Close

Usługi pomocy technicznej

Zadbaj o płynne działanie systemów dzięki dostępowi do wysoko wykwalifikowanych zespołów pomocy technicznej i krótkiemu czasowi reakcji. Niezależnie od tego, czy Twój zespół korzysta z produktów w wersji Server, Data Center czy Cloud, w naszej ofercie znajdziesz odpowiedni poziom wsparcia.

Wsparcie dla wersji Cloud jest dostępne w ramach planów Standard, Enterprise i Premium. Plan Cloud Free* oferuje dostęp do zasobów pomocnych w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Standard

Premium

Enterprise

 

Standard

Premium

Enterprise

Produkty

Standard

Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Jira Product Discovery, Confluence, Bitbucket, Atlas, Compass

Premium

Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket Cloud, Access, Atlas

Enterprise

Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Access*

Pakiet wsparcia

Standard

W zestawie z płatną licencją na oprogramowanie Standard

Premium

W zestawie z płatną licencją na oprogramowanie Premium

Enterprise

W zestawie z płatną licencją na oprogramowanie Enterprise

Zespół pomocy technicznej

Standard

Zespół wsparcia Cloud

Premium

Zespół wsparcia Cloud

Enterprise

Dedykowany zespół wyższego szczebla

Telefoniczna pomoc techniczna

Standard

Niedostępna

Premium

Niedostępna

Enterprise

Dedykowany numer telefonu

Uprawnienia do uzyskania wsparcia technicznego
(kto może tworzyć zgłoszenia do działu wsparcia)

Standard

Administratorzy witryn i produktów Standard

Premium

Administratorzy witryn i produktów Premium oraz administratorzy organizacji

Enterprise

Administratorzy witryn i produktów Enterprise oraz administratorzy organizacji

Godziny pracy wsparcia technicznego

Standard

9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

Premium

L1: 24/7
L2: 24/5 (od poniedziałku do piątku)
L3, L4: 9 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku)

Enterprise

24/7

Czas początkowej reakcji (IRT)

L1: awaria aplikacji

Standard

L1: 2 godziny robocze

Premium

L1: 1 godzina

Enterprise

L1: 30 min

L2: Poważne obniżenie wydajności

Standard

L2: 6 godzin roboczych

Premium

L2: 2 godziny

Enterprise

L2: 2 godziny

L3: Umiarkowany wpływ

Standard

L3: 1 dzień roboczy

Premium

L3: 1 dzień roboczy

Enterprise

L3: 8 godzin

L4: Niewielki wpływ / zapytanie

Standard

L4: 2 dni robocze

Premium

L4: 2 dni robocze

Enterprise

L4: 24 godziny

* Użytkownicy produktów Enterprise mają bezpłatny dostęp do rozwiązania Access. Rozwiązanie Access zostanie uwzględnione w rozliczeniu wyłącznie w przypadku użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Enterprise.

* Użytkownicy planu Free korzystać mogą ze wsparcia udzielanego przez społeczność (społeczność Atlassian) oraz zasobów pomocnych w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, takich jak dokumentacja i upublicznione błędy.

Mamy osobne oferty wsparcia dla użytkowników produktów Jira Align, Trello, Opsgenie i Statuspage. Dowiedz się więcej tutaj: wsparcie Jira Align, wsparcie Trello, wsparcie Opsgenie, wsparcie Statuspage

Wsparcie Select wchodzi w skład każdej licencji Server. Wsparcie Priority jest uwzględnione w każdej licencji Data Center (patrz wyjątki poniżej) i można je nabyć osobno w przypadku licencji Server. Aby uzyskać wyższy poziom wsparcia, można kupić opcję wsparcia Premier.

