Close

Przewodnik migracji z serwera do chmury

W naszym przewodniku po migracji krok po kroku znajdziesz zasoby i najlepsze praktyki, które pomogą Ci z powodzeniem przenieść się do chmury


Zbierz zespół

Zbierz zespół

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, migracja to przedsięwzięcie zespołowe, zatem nadszedł czas na stworzenie wymarzonego zespołu, który pomoże Twojej organizacji dokonać przeniesienia. W przypadku większości migracji w powodzenie całego przedsięwzięcia zaangażowane są wymienione poniżej osoby. Jednak w mniejszych zespołach jedna osoba może jednocześnie pełnić wiele funkcji. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na wsparcie Atlassian.

  • Kierownik projektu: wyznaczona osoba, która podsumuje i zaprezentuje przypadek biznesowy, będzie zarządzać migracją, śledzić stan oraz poszczególne zadania, a także będzie pełnić funkcję głównej osoby kontaktowej.
  • Administratorzy systemu: to oni konfigurowali Twoje systemy na serwerze i wiedzą, które uprawnienia oraz przepływy pracy wymagają migracji. Mogą również przeprowadzić migrację. Jeśli nie mają doświadczenia z chmurą, możesz również zaangażować Solution Partnera lub wyznaczyć innego członka zespołu do przeprowadzenia właściwej migracji.
  • Opiekun spośród kadry kierowniczej: zajmuje się zatwierdzaniem budżetu, zatwierdza przypadek biznesowy i może pełnić funkcję firmowego specjalisty od Atlassian.
  • Zespół techniczny i testerzy: dedykowany zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie migracji. Przed przystąpieniem do migracji trzeba przeprowadzić szereg testów, aby się upewnić, że zespoły są w stanie zrealizować ważne zadania. Testerzy powinni pochodzić z różnych zespołów, które będą korzystały z systemów w odmienny sposób. Powinni oni przetestować systemy pod kątem najważniejszych dla nich zadań.
  • Reprezentant działu bezpieczeństwa, prawa i zgodności: osobę reprezentującą dział bezpieczeństwa oraz prawa należy zaangażować na etapie początkowym, aby mieć pewność, że plan migracji spełnia wszystkie normy związane z bezpieczeństwem i zgodnością (oraz uniknąć sytuacji, w której takie wymagania będą stanowiły barierę utrudniającą realizację procesu na dalszych etapach).
  • Specjaliści ds. produktów: migracja zmieni sposób pracy zespołów, co oznacza, że będą one potrzebowały szkolenia, pomocy przy rozwiązywaniu problemów, a być może także wsparcia podczas organizacji przepływu pracy. Może się tym zająć jedna osoba lub grupa ludzi.

W przypadku każdego zespołu ważne jest wyznaczenie wytycznych dotyczących sposobu postępowania w trakcie migracji, aby zapewnić wyraźne i spójne ramy komunikacji. Poniżej przedstawiamy wybrane wskazówki, które pomogą zapewnić płynność pracy Twojego zespołu:

  1. Na wczesnym etapie wyznacz jasne role i obowiązki.
  2. Zapewnij ciągłość komunikacji.
  3. Wcześnie ułóż plan i jak najszybciej zbierz swój zespół.
  4. Jeśli jest taka potrzeba, zaangażuj Solution Partnera. Według naszych obserwacji w przypadku ponad 60% migracji obejmujących powyżej 1000 użytkowników oraz w przypadku 100% migracji obejmujących ponad 5000 użytkowników klienci decydują się skorzystać z usług Solution Partnera. Jeśli nie ma takiej potrzeby lub masz wątpliwości, skontaktuj się z zespołem wsparcia Atlassian w celu uzyskania pomocy.