Close
Cancer Research UK + Atlassian

Współpraca przy opracowywaniu leku


Brytyjska organizacja charytatywna Cancer Research UK zatrudnia 3000 pracowników zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na całym świecie, badaczy wyróżnionych Nagrodą Nobla i 4000 pracowników medycznych. Organizacja potrzebowała sposobu na usprawnienie zarządzania projektami i wyeliminowanie przeszkód, aby realizować swoją misję… i ratować życie.

„Wiele osób pracujących tutaj jest dotkniętych nowotworami. Mają kogoś chorego w rodzinie lub wśród znajomych. Myślę, że przychodzenie tu codziennie do pracy daje poczucie misji i celu, którego możesz nie doświadczyć, pracując w innym miejscu” — mówi Greg Franklin, kierownik ds. Agile w Cancer Research UK. On i jego zespół mają wizję świata bez raka. W Wielkiej Brytanii praca organizacji charytatywnej przyczyniła się do podwojenia wskaźnika przeżywalności pacjentów chorych na raka w ciągu ostatnich czterech dekad. Do 2034 roku ich celem jest przyspieszenie postępu, tak aby 3 na 4 osoby przeżywały chorobę nowotworową. W dłuższej perspektywie organizacja przewiduje świat bez raka.

Chociaż pasja i elastyczność pozwalają Cancer Research UK (CRUK) iść naprzód, nie zawsze tak było. W przeszłości mieli taki sam zapał, ale brakowało im elastyczności. Podjęta w 2013 roku decyzja o wewnętrznej realizacji dużej części zadań związanych z tworzeniem i rozwijaniem stron internetowych spowolniła działanie zespołu. Projekty były monitorowane w odizolowanych, rozproszonych zespołach, a to w znacznym stopniu ograniczało wydajność.

„Duże zespoły zajmujące się aplikacjami biznesowymi i funkcjami klasy korporacyjnej miały styczność z kompletnymi systemami baz danych back-end i wydawały nową wersję co sześć miesięcy” — mówi Raj Natarajan, kierownik testów w CRUK. „Z powodu braku narzędzi zarządzali wydaniami przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Excel i dokumentów Word”.

W połączeniu ze zbieraniem danych w oparciu o model kaskadowy te zamknięte narzędzia były źródłem frustracji całego zespołu. Procesy były odizolowane i powolne. Ostatecznie koszty nieefektywności ponieśli ci, którzy wspierają CRUK. „Zaczynasz od zebrania wymagań, a gdy dostarczasz produkt za sześć miesięcy, wymagania te są nieaktualne. To, co klient postrzega jako produkt końcowy, jest zupełnie inne od tego, o co prosił pół roku wcześniej” — wyjaśnia Raj

You don't have to fit your way of working to the tool because it is so highly configurable.

zdjęcie Grega z cancer research uk
Greg Franklin

Kierownik ds. Agile, Cancer Research UK

It was clear that the workflow needed an overhaul, but the budget constraints of a nonprofit stood in the way. Luckily, Atlassian offers its products to charities at no cost under a community license, and this was a key factor in CRUK’s decision to adopt Jira and Confluence. Maria Bonorchis, one of the organization's Agile Delivery Managers, elaborates: “It means we can be as efficient as corporations that have loads of money to spend on tools. Ultimately, we are raising money for research into cures for cancer. Every little bit helps.”

The development team committed to Jira after a brief trial, starting with the migration of bug tracking from another tool. Soon, Jira became the go-to for user stories, and then made its way to the business intelligence department. Now, even the .NET team is transitioning to Jira. Greg Franklin has played a big role in the process. “I was pretty much Mr. Jira for a while,” he says. “I was the only Jira admin.” He made videos and tutorials for the team and held workshops too. Eventually, with some training from Atlassian Solution Partner Clearvision, CRUK was able to onboard multiple admins, and adoption spread even further.

Dzięki programowi licencji dla społeczności możemy być tak efektywni jak korporacje, które mają mnóstwo pieniędzy do wydania na narzędzia.

zdjęcie Marii z cancer research uk
Maria

Kierownik ds. realizacji Agile, Cancer Research UK

“More and more people over time have decided to get off their tools and start using Jira,” says Greg. When asked what drew them to it, the team gave a few answers: Agile boards, a user-friendly interface. But more than anything else, it was the tool’s flexibility. “You don't have to fit your way of working to the tool because it is so highly configurable,” Maria shares. “You can decide how you are working as a team first and then let the software work around you.”

Simeron Taak, a Web Developer at CRUK, agrees: “It grows with your team or your project, so as your team grows, and as your needs change or your product heads in a different direction, it is simple and easy enough to make the adjustments in Jira.” As an organization prioritizing an Agile approach to project delivery, this ability to shift and grow is crucial for Cancer Research UK. In the end, a business is only as Agile as its tools allow.

Today, CRUK have increased their pace and quality of delivery with Jira, Confluence and more recently, Trello. Technical teams and business teams alike have selected Confluence for team collaboration because it is so intuitive and user-friendly. Following an aggressive program to spread Agile across the charity, several non-technical teams have adopted Trello in order to better visualize their work and collaborate to get it done. Jira’s viral adoption across the organization has yielded untold rewards. As software teams adopted Jira, coupled with an Agile approach, the pace of delivery from idea to reality has exploded. Very soon after a large customer data team migrated off other tools onto Jira, they were releasing major changes monthly compared to bi-annually.

Smaller teams are benefitting too, says Greg. When he started, there were only three web teams. Now, the organization has a microservices implementation and many product and technical teams. Jira enables them to review code quickly and efficiently, allowing them release hundreds of updates per year compared to two per month. When you’re talking about updates that can save lives – information for patients, fundraising campaigns – it’s easy to understand the impact of such a jump in productivity.

“I think we all understand the strategy of the organization,” says Greg. “All of us know that the goal is to reach three-in-four survival rate by the year 2034. That's been declared by the chief exec. So, I think when you have an organization with that shared vision, you can really work miracles.”

Are you a non-profit?

Tutaj dowiesz się, jak uzyskać licencję dla społeczności!

Logo VSCO

VSCO, firma, która stworzyła opartą na subskrypcji aplikację fotograficzną, odkrywa tajemną formułę pozwalającą zwiększyć przejrzystość i wydajność pracy zespołowej.

logo carfax

Liczebność zespołu ds. świadczenia usług w CARFAX podwoiła się w ciągu zaledwie 4 lat, a zarządzanie projektami osiągnęło punkt krytyczny. Przekonaj się, jak rozwiązali te problemy.