Close

Od 15 lutego 2024 roku wsparcie techniczne dla produktów Server nie będzie już dostępne. Przeprowadź migrację, aby nadal korzystać ze wsparcia. Dowiedz się, jak →

Przewodnik po wdrażaniu wersji Cloud

Zasoby niezbędne do przygotowania i wprowadzenia w życie planu pomyślnego wdrażania zmian i zarządzania nimi

Przewodnik Atlassian dotyczący wdrażania i zarządzania zmianami

W tym przewodniku znajdziesz najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące skutecznego wdrażania chmury Atlassian w całej organizacji, na dużą skalę, aby móc wprowadzić trwałe zmiany w sposobie pracy i współpracy zespołów. Przewodnik zawiera informacje na temat tego, jak wyznaczyć wizję, skompletować podstawowy zespół, zdefiniować wskaźniki sukcesu, pozyskać sponsorów wykonawczych, stworzyć społeczność użytkowników, zaprojektować strategię komunikacji oraz stworzyć efektywne szkolenia i wsparcie.