Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Przeprowadzenie migracji produkcyjnej

Przeprowadzenie migracji produkcyjnej

Nadszedł czas na wykorzystanie wykazu procedur utworzonego na Etapie 4 oraz wdrożenie kroków i ram czasowych przygotowanych na potrzeby przeniesienia Twoich danych do chmury. Jeśli korzystasz z metody uwzględniającej użycie narzędzi Cloud Migration Assistant, w naszej dokumentacji znajdziesz informacje na temat sposobu przeprowadzania migracji z ich użyciem.

Ikona wykrzyknika

Jeśli korzystasz z aplikacji Bitbucket, w naszej dokumentacji migracji aplikacji Bitbucket znajdziesz informacje na temat sposobu przeprowadzenia jej migracji.


Migracja wszelkich aplikacji

Korzystając ze zidentyfikowanych ścieżek migracji aplikacji, zainstaluj i przenieś aplikacje określone jako takie, które będą miały w chmurze krytyczne znaczenie.


Sprawdzenie jakości przeniesionych danych

Sprawdź, czy dane zostały przeniesione w oczekiwany sposób, a wszystko działa właściwie i w odpowiednim porządku. Wskazówki dotyczące kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas przeglądu danych, znajdziesz w kroku 6 naszego przewodnika testowego.


Przekierowanie użytkowników do nowej witryny w chmurze

W zależności od wybranej strategii migracji możesz zastosować baner w całej witrynie w aplikacji Jira lub Confluence, aby ułatwić przekierowanie użytkownikom końcowym, którzy będą próbowali uzyskać dostęp do Twojej samodzielnie hostowanej instancji. Dodaj łącze kierujące do adresu URL nowej witryny w chmurze, aby wiedzieli, gdzie mają przejść.

Jeśli w trakcie migracji napotkasz trudności lub będziesz potrzebować pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia podczas migracji celem uzyskania pomocy.