji publicznej

Atlassian z zaangażowaniem wspiera zespoły reprezentujące administrację publiczną, aby mogły realizować swoje zadania szybciej, łatwiej i z zachowaniem większego bezpieczeństwa. Aktualnie nasze produkty Cloud przechodzą procedurę oceny zgodności FedRAMP.

Aplikacje

W jaki sposób zakończenie sprzedaży licencji Server wpłynie na moje aplikacje? Pokaż

Klienci

Po 2 lutego 2021 roku klienci korzystający z wersji Server nie będą mogli już zakupić żadnej aplikacji, która w ramach zmian zostanie uwzględniona w Data Center, ani poprosić o wycenę takiej aplikacji.

W przypadku wszystkich innych aplikacji w sklepie Marketplace dotychczasowi klienci korzystający z wersji Server będą nadal mogli dokonywać zakupu aplikacji, aż do 2 lutego 2023 roku czasu PT. Przewidujemy, że ciągłe odnowienia aplikacji zostaną przeliczone z uwzględnieniem daty zakończenia 2 lutego 2024 roku czasu PT, odpowiednio do daty zakończenia wsparcia dla Twoich produktów w wersji Server.

Partnerzy Marketplace i programiści

W przypadku partnerów i deweloperów Marketplace przestaniemy przyjmować zgłoszenia dotyczące nowych aplikacji dla wersji Server w sklepie Atlassian Marketplace od 1 maja 2021 czasu PT.

Czy mogę uzyskać zwrot środków za niedawny zakup aplikacji w wersji Server? Pokaż

Tak, zwrotu lub wymiany licencji aplikacji w wersji Server można dokonać w ciągu 30 dni od pierwotnej daty zakupu. Po okresie 30 dni możliwość wymiany lub zwrotu będzie niedostępna. Więcej szczegółów dotyczących wymiany licencji aplikacji i zwrotu środków znajdziesz w Warunkach użytkowania sklepu Atlassian Marketplace, w sekcji 2.3.

Aby wystąpić o zwrot lub wymianę w okresie 30 dni od dokonania płatności, skontaktuj się z naszym Zespołem doradców.

Czy użytkownicy Data Center mogą korzystać z aplikacji w wersji Server? Pokaż

Jeżeli aplikacja w wersji Server ma dostępną zatwierdzoną wersję Data Center, należy kupić subskrypcję Data Center, aby nadal z niej korzystać.

Jeżeli wersja Data Center jest niedostępna, możesz nadal korzystać z aplikacji w wersji Server, ale wiąże się to z ryzykiem, ponieważ nie przeprowadzono analizy architektury aplikacji ani testu jej wydajności pod kątem możliwości skalowania w środowisku Data Center.

Gdy wersja Data Center będzie dostępna, w celu dalszego korzystania konieczny będzie zakup subskrypcji Data Center.

Czy aplikacje, z których obecnie korzystam, będą dostępne w wersji Cloud? Pokaż

W ciągu ostatniego roku w Atlassian Marketplace pojawiło się ponad 440 nowych aplikacji chmurowych, a liczba ta codziennie wzrasta. Prowadzimy stałą współpracę z naszymi partnerami Marketplace w zakresie przeniesienia istniejących aplikacji Server do chmury, a także stworzenia nowych aplikacji, które będą dostępne wyłącznie w wersji Cloud.

Zacznij od naszej dokumentacji audytu aplikacji zawierającej najlepsze praktyki dotyczące audytu, oceny i migracji aplikacji oraz ich danych.

Dostępna jest także lista aplikacji w Marketplace kompatybilnych z wersjami Server, Data Center i Cloud, obejmująca dokumentację partnerów Marketplace dotyczącą najważniejszych różnic w funkcjach oraz instrukcje migracji z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud.

Jeśli Twoja aplikacja Server nie jest jeszcze dostępna w wersji Cloud, warto skontaktować się z partnerem Marketplace za pośrednictwem jego działu obsługi klienta i spytać, czy pracuje on obecnie nad opracowaniem takiej aplikacji.

Jak ocenić, których aplikacji potrzebuję w chmurze? Pokaż

Nasze bezpłatne narzędzia Cloud Migration Assistant pomogą Ci przygotować się do przeniesienia i migracji danych z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud.

Dostępna w nich funkcja oceny natywnych aplikacji pomoże Ci:

 • Poznać Twoje obecne użycie aplikacji.
 • Dowiedzieć się, czy kluczowe dla Ciebie aplikacje są dostępne w chmurze.
 • Zdecydować, które aplikacje chcesz zachować, z których zrezygnować, a które dokładniej przeanalizować.