Wybierz

Priorytet

Premier

 

Wybierz

Priorytet

Premier

Produkty

Wybierz

Jira Software, Jira Service Management, Jira Core, Confluence, Fisheye, Crucible, Bamboo, Bitbucket, Jira Align, Crowd

Priorytet

Jira Software, Jira Service Management, Jira Core, Confluence, Fisheye, Crucible, Bamboo, Bitbucket, Crowd

Premier

Jira Software, Jira Service Management, Jira Core, Confluence, Fisheye, Crucible, Bamboo, Bitbucket, Crowd

Pakiet wsparcia

Wybierz

W zestawie z licencjami na oprogramowanie Server i niekwalifikującymi się do korzystania ze wsparcia Priority licencjami na oprogramowanie Data Center

Priorytet

W zestawie z każdą licencją na oprogramowanie Data Center. W przypadku licencji na oprogramowanie Server wymaga zakupu.

Wyjątki:

W przypadku Bitbucket kwalifikują się tylko klienci mający co najmniej 251 użytkowników (poziom ilościowy co najmniej 500 użytkowników).

W przypadku Bamboo kwalifikują się tylko klienci z poziomem ilościowym co najmniej 100 agentów.

Premier

Wymagany osobny zakup

Zespół pomocy technicznej

Wybierz

Zespół regionalny

Priorytet

Doświadczony zespół

Premier

Dedykowany zespół wyższego szczebla

Telefoniczna pomoc techniczna

Wybierz

Niedostępna

Priorytet

Tylko zgłoszenia L1

Premier

Dedykowany numer telefonu

Uprawnienia do uzyskania wsparcia technicznego
(kto może tworzyć zgłoszenia do działu wsparcia)

Wybierz

Administratorzy produktów z ponad 25 użytkownikami (ponad 4 w przypadku Jira Service Management)

Priorytet

Administratorzy witryn powiązanych ze wsparciem Priority

Premier

Wsparcie Premier – wyznaczone osoby kontaktowe (3 osoby)

Godziny wsparcia

Wybierz

9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

Priorytet

L1: 24/7
L2: 24/5 (od poniedziałku do piątku)
L3: 9 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku)
L4: 9 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku)

Premier

24/7

Obsługiwany język

Wybierz

Japoński, angielski, portugalski

Priorytet

Tylko angielski

Premier

Tylko angielski

Cena

Wybierz

Nie dotyczy

Priorytet

Uwzględnione w większości subskrypcji Data Center (patrz wiersz „Pakiet wsparcia” powyżej).

Klienci korzystający z wersji Server mogą nabyć wsparcie Priority osobno za 5000 USD.

Kup teraz

Premier

39 500 USD za każde 3 wyznaczone osoby kontaktowe

Kup teraz

Czas początkowej reakcji (IRT)

L1: awaria aplikacji

Wybierz

L1: 2 godziny robocze

Priorytet

L1: 1 godzina

Premier

L1: 30 min

L2: Poważne obniżenie wydajności

Wybierz

L2: 6 godzin roboczych

Priorytet

L2: 2 godziny

Premier

L2: 2 godziny

L3: Umiarkowany wpływ

Wybierz

L3: 1 dzień roboczy

Priorytet

L3: 1 dzień roboczy

Premier

L3: 8 godzin

L4: Niewielki wpływ / zapytanie

Wybierz

L4: 2 dni robocze

Priorytet

L4: 2 dni robocze

Premier

L4: 24 godziny

* Dodatkowe cechy opcji Premier: priorytetowa eskalacja do działu programistycznego, proaktywne sprawdzanie kondycji (w tym kontrola jakości i staging), wdrożenie i zapoznanie się ze środowiskiem

Dodatkowe usługi

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji oprogramowania Atlassian i praktyk zespołowych? Rozważ skorzystanie z usług doradczych. Dowiedz się więcej

Szukasz usług doradztwa lub chcesz dostosować produkty Atlassian do swoich potrzeb? Mogą Ci w tym pomóc partnerzy Atlassian. Dowiedz się więcej

Rozważasz migrację z wersji Server/DC do wersji Cloud? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. migracji klientów. Kontakt

Więcej szczegółów znajdziesz w witrynie dokumentacji