Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Etap 4: Testowanie

Na tym etapie przeprowadzimy uruchomienie testowe i upewnimy się, że wszystko jest w porządku. Pozwoli to stwierdzić, jak długo potrwa migracja, odkryć ewentualne problemy i opracować nasz wykaz procedur migracji.

Migracja testowa

Niezależnie od rozmiaru firmy lub stopnia złożoności migracji, zalecamy, aby wszyscy klienci wykonali migrację testową przed przystąpieniem do migracji środowiska produkcyjnego. Upewnij się, że wszystkie czynności z listy zadań poprzedzających migrację z etapu 3 zostały wykonane przed skorzystaniem z przewodnika testowania w celu przeprowadzenia migracji testowej.

Ikona wykrzyknika

Jeśli korzystasz z metody uwzględniającej użycie narzędzi Cloud Migration Assisstant, w naszej dokumentacji znajdziesz informacje na temat sposobu przeprowadzania migracji z ich użyciem.

W trakcie migracji testowej należy wykonać kilka zadań w ramach tego etapu:

Migracja testowa

Wykonanie kopii zapasowej danych

Niezależnie od wybranej strategii czy metody migracji, zaleca się wykonanie kopii zapasowej samodzielnie hostowanej instancji przed przystąpieniem do jej migracji. Jeśli w witrynie w chmurze znajdują się dane, ich kopię zapasową również należy utworzyć.


Testowanie akceptacyjne przez użytkowników

W ramach migracji testowej przeprowadza się proces testowania akceptacyjnego przez użytkowników (UAT), który polega na odtworzeniu przez użytkowników końcowych ich codziennych zadań i upewnieniu się, że działają one w oczekiwany sposób. Dzięki temu można odkryć wszelkie problemy, które wpłyną na pracę użytkowników końcowych, i pomóc zespołom w przygotowaniu się na zmiany, jakie nadejdą wraz z przejściem do chmury. Szczegóły na temat przeprowadzania testów UAT znajdziesz w kroku 6 przewodnika testowania.


Opracowanie wykazu procedur i osi czasu

W trakcie całej migracji testowej opracowuj wykaz procedur lub listę zadań krok po kroku, w których uwzględnisz czynności, jakie należy wykonać, czas ich wykonania, a także wszelkie niezbędne instrukcje, wskażesz właściciela każdego zadania oraz czas trwania poszczególnych kroków. Pomocne jest również zaznaczenie wzajemnych zależności poszczególnych kroków oraz tych kroków, których pominięcie uniemożliwi przejście dalej. Na końcu wykazu procedur zamieść plan migracji, uwzględniając właścicieli, na wypadek gdyby konieczne było cofnięcie któregoś kroku.

Gdy wyniki i przebieg migracji testowej będą zadowalające, wybierz ramy czasowe migracji środowiska produkcyjnego i ogłoś swój plan w kolejnym kroku.

Once you’re comfortable with your test migration and how it went, move on to choosing your production migration window and communicating your plan in the next step.