Te instrukcje pomogą Ci bliżej zapoznać się z krokami, które należy wykonać, analizując, od czego zacząć migrację instancji z wersji Server do wersji Cloud, jeśli chodzi o aplikacje.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, nasz zespół z chęcią udzieli Ci pomocy. Po prostu skontaktuj się z nami.

Co stanie się z moimi aplikacjami, jeśli przeniosę się do Data Center? Pokaż

Przenosząc się z wersji Server do Data Center, musisz przejść na subskrybowanie aplikacji Data Center, o ile są one dostępne dla tej wersji. Aplikacje Data Center są poddawane rygorystycznemu procesowi oceny wydajności i oceny technicznej, ustalonemu i monitorowanemu przez Atlassian, który ma na celu sprawdzenie ich zdolności do działania na poziomie odpowiednim dla środowisk Data Center.

Aby dowiedzieć się więcej na temat cen i licencji aplikacji zatwierdzonych dla Data Center, odwiedź naszą sekcję często zadawanych pytań na temat aplikacji Data Center.

Zakup licencji

Czy oferta przewiduje rabaty lub premie z tytułu migracji do chmury? Pokaż

Atlassian zapewnia wiele ofert, premii i zasobów pomocy technicznej, które ułatwiają przeniesienie do chmury. Należą do nich:

Wszyscy klienci

 • Atlassian Migration Program (AMP): AMP zawiera szczegółowe zasoby, narzędzia, oferty oraz wsparcie, które przeprowadzą Cię przez każdy etap migracji do wersji Cloud.
 • Bezpłatne okresy próbne związane z migracją do wersji Cloud: aby obniżyć koszty związane z migracją lub uaktualnieniem do wyższej wersji, oferujemy darmowe wydłużone okresy próbne licencji Cloud, dzięki którym zyskujesz więcej czasu na zapoznanie się z chmurą.
 • Plan działań dla chmury: chcesz poznać nowe możliwości wersji Cloud? Poznaj niedawno udostępnione i przygotowywane możliwości, aby zaplanować działania.
 • Centrum zaufania dotyczące wersji Cloud: znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, zgodności z przepisami i niezawodności rozwiązań Atlassian Cloud.
 • Plany w wersji Cloud dla wszystkich zespołów: wprowadziliśmy szereg planów chmurowych rozwiązań Jira i Confluence, w tym Free, Premium i Enterprise, dzięki czemu różnorodni klienci mogą korzystać z innowacji i szybkości chmury. Również w przypadku rozwiązania Bitbucket oferujemy różne plany w chmurze, tak by zapewnić Ci dokładnie to, czego potrzebujesz.

Klienci reprezentujący duże organizacje

Klienci z sektora edukacji, organizacji wspierających społeczności i Open Source

Klienci z sektora administracji publicznej

 • Zasoby dla administracji publicznej: instytucje i zespoły programowe z sektora administracji mają możliwość skorzystania ze wsparcia partnerów oraz specjalnych zasobów, które ułatwią im realizację zadań.
Jak stworzyć wycenę dla wersji Cloud lub Data Center? Pokaż

Niezobowiązującą wycenę można utworzyć przy użyciu formularza wyceny i zamówienia. Umożliwia on zapisanie wyceny na później lub natychmiastową płatność za oprogramowanie.

Należy pamiętać, że jako prawidłowe traktowane są wyłącznie wyceny przesłane za pośrednictwem naszego formularza online. Zrzuty ekranu koszyka nie stanowią oficjalnej oferty.

Jak odnowić istniejącą usługę utrzymywania wersji Server? Pokaż

Odwiedź stronę formularza wyceny i zamówienia i kliknij przycisk Odnów.

Na tej stronie można odnowić powiązany produkt. Można także wyszukać licencje, używając numeru SEN (ang. Support Entitlement Number) i adresu dowolnej osoby kontaktowej dla produktu, którego licencję chcesz odnowić.

Jakie rozwiązania są dostępne w przypadku licencji akademickich, dla społeczności oraz Open Source? Pokaż

Od dnia 2 lutego 2021 roku czasu PT firma Atlassian nie będzie już sprzedawać nowych licencji wersji Server dla instytucji edukacyjnych, społeczności ani Open Source. Klienci korzystający obecnie z wersji Server będą mieli dostęp do obsługi i wsparcia przez kolejne trzy lata, do 2 lutego 2024 czasu PT.

