Close
Solarisbank + Atlassian

Solarisbank na nowo kształtuje usługi finansowe dzięki strukturze, szybkości i widoczności rozwiązań Atlassian


Logo Solarisbank
Branża

Usługi finansowe

Lokalizacje

Berlin, Niemcy

Wielkość firmy:

300

Liczba użytkowników:

300

Solution Partner
Udostępnij stronę

W branży pełnej uznanych graczy i utrudnień wynikających z przepisów innowatorom trudno jest się przebić z naprawdę rewolucyjnymi rozwiązaniami. Pionierzy Fintech, tacy jak Solarisbank, stawiają czoła wyzwaniu, aby uprościć bankowość dla firm i swoich klientów.

Jako firma technologiczna z niemiecką licencją bankową Solarisbank oferuje w formie usługi w pełni cyfrową platformę bankową, którą jej klienci (zwani „partnerami”) mogą wykorzystywać do opracowywania niestandardowych rozwiązań finansowych dla własnych użytkowników, unikając zwyczajowej biurokracji. Na przykład sprzedawca, który chciałby zapewnić swoim klientom możliwość sfinansowania dużego zakupu lub nabycia karty podarunkowej, w normalnych okolicznościach musiałby nawiązać współpracę z bankiem. Większość tradycyjnych instytucji bankowych działa powoli i ma wstępnie określone oferty niepozostawiające przestrzeni na personalizację. Proces ten często trwa wiele miesięcy (lub lat) i skutkuje rozwiązaniem pozbawionym elastyczności. Sprzedawca taki może jednak skorzystać z nowoczesnej i elastycznej platformy Solarisbank w celu sprawnego opracowania własnych, spersonalizowanych i zgodnych z przepisami produktów bankowych.

Nie dziwi fakt, że dzięki tak innowacyjnej koncepcji i kulturze przedsiębiorczości, która zachęca wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za pomoc w rozwoju i ewolucji banku, firma przyciągnęła inwestorów takich jak VISA i BBVA, nawiązała dziesiątki partnerstw na całym świecie i w zaledwie cztery lata rozrosła się do zespołu liczącego 300 pracowników. Tak szybkie skalowanie wiąże się z ogromną presją nawet w przypadku najbardziej doświadczonych zespołów, a kiedy pracuje się z największymi markami na świecie, nie ma przestrzeni na błędy.

Na początku pracownicy Solarisbank korzystali z wielu narzędzi do komunikacji, prowadzenia dokumentacji i opracowywania aplikacji. Poskutkowało to niską efektywnością związaną ze stratą czasu na przełączanie się między systemami i poszukiwanie odpowiednich danych.

Aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom i stworzyć podstawę pod jeszcze szybsze skalowanie w przyszłości, firma Solarisbank postawiła skoncentrować się na platformie Atlassian i nie oglądać się za siebie. Od czasu wprowadzenia rozwiązań Atlassian w całej organizacji zespół zwiększył wydajność, usprawnił komunikację i wprowadził profesjonalne struktury, podnosząc poprzeczkę dla swoich klientów i całego sektora bankowości.

Zdecydowaliśmy się na produkty Atlassian, ponieważ są wzajemnie połączone. Mamy dokumentację, tablice, platformę do obsługi klienta — i wszystkie te elementy się ze sobą wiążą.

Kluczem jest łączność

Prowadzenie firmy takiej jak Solarisbank wygląda inaczej niż w przypadku większości organizacji. Wiele przedsiębiorstw ma swobodę tworzenia własnych zasad, ale Solarisbank działa w ściśle regulowanej branży (usług finansowych) i w objętym licznymi przepisami obszarze (Europy). Audytorzy i inwestorzy wymagają dokumentacji, a partnerzy zgodności z przepisami i ciągłego wsparcia. Zaspokojenie tych potrzeb jest trudne, gdy do dyspozycji ma się niejasne procesy i systemy oparte na silosach danych.

