Close
Opublikowano w listopadzie 2020 r. w kategorii Zarządzanie incydentami

Cały kontekst dotyczący poważnych incydentów w jednym miejscu dzięki Jira Service Management i Opsgenie

Tworzenie powiązań incydentów w systemie JSM

Dzięki produktom Atlassian i systemowi Jira Service Management Twoje zespoły mogą działać efektywniej w trakcie całego cyklu życia usług IT — od planowania i tworzenia, poprzez testowanie i wdrażanie, aż po reagowanie na incydenty oraz analizę.

Dodaliśmy do systemu Jira Service Management najlepsze funkcje zarządzania poważnymi incydentami z narzędzia Opsgenie, aby dać Ci pewność, że dostarczasz swoim klientom najlepszą jakość usług. Teraz system Jira Service Management posiada wbudowaną funkcję wysyłania alertów i obsługi dyżurów domowych, aby umożliwić zespołom natychmiastowe reagowanie na incydenty.

Uwaga: aby skorzystać z najnowszych funkcji zarządzania incydentami w systemie Jira Service Management, musisz utworzyć nowy projekt za pomocą szablonu ITSM.

Możliwości dostępne obecnie w systemie Jira Service Management:

Zarządzanie incydentami z poziomu systemu Jira Service Management przy użyciu naszego nowego szablonu projektu ITSM.

Centrum incydentów w systemie JSM

Identyfikacja usług, których dotyczy incydent, w zgłoszeniu incydentu w systemie Jira Service Management.

Wyskakujące okno usług, których dotyczy incydent w systemie JSM

Śledzenie wszelkich powiązanych incydentów w innych zgłoszeniach.

Monitorowanie powiązanych incydentów

Możliwość eskalacji zgłoszonego przez użytkownika incydentu do Opsgenie, aby mógł się nim zająć właściwy zespół.

Eskalacja zgłoszeń w systemie JSM

Zarządzanie poważnymi incydentami dzięki płynnemu przechodzeniu między interfejsami systemów Jira Service Management i Opsgenie. Na ekranie szczegółów dotyczących incydentu dostępny jest pełny widok incydentu łącznie z incydentami powiązanymi, usługami, których dotyczy incydent, a także możliwością utworzenia dedykowanego kanału Slack w celu szybkiego reagowania na incydenty.

Zrzut ekranu poważnych incydentów

W widoku Badanie incydentów można przeanalizować i określić przyczynę incydentów związanych z wdrożeniami. Integracja rozwiązań Opsgenie i Bitbucket pozwala przeglądać wdrożenia oraz commity związane z poważnym incydentem bezpośrednio na ekranie szczegółów dotyczących incydentu, a także wybrać wdrożenie do ponownego wdrożenia.

Wskaźniki nieudanych transakcji

Po rozwiązaniu incydentu zgłoszenie można przenieść do sekcji Problem, aby przeprowadzić analizę głównej przyczyny w systemie Jira Service Management.

Zgłoszenie incydentu w JSM

Posiadasz rozwiązania Opsgenie i Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk)?

Jako klient korzystający zarówno z systemu Jira Service Management, jak i Opsgenie, masz różne możliwości. Możesz nadal korzystać z produktu Opsgenie oddzielnie lub przenieść cały zespół do systemu Jira Service Management z wbudowaną funkcją Opsgenie. Na jednej platformie możesz działać szybciej i korzystać z ujednoliconego zarządzania licencjami.

Więcej informacji na temat dostępnych opcji znajdziesz na naszej stronie wsparcia.


Powiązane artykuły
Cloud

Przyspiesz pracę dzięki inteligentnym działaniom zbiorczym dotyczącym zgłoszeń

Już dostępne! Wykonuj działania zbiorcze w odniesieniu do zgłoszeń w Jira Service Management — twórz powiązania, dodawaj komentarze, przypisuj, rozwiązuj lub usuwaj zbiorczo.

Cloud

Nowy szablon projektu ITSM

Nowy szablon projektu ITSM oferuje nawigację skoncentrowaną na zarządzaniu wsparciem IT, z kolejkami wniosków, incydentów, problemów i zmian.