Close

Dziennik audytu organizacji w Atlassian Access

Lupa nad dokumentem

Co to jest dziennik audytu organizacji?


Dziennik audytu organizacji to kompleksowy rejestr działań administracyjnych w obrębie organizacji w chmurze Atlassian. Administratorzy mogą w nim sprawdzić, kto i kiedy prowadził czynności administracyjne, a także na czym one polegały.

Do czego służy dziennik audytu organizacji?


Ochrona przed utratą danych: dzięki informacjom o tym, komu dokładnie przyznano dostęp do której instancji produktu, administratorzy mogą odebrać użytkownikowi dostęp i uzyskać szczegółowy zapis podejrzanej aktywności w przypadku utraty danych (np. własności intelektualnej, wrażliwych danych zdrowotnych lub finansowych) w celu natychmiastowego podjęcia działań zaradczych.

Monitorowanie aktywności: w przypadku rozwiązywania problemów lub analizy głównej przyczyny administratorzy mogą natychmiast zobaczyć, kiedy i kto udzielił użytkownikom dostępu, co może mieć związek z problemem, który nastąpił w określonym czasie. Jest to szczególnie przydatne do celów związanych z zachowaniem zgodności i audytem.

Kontrola nad współpracą: informacje w dzienniku audytu dostarczają odpowiedzi na pytania takie jak „Czy ten użytkownik powinien przeglądać/edytować tę stronę / ten projekt?” lub „W jaki sposób ten użytkownik utracił dostęp do produktu, z którego powinien móc korzystać?”. Umożliwia to w razie konieczności odebranie lub przywrócenie dostępu.

Jak to działa


Pulpit usługi Access umożliwia administratorom organizacji przeglądanie i filtrowanie dziennika audytu. Administratorzy mogą też pobierać dane dotyczące aktywności z ostatnich sześciu miesięcy w formacie CSV.

Dziennik audytu zawiera datę, autora i wykonaną aktywność. Użytkownicy mogą wyszukiwać i sortować według tych kategorii.