To nasze narzędzie numer jeden do wszystkiego, co wiąże się z treścią i dokumentacją. Codziennie spędzamy tam [w systemie Confluence] całe godziny. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat tej firmy, z pomocą spieszy Confluence. Wszyscy zawsze wiedzą, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

„Można korzystać z czterech lub pięciu narzędzi, ale trudno robić to jednocześnie. Problemem jest również stworzenie kodu platformy bankowej. Musimy mieć całkowitą pewność, że kod został odpowiednio zweryfikowany; że zanim trafił do produkcji, sprawdziły go i zatwierdziły odpowiednie osoby” — mówi starszy kierownik ds. wydajności, Fabio Morena.

Firma Solarisbank musiała też stworzyć formalne systemy obsługi klienta i zarządzania projektami. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, zespół wziął pod uwagę kilka rozwiązań technologicznych. Chociaż każde z nich miało swoje zalety, na szczycie listy znalazło się oprogramowanie Atlassian — zespół znał już bowiem tę platformę i jej integrację. „Pracowaliśmy już z systemem Confluence, więc wybór kolejnych narzędzi Atlassian był oczywisty. Zdecydowaliśmy się na produkty Atlassian, ponieważ są wzajemnie połączone. Mamy dokumentację, tablice, platformę do obsługi klienta — i wszystkie te elementy się ze sobą wiążą” — wyjaśnia Fabio.

Bezpieczne i spersonalizowane centrum danych

Po wybraniu rozwiązania, Solarisbank zwrócił się do firmy kreuzwerker o pomoc w realizacji, a także o ciągłe szkolenie, coaching i zarządzanie. Firmy skonfigurowały wspólnie rozwiązania Jira Software, Confluence, Jira Service Management i Statuspage, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb i przepływów pracy każdego zespołu. W trosce o bezpieczeństwo i zachowanie zgodności z przepisami utworzono oddzielne instancje do współpracy wewnętrznej z pracownikami i zewnętrznej współpracy z partnerami.

Wielu pracowników korzystało już z Confluence w taki czy inny sposób, więc Solarisbank i kreuzwerker rozpoczęły działania od tego rozwiązania i od tego momentu zaczęły traktować je jako pojedyncze źródło rzetelnych informacji dla zespołu. Gdy zatrudnia się nową osobę, dane partnera ulegają zmianie, a nawet dojdzie do sytuacji kryzysowej, każdy zwraca się w stronę Confluence. „To nasze narzędzie numer jeden do wszystkiego, co wiąże się z treścią i dokumentacją. Na co dzień spędzamy w [Confluence] całe godziny” — mówi Fabio. „Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat tej firmy, sięgnij do Confluence. Wszyscy zawsze wiedzą, gdzie znaleźć różne informacje”.

Dotyczy to kluczowych interesariuszy spoza banku, na przykład audytorów, którym zespół musi przedstawić aktualne rejestry każdej zmiany dokonanej w podstawowym produkcie. Dzięki dynamicznej dokumentacji pracownicy, partnerzy i organy regulacyjne zawsze mogą szybko i łatwo znaleźć dokładnie to, czego potrzebują.

Zintegrowany ekosystem umożliwiający szybką obsługę i dostawę

Oprócz scentralizowanej dokumentacji, Solarisbank potrzebował lepszego sposobu współpracy przy tworzeniu produktów i obsłudze klienta. Dotychczas procesy te przebiegały wolniej i były bardziej złożone, jednak wdrożenie rozwiązań Atlassian z pomocą firmy kreuzwerker ułatwiło współpracę zespołom nietechnicznym oraz technicznym, umożliwiając lepsze i szybsze dostarczanie usług oraz zapewnianie obsługi.

Zespół ds. technologii firmy Solarisbank korzysta z systemu Jira Software do współpracy z partnerami w zakresie opracowywania produktów, zarządzania problemami oraz wydawania kodu, a wszystkie te działania można wykonywać jednym kliknięciem myszy. „Po wstępnym udostępnieniu nowej wersji w systemie Jira powstaje zgłoszenie. Po przeciągnięciu jej do kolumny publikacji wersja zostaje wydana przez uprawnioną do tego osobę” — mówi Fabio. Nowa wersja rejestrowana jest następnie w systemie Confluence w celach związanych z audytem.