Jednak nie oznacza to końca Twojej przygody z Atlassian — kwalifikujące się organizacje mają możliwość skorzystania z obniżonych cen zarówno w wersji Cloud, jak i Data Center.

Licencje akademickie (Cloud lub Data Center)

Licencje dla społeczności (Cloud)

Licencje Open Source (Cloud)

 • Atlassian oferuje swoje produkty chmurowe społeczności Open Source za darmo.
Jakie rozwiązania są dostępne w zakresie licencji dla sektora administracji publicznej? Pokaż

Rozwiązania cenowe i opcje zakupu dostępne dla instytucji administracji publicznej Stanów Zjednoczonych na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym są udostępniane za pośrednictwem firmy Carahsoft, będącej dystrybutorem produktów Atlassian dla organów administracji publicznej.

Z Carahsoft można skontaktować się pod adresem atlassian@carahsoft.com lub poprzez stronę internetową Carahsoft. Dowiedz się więcej.

Co się stanie z moimi trwającymi okresami próbnymi produktów w wersji Server? Pokaż

Począwszy od 2 lutego 2021 roku czasu PT nie będzie można:

 • Rozpocząć nowego okresu próbnego wersji Server.
 • Zakupić nowej licencji na wersję Server.
 • Przekształcić licencji próbnej na licencję pełnoprawną.

Jeśli chcesz zakupić nową licencję na wersję Server lub zamówić wycenę takiej licencji, musisz to zrobić przed tym terminem. Będziemy uznawać ważne wyceny w przypadku zakupu licencji po tym terminie.

Co jeśli mam już priorytetowe wsparcie techniczne? Pokaż

Klienci z wersją Server

Obecni użytkownicy wersji Server, którzy opłacą priorytetowe wsparcie techniczne na okres kończący się po 2 lutego 2021 czasu PT, będą nadal mieli do niego dostęp po tym terminie.

Klienci Data Center

As of February 2, 2021 PT, Priority Support will be included with your Data Center subscriptions for Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, and Crowd Data Center, as well as Bitbucket Data Center for customers with 251 or more users.

Jeżeli korzystasz już z priorytetowego wsparcia technicznego, od 2 lutego 2021 nie musisz już za nie płacić.

Jak mogę sprawdzić aktualne ceny? Pokaż

Wersje Server i Data Center

Aktualnie ponoszone koszty licencji wersji Server lub subskrypcji Data Center można sprawdzić na stronie my.atlassian.com.

Wersja Cloud

Aby sprawdzić bieżące koszty wersji Cloud, przejdź do sekcji rozliczeń na stronie admin.atlassian.com.

Jak porównać koszty mojej bieżącej wersji z kosztem wersji Cloud? Pokaż

Przygotowanie uzasadnienia biznesowego jest często jednym z pierwszych kroków podczas planowania migracji do chmury. Nasz kalkulator oszczędności związanych z przejściem do chmury pomoże Ci odkryć ukryte koszty związane z samodzielnie zarządzanymi wdrożeniami. Sprawdź, jak chmura może Ci pomóc zmniejszyć obciążenia związane z obsługą informatyczną i poprawić produktywność.

Jak porównać moje koszty wersji Server i Data Center? Pokaż

W celu porównania całkowitych kosztów eksploatacji wersji Server i Data Center opracowaliśmy przewodnik pomagający w przygotowaniu uzasadnienia biznesowego dla wersji Data Center.

Zawiera on omówienie najważniejszych tematów, takich jak porównanie licencji bezterminowej wersji Server i subskrypcji Data Center, wpływu przyszłych zmian cen na decyzję i nie tylko.

Jak mogę sprawdzić przyszłe ceny wersji Server i Data Center? Pokaż

Szczegółowe informacje na temat przyszłych cen można znaleźć tutaj.

Jakie rabaty są dostępne dla klientów, którzy zdecydują się na migrację do Data Center? Pokaż

Z dniem 2 lutego 2021 czasu PT przestaniemy oferować kredyty w przypadku uaktualnienia z wersji Server do Data Center i zastąpimy je zniżką lojalnościową na wersję Data Center. Ta zniżka ułatwi przejście na Data Center dzięki zaoferowaniu istniejącym użytkownikom wersji Server wieloletniej zniżki na subskrypcje Data Center.
Tutaj możesz zobaczyć swoje rzeczywiste koszty przejścia z wersji serwerowej do Data Center.

Dowiedz się więcej na temat rabatów oraz zmian dotyczących środków w przypadku uaktualnienia.

Co dalej?

Znajdź swoją drogę do chmury

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.