Close

Zarządzaj miejscem hostowania swoich danych dzięki funkcji jurysdykcji danych

Funkcja jurysdykcji danych jest dostępna dla subskrypcji Cloud Standard, Premium i Enterprise.

Śledź nasze postępy

Niedawno dodaliśmy do oferty nowy region — Kanadę. Spodziewamy się udostępnić kilka nowych regionów już na początku 2024 roku. W naszym planie rozwoju wersji Cloud znajdziesz aktualne informacje dotyczące dostępności, dodatkowych lokalizacji i rozszerzonych funkcjonalności


obraz kuli ziemskiej

Określanie miejsca hostowania treści i danych

Upewnij się, że Twoje dane w produktach, takie jak zgłoszenia i strony, są przechowywane wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Niemiec, Singapuru lub Kanady. Wkrótce udostępnimy więcej lokalizacji.

Ilustracja tarczy ze znacznikiem wyboru

Spełnianie wymagań firmowych i prawnych

Udostępniaj informacje pracownikom w skali globalnej bez obaw, spełniając jednocześnie organizacyjne i regulacyjne wymagania dotyczące zgodności danych.

Często zadawane pytania

Czy cena planów Cloud wzrośnie wraz z dodaniem funkcji jurysdykcji danych? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Nie, nie będziemy podnosić ceny naszych planów Cloud Standard ani Premium w wyniku włączenia jurysdykcji danych jako funkcji natywnej.

Czym jest funkcja jurysdykcji danych i skąd mam wiedzieć, czy jej potrzebuję? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Funkcja jurysdykcji danych daje organizacjom większą kontrolę nad ich danymi, gwarantując, że treści generowane przez użytkowników są przechowywane w zaufanym regionie. Firmy działające w branżach regulowanych, takich jak finanse, administracja publiczna czy opieka zdrowotna, mogą potrzebować funkcji jurysdykcji danych, aby korzystać ze środowiska chmury.

W jakich planach Cloud jest dostępna funkcja jurysdykcji danych? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Funkcja jurysdykcji danych jest dostępna w planach Cloud Enterprise, Standard i Premium, umożliwiając zespołom każdej wielkości bezpieczne zarządzanie swoimi danymi w jednym z naszych trzech regionów.

W których produktach Cloud można włączyć funkcję jurysdykcji danych? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Funkcję jurysdykcji danych można włączyć w następujących produktach Cloud: Jira Software, Confluence, Jira Service Management, Jira Work Management i Jira Product Discovery.

W jakich lokalizacjach mogę przechowywać moje dane? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Możesz przypiąć swoje dane do naszych lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Niemczech, Singapurze lub Kanadzie. Aktualne informacje na temat dodatkowych lokalizacji, nad którymi pracujemy, znajdziesz w naszym planie rozwoju wersji Cloud.

Jakie typy zawartości można przypiąć za pomocą funkcji jurysdykcji danych? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów danych produktów, które można przypiąć, zapoznaj się z naszą dokumentacją funkcji jurysdykcji danych.

Czy funkcja jurysdykcji danych jest dostępna dla aplikacji ze sklepu Atlassian Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Tak, funkcja jurysdykcji danych jest dostępna dla niektórych aplikacji. Aby dowiedzieć się, czy dana aplikacja oferuje funkcję jurysdykcji danych, możesz:

  • zapoznać z informacjami na karcie Prywatność i bezpieczeństwo na stronie oferty aplikacji w Atlassian Marketplace;
  • skontaktować się z bezpośrednio partnerem Marketplace;
  • zajrzeć na kartę jurysdykcji danych na stronie admin.atlassian.com. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta dla klientów korzystających z samoobsługowej jurysdykcji danych, którzy mogą zobaczyć, które aplikacje kwalifikują się do migracji danych, jak i zaplanować migrację danych aplikacji do obsługiwanych obszarów.

Partnerzy Marketplace, których aplikacje przechowują dane poza systemami Atlassian, mogą przypinać dane aplikacji lub migrować je między obszarami. Partnerzy mogą, ale nie muszą, zdecydować się na inwestycję w jurysdykcji danych w zależności od kilku czynników, takich jak:

  • Zapotrzebowanie ze strony klientów: partnerzy Marketplace mogą nie zdecydować się na inwestowanie w jurysdykcji danych, jeśli nie widzą wystarczającego popytu ze strony klientów. Jeśli chcesz zainstalować aplikację, ale widzisz, że aplikacja nie spełnia Twoich wymagań dotyczących jurysdykcji danych, skontaktuj się z partnerem Marketplace, aby go o tym poinformować.
  • Aplikacja nie przechowuje danych objętych zakresem poza systemami Atlassian: niektóre aplikacje nie muszą przypinać ani migrować danych, ponieważ nie przechowują żadnych danych objętych zakresem lub przechowują dane tylko w produkcie nadrzędnym (Jira lub Confluence). Aby uzyskać więcej informacji o tym, które dane są „objęte zakresem”, zobacz kartę Prywatność i bezpieczeństwo w aplikacji.
Czy włączenie funkcji jurysdykcji danych przyspieszy działanie Jira lub Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż +

Nie, Atlassian wykorzystuje swoją globalną infrastrukturę do hostowania danych jak najbliżej klientów, aby zapewnić maksymalną wydajność. Podczas gdy funkcja jurysdykcji danych daje dodatkową pewność, że dane nie opuszczą określonego obszaru geograficznego, nasza infrastruktura chmurowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić klientom globalnym najlepsze możliwe warunki. Włączenie funkcji jurysdykcji danych może prowadzić do obniżenia ogólnej wydajności dla użytkowników znajdujących się poza wyznaczonym obszarem geograficznym. Dowiedz się więcej o naszej globalnej infrastrukturze chmurowej.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji jurysdykcji danych, przejrzyj naszą dokumentację lub skontaktuj się z nami.