Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Ocena rozmiaru i stopnia złożoności danych

Na etapie oceny zgromadzone zostały informacje na temat aktualnego środowiska. Przyszedł zatem czas na przegląd samodzielnie hostowanych instancji w celu wskazania ilości danych oraz liczby użytkowników, których trzeba przenieść do chmury. Czynniki, które mogą wpływać na stopień złożoności przedsięwzięcia:

  • Rozmiar: rozmiar danych oraz liczba użytkowników.
  • Aplikacje: liczba posiadanych aplikacji o znaczeniu krytycznym, ich dostępność w wersji Cloud (lub alternatywy) oraz dostępne dla nich ścieżki migracji.
  • Personalizacja: pola niestandardowe, integracje z produktami innych firm, niestandardowe aplikacje oraz nietypowe formaty danych.
  • Liczba produktów: im więcej produktów do przeniesienia, tym bardziej złożony będzie proces migracji. Przykładowo migracja aplikacji Jira Software będzie prostsza od jednoczesnej migracji aplikacji Jira Software i Jira Service Desk.
  • Konsolidacja, federacja lub hosting hybrydowy: jeśli chcesz skonsolidować wiele witryn, a nie tylko wykonać prostą migrację do nowej witryny, proces będzie bardziej złożony, ponieważ konieczne będzie uzgodnienie danych, aplikacji oraz użytkowników. Podobnie federacja lub dzielenie witryn bądź wybranie opcji hostingu danych zarówno w instancjach Cloud, jak i Server, mogą zwiększać stopień złożoności procesu migracji.
  • Zarządzanie użytkownikami: zapotrzebowanie na usługę Atlassian Access, liczba anonimowych użytkowników, liczba nieaktywnych użytkowników oraz korzystanie z usług wielu dostawców tożsamości.
Ocena rozmiaru i stopnia złożoności danych