Close
EQ Bank + Atlassian

EQ Bank zwiększa konkurencyjność dzięki produktom Atlassian Cloud


EQ Bank
Branża

Usługi finansowe

Lokalizacje

Toronto, Kanada