Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Audyt i ocena aplikacji oraz integracji

Podobnie jak w poprzednim kroku, przeanalizuj obecne aplikacje (nazywane również wtyczkami), które Twoja firma zainstalowała lub samodzielnie stworzyła. Przykładowe kwestie, jakie można rozważyć w trakcie audytu:

  • Sposób korzystania z poszczególnych aplikacji. Czy wszystkie one wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem?
  • Ile osób korzysta z aplikacji?
  • Czy więcej niż jedna aplikacja służy do tego samego?
  • Czy funkcja, którą spełnia aplikacja, nie jest dostępna natywnie w produkcie chmurowym?
  • Jaka jest różnica finansowa między aplikacjami w wersji serwerowej a aplikacjami w chmurze?
  • Czy licencje na któreś z aplikacji wygasły?

Głównymi zagadnieniami, na których należy się skupić podczas audytu aplikacji lub wtyczek jest to, czy są one dostępne w chmurze oraz czy istnieje możliwość migracji zapisanych w nich danych.


Pobieranie narzędzi Cloud Migration Assistant

Jeśli jeszcze nie posiadasz narzędzi Cloud Migration Assistant dla aplikacji Jira i Confluence, pobierz je i przejdź do oceny swoich aplikacji. Funkcja oceny aplikacji pozwala wyświetlić wszystkie aplikacje zainstalowane aktualnie na Twoim serwerze, stwierdzić, czy dana aplikacja posiada swoją wersję lub odpowiednik funkcjonalny w chmurze i określić, czy dostępna jest dla niej ścieżka migracji.

Skorzystaj z naszych instrukcji oceny aplikacji za pomocą narzędzia Cloud Migration Assistant krok po kroku.

Pobieranie narzędzi Cloud Migration Assistant
Ikona wykrzyknika

Jeśli nie możesz pobrać narzędzi Cloud Migration Assistant, skorzystaj z naszego ręcznego przewodnika po ocenie aplikacji.


Dostępność aplikacji w chmurze i możliwość migracji

Po uzyskaniu listy bieżących aplikacji oraz danych na temat ich użycia, wykorzystaj ją do przeprowadzenia „wiosennych porządków”. Skonsultuj się z zespołami wewnętrznym i dowiedz, które aplikacje mają zasadnicze znaczenie dla ich codziennej pracy i koniecznie muszą znaleźć się w chmurze, a które nie są już tak ważne, a nawet w ogóle nie są używane. W niektórych przypadkach aplikacje, z których korzystasz na serwerze będą natywnie dostępne w chmurze — zapoznaj się z naszą dokumentacją produktów lub skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące funkcjonalności.

W przypadku aplikacji o zasadniczym znaczeniu upewnij się, że ich odpowiednik jest dostępny w chmurze. Możesz to zrobić, korzystając z narzędzi Cloud Migration Assistant, a jeśli korzystasz z zaledwie niewielkiej liczby aplikacji, możesz je również wyszukać w sklepie Marketplace Atlassian. Jeśli odpowiednik jest niedostępny, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą, aby sprawdzić, czy nie pracuje nad jego wdrożeniem, poszukaj istniejących alternatyw w sklepie Marketplace lub ponownie zastanów się nad tym, czy w tej chwili taka aplikacja faktycznie ma krytyczne znaczenie dla zespołu. Pamiętaj, że aplikacje w wersji serwerowej mogą działać inaczej niż aplikacje w chmurze. Aby sprawdzić, czy dana aplikacja w wersji chmurowej działa podobnie, zalecamy bezpośredni kontakt z dostawcą.

Aby się dowiedzieć, czy dla Twojej aplikacji serwerowej dostępna jest ścieżka migracji do chmury, zapoznaj się z listą aplikacji kwalifikujących się do migracji oraz z instrukcjami dostępnymi w naszej dokumentacji migracji aplikacji z serwera do chmury.

Ikona wykrzyknika

Podobnie jak w przypadku produktów Atlassian, aplikacje w chmurze mogą różnić się pod względem dostępnych elementów i funkcji od swoich wersji serwerowych. Wszystkie aplikacje w chmurze oferują darmowy, 30-dniowy okres próbny, w trakcie którego sprawdzisz, czy aplikacja odpowiada potrzebom Twojego zespołu w chmurze. Aby przetestować aplikację, aktywuj darmowy okres próbny migracji do chmury i zainstaluj wybrane aplikacje w chmurze.


Bezpieczeństwo aplikacji

W przeciwieństwie do aplikacji używanych w ramach samodzielnie hostowanych licencji, aplikacje w chmurze nie są instalowane za Twoimi własnymi zaporami sieciowymi. Hosting w większości z nich zapewniają nasi dostawcy lub partnerzy usług SaaS, którzy opracowali daną aplikację. Mimo iż nasi dostawcy odpowiadają za bezpieczeństwo swoich aplikacji, wdrożyliśmy surowe wymagania dotyczące każdego produktu udostępnianego w sklepie Marketplace Atlassian. Aplikacje dostawców zewnętrznych muszą spełniać następujące wymagania:

  • Wymagania wynikające z samodzielnej oceny bezpieczeństwa zgodnie z normami branżowymi.
  • Wymagania w zakresie ochrony danych i prywatności wynikające z rozporządzenia RODO oraz przepisów europejskich.

Niektórzy partnerzy dostarczający aplikacje zdecydowali się również na uczestnictwo w naszym publicznym programie wyszukiwania błędów, w ramach którego aplikacje testuje grupa badaczy specjalizujących się w zabezpieczeniach. Przy ofercie aplikacji takich partnerów znajdziesz odznakę „Cloud Security Participant”, która poświadcza uczestnictwo w programie zapewniania bezpieczeństwa w chmurze.

Aby ułatwić rozbudowę i dostosowywanie naszych produktów w chmurze, uruchomiliśmy również nową platformę rozwoju aplikacji, Forge, która umożliwia partnerom kompilowanie aplikacji z zastosowaniem wbudowanych funkcji zgodnych z najważniejszymi zasadami platformy Atlassian.