Kiedy zespół ds. technologii zarządza incydentami i prowadzi prace techniczne, niezbędnym narzędziem jest dla niego Statuspage. Zintegrowano je z narzędziem do alertów firmy Solarisbank, dlatego przy każdym zgłoszonym incydencie lub zaplanowanej przerwie technicznej odpowiednia aktualizacja automatycznie pojawia się w narzędziu Statuspage. Dzięki temu partnerzy firmy Solarisbank są świadomi wszelkich potencjalnych zakłóceń, a inżynierowie mogą szybko rozwiązać dany problem. Aktualizacje Statuspage szczególnie pomogły nam w oszczędzaniu czasu, budowaniu zaufania i spełnianiu oczekiwań partnerów.

Możemy śledzić liczbę napływających i rozwiązanych zgłoszeń, czas pracy, a także ostateczny wynik każdego zgłoszenia. Dzięki temu rozumiemy, jak optymalizować nasz przepływ pracy, i opracowujemy lepsze sposoby obsługiwania wniosków klientów.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych zespołów

Gdy zespoły nietechniczne zobaczyły sposób, w jaki zespół ds. technologii korzysta z oprogramowania Jira Software, zaczęły się zastanawiać, jak same mogą je wykorzystać. Grupy w całej organizacji — w tym dział finansów, księgowości, HR i marketingowy — polegają teraz na platformie do monitorowania zadań i zarządzania projektami, która umożliwia im też zaspokajanie innych potrzeb właściwych specyfice danego zespołu. Dział finansów używa na przykład systemu Jira Software do raportowania, a dział HR — do celów wdrożeniowych oraz zarządzania płatnościami i wynagrodzeniami.

Oprogramowanie Jira Software odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu wewnętrznymi wnioskami o usługi. Każdy zespół ma własną tablicę, więc gdy pracownik potrzebuje wsparcia ze strony zespołu ds. technologii, chcąc na przykład uzyskać nowe uprawnienia od specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji lub poprosić liderów o przegląd raportu, może utworzyć zgłoszenie w systemie Jira Software. „Jesteśmy wówczas w stanie przekształcić zgłoszenie do pomocy technicznej w zgłoszenie dotyczące funkcji, którym zajmie się zespół. ds technicznych. System Jira na dobre zadomowił się w naszych codziennych procesach” — opowiada Fabio.

Pracujemy w dynamicznej firmie w branży technologii finansowych, dlatego musimy sprawnie organizować codzienną pracę. Dzięki stałej integracji systemu Jira możemy działać zdecydowanie szybciej i bardziej spójnie niż wcześniej.

Choć Solarisbank wykorzystuje rozwiązanie Jira Software do obsługi podstawowych wewnętrznych wniosków o usługi, wnioski partnerów banku były nieco bardziej złożone. Aby sprostać ich potrzebom i zapewnić bezpieczeństwo, do obsługi partnerów bank zaczął korzystać z systemu Jira Service Management. Jeśli wnioski wymagają poprawek błędów, dotyczą funkcji lub innej dokumentacji, pracownicy mogą powiązać zgłoszenia z systemami Jira Software i Confluence, dzięki czemu mogą błyskawicznie poruszać się między aplikacjami i współpracować nad rozwiązaniem zgłoszenia.

Dzięki rozwiązaniom Jira Service Management i Jira Software Solarisbank zyskał również nowy wgląd w dane, aby móc śledzić i poprawiać wydajność. „Możemy śledzić liczbę napływających i rozwiązanych zgłoszeń, czas pracy oraz ostateczny wynik każdego zgłoszenia. Dzięki temu rozumiemy, jak optymalizować nasz przepływ pracy, i opracowujemy lepsze sposoby obsługi wniosków klientów” — twierdzi analityk kredytowy, Constantin Mirow, który używa systemu Jira Service Management do obsługi partnerów. „Dla naszego zespołu programistów oraz trenerów Agile ważne jest dysponowanie raportami na temat tempa realizacji prac. W Jirze możemy przykładowo śledzić, jak szybko zadania przechodzą przez tablice i w jakim tempie wdrażamy nowe wydania” — dodaje Fabio.

Dzięki większej przejrzystości i funkcjom raportowania firma Solarisbank może skuteczniej niż kiedykolwiek podejmować szybkie, inteligentne decyzje i dalej się rozwijać.

Szybkie skalowanie z naciskiem na realizację celu i profesjonalizm

Przy wsparciu kreuzwerker w zakresie udoskonalania procesów Solarisbanku, normalizacji jego systemów oraz dostosowywania rozwiązań Atlassian do potrzeb poszczególnych zespołów, grupy w całej firmie odnotowały znaczną poprawę szybkości i widoczności, czyli kluczowych składowych, które pomogły firmie szybko się rozwijać i dały podstawy do dalszego skalowania.

„Pracujemy w dynamicznej firmie w branży technologii finansowych, dlatego musimy sprawnie organizować codzienną pracę. Dzięki stałej integracji systemu Jira możemy działać zdecydowanie szybciej i bardziej spójnie niż wcześniej” — oznajmia Fabio. „W dziale finansów rozwiązanie [Atlassian] pomogło uzyskać prawdziwie zorganizowaną strukturę pozwalającą na centralizację kanałów komunikacji, eliminację ryzyka utraty informacji i zwiększenie wydajności” — dodaje analityk finansowy Jordi Vilalta.

Firma otwiera również kolejne lokalizacje i stawia czoła takim nowym wyzwaniom jak praca zdalna na większą skalę. Produkty Atlassian pomagają jej zachować wydajność i przejrzystość przy współpracy na odległość. „Wielu z nas pracuje dziś zdalnie, dlatego w dużym stopniu polegamy na przejrzystości w odniesieniu do zakresu pracy każdego z nas. Codziennie organizujemy spotkania za pośrednictwem platformy Zoom. W ich trakcie patrzymy na swoje pulpity i decydujemy o przydziale zadań. To bardzo pomaga” — wyjaśnia Fabio.

W dziale finansów rozwiązanie [Atlassian] pomogło uzyskać prawdziwie zorganizowaną strukturę pozwalającą na centralizację kanałów komunikacji, eliminację ryzyka utraty informacji i zwiększenie wydajności.

Constantin się z tym zgadza. „Jedną z największych zalet [wdrożenia rozwiązania Atlassian] jest przejrzystość. Ponieważ każdy wie, jakimi zagadnieniami będziemy się zajmować danego dnia, jesteśmy w stanie sprawiedliwie podzielić się zadaniami i zgodnie realizować zamierzone cele. Możemy również dokonać pod koniec dnia pomiaru, aby ocenić, czy rzeczywiście osiągnęliśmy pierwotne założenia” — wyjaśnia.

Zespół Solarisbank bez wątpienia realizuje wszystkie swoje założenia — i nie tylko je. W niecałe trzy lata powiększył się niemal czterokrotnie i znacznie przekroczył swoje oczekiwania w zakresie rozszerzania współpracy partnerskiej. To jednak dopiero początek. Teraz, gdy firma wdrożyła bardziej formalne procesy, scentralizowała komunikację i wprowadziła podstawowy zestaw narzędzi do współpracy, zespół Solarisbank jest przekonany, że może kontynuować szybkie skalowanie w sposób profesjonalny i z nastawieniem na cel.

„Solarisbank się rozrasta, podobnie jak nasi partnerzy. Pod koniec roku 2016 nasz personel liczył 80 osób, a na początku roku 2020 było już nas 300 — i to wcale nie koniec. Gdy rozwój firmy jest tak szybki, trzeba ustanowić znormalizowane procesy i wprowadzić profesjonalne systemy do obsługi dużych podmiotów na rynku finansowym. Wszystkie dane muszą znajdować się w jednym miejscu. Kluczowe jest zapewnienie każdemu dostępu do aktualnych informacji. Do wydajnego działania i szybkiego podejmowania decyzji wymagana jest przejrzystość. Firma musi się rozwijać szybko i profesjonalnie. W tym właśnie pomagają nam produkty Atlassian”.

Czy rozważasz przejście do chmury?

Logo VSCO

VSCO, firma, która stworzyła opartą na subskrypcji aplikację fotograficzną, odkrywa sekret, który pozwala zwiększyć przejrzystość i wydajność pracy zespołowej.

Logo Fugro

Fugro koncentruje się na innowacjach dzięki produktom chmurowym Atlassian

Logo invision

Jak firma InVision scentralizowała swoje narzędzia i powiększyła swój zdalny zespół dzięki rozwiązaniom Atlassian i platformie Slack