Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Wybór strategii i sposobu migracji

Wybrany sposób będzie zależał od unikalnych potrzeb zespołu w zakresie migracji. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, które pomogą Ci zrozumieć i wybrać strategię oraz sposób najlepsze dla Twojego zespołu.


Strategie migracji z wersji Server do wersji Cloud

Zalecane

Migracja „wszystkiego na raz” poprzedzona oceną, które dane mają zostać przeniesione do chmury, a które mają pozostać na instancji Server w trybie tylko do odczytu, aby można je było wykorzystać później jako odniesienie.

Zbierz wszystkie swoje dane — dane produktów, użytkowników oraz aplikacje — i przenieś je do chmury w ramach jednego procesu migracji.

Migracja przeprowadzana etapami, nie za jednym razem. Po ukończeniu każdego etapu migracji można rozwiązać problemy oraz stopniowo wdrażać i szkolić użytkowników.

Jeśli masz pewność, że nie będziesz w przyszłości potrzebować większości danych z dotychczasowych projektów z wersji Server lub chcesz zacząć pracę w chmurze od razu, możesz zdecydować się na konfigurację witryny w chmurze od zera.

 

 

Zalety

Migracja całej zawartości odbywa się jednocześnie.

Przenosisz tylko to, czego potrzebujesz.

Krótszy ogólny czas migracji i skrócenie przestoju związanego z migracją.

Poruszanie się po chmurze jest łatwiejsze dla zespołów.

Możliwe zwiększenie wydajności rozwiązania chmurowego.

Możliwe obniżenie kosztów migracji (np. zasobów, kosztów związanych z partnerami) dzięki uniknięciu długotrwałego procesu.

Wady

Konieczność jednoczesnego wdrożenia wszystkich użytkowników.

W zależności od rozmiaru danych konieczny może być dłuższy przestój.

Wymaga dodatkowego planowania oraz pracy w celu opracowania sposobu optymalizacji.

Sytuacje, w których rozwiązanie jest zalecane

Chęć przeniesienia danych do chmury w ramach jednego procesu migracji.

Niski poziom złożoności migracji (mniej niż 5000 użytkowników i 10 aplikacji).

Aplikacje o krytycznym znaczeniu są dostępne w chmurze i mają opracowane ścieżki migracji.

Migracja obejmuje produkty Jira Service Desk lub Portfolio.

 

 

Zalety

Jednoczesna migracja całej zawartości.

Krótszy ogólny czas migracji.

Możliwość obniżenia kosztów migracji (np. zasobów, kosztów związanych z partnerami) dzięki uniknięciu długotrwałego procesu.

Wady

Konieczność jednoczesnego wdrożenia wszystkich użytkowników.

W zależności od rozmiaru danych konieczny może być dłuższy przestój.

Możliwość przeniesienia do chmury niepotrzebnych danych i użytkowników, a tym samym zwiększenia kosztów.

Sytuacje, w których rozwiązanie jest zalecane

Konieczność szybkiego przeniesienia do chmury.

Niski poziom złożoności migracji (mniej niż 5000 użytkowników i 10 aplikacji).

Aplikacje o krytycznym znaczeniu są dostępne w chmurze i mają opracowane ścieżki migracji.

Klient nie potrzebuje lub nie chce czyszczenia przed migracją.

Migracja obejmuje produkty Jira Service Desk lub Portfolio.

 

 

Zalety

Wdrażanie użytkowników odbywa się etapami.

Krótszy czas pojedynczego przestoju.

Umożliwia stopniowe czyszczenie i optymalizację.

Daje użytkownikom możliwość dostosowania się do nowych sposobów pracy.

Wady

Nie sprawdza się dobrze, jeśli konieczna jest migracja aplikacji Jira Service Desk lub Advanced Roadmaps (dawniej Portfolio).

Dłuższy ogólny czas migracji może prowadzić do zwiększenia kosztów.

Zarządzanie wieloma wdrożeniami w trakcie przejścia może być bardziej złożone.

Wymaga uważnego planowania z uwagi na konieczność mapowania zależności.

Naprawa łączy po migracji może być trudniejsza, jeśli migracja obejmie tylko niektóre przestrzenie Confluence lub projekty Jira.

Sytuacje, w których rozwiązanie jest zalecane

Możliwość rozłożenia przeniesienia do chmury na dłuższy okres czasu.

Wysoki poziom złożoności migracji (powyżej 5000 użytkowników i 10 aplikacji).

Niektóre aplikacje o krytycznym znaczeniu dla zespołów nie są jeszcze dostępne w chmurze.

 

 

Zalety

Brak przestoju wynikającego z migracji lub jedynie krótki przestój.

Jeśli posiadasz licencję na wersję Server, możesz zachować dane do celów archiwizacyjnych.

Wady

Użytkownicy nie będą mieli dostępu do starych danych projektów/przestrzeni.

Sytuacje, w których rozwiązanie jest zalecane

Nie będziesz potrzebować do pracy istniejących danych z wersji Server.

Jesteś klientem Jira Service Desk i nie potrzebujesz szybkiego dostępu do starych zgłoszeń.

Organizujesz do pracy nowy zespół.

Chcesz przyspieszyć swoje przeniesienie do chmury.

Chcesz usprawnić swoją infrastrukturę chmurową i zmienić sposoby pracy.


Wybierz sposób migracji

W przypadku właściwej migracji do wyboru jest kilka opcji. Aby podjąć decyzję o wyborze jednej z nich, weź pod uwagę wybraną powyżej strategię i zapoznaj się z przedstawionymi tutaj sposobami. Do czynników, które mają wpływ na wybór sposobu migracji, należą rodzaje przenoszonych produktów, aktualna wersja produktów (Server lub Data Center) oraz ilość danych.