Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Przygotowanie materiałów szkoleniowych

Przeniesienie do chmury wiąże się z pewnymi zmianami oraz korzyściami dla użytkowników końcowych. Upewnij się, że rozumiecie wszystkie poważniejsze zmiany, jakie się pojawią, na przykład nowe sposoby logowania, nowe adresy URL, zmiany w aplikacjach oraz różnice w interfejsie użytkownika, i że jesteście na nie przygotowani. Twoje testy UAT powyżej powinny dać wyobrażenie o pytaniach, jakie mogą mieć użytkownicy, oraz szkoleniach, które mogą być dla nich korzystne. Oprócz przygotowanego materiału pomocne mogą być dodatkowe zasoby:

  • Atlassian University — w jego ofercie znajdują się zarówno darmowe, jak i płatne kursy, które pomogą administratorom i użytkownikom końcowym zapoznać się z najlepszymi sposobami wykorzystania naszych produktów. Tutaj znajdziesz wybrane samouczki dotyczące wdrażania zmian.
  • Przewodnik po systemie Jira — dostarczy wszystkich potrzebnych informacji na temat korzystania z systemu Jira, jego dostosowywania, rozpoczynania pracy oraz najlepszych praktyk.
  • Przewodnik po aplikacji Confluence — zawiera samouczki oraz demonstracje na temat rozpoczynania pracy z aplikacją Confluence.
  • Przewodnik po aplikacji Bitbucket — zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat kupna i użytkowania aplikacji Bitbucket Cloud oraz rozwoju z jej wykorzystaniem.
  • Pierwsze kroki w chmurze po migracji — ta strona stanowi przydatne źródło, które można uwzględnić w wiadomości e-mail wysyłanej do Twoich użytkowników lub dodać jako dodatkowy zasób do wykorzystania.

Aby przeniesienie zespołu przebiegło pomyślnie, zastanów się nad stworzeniem przejrzystego procesu gromadzenia informacji zwrotnych i udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników końcowych w sprawie przeniesienia do chmury, na przykład wyznaczenie konkretnych godzin lub utworzenie czatu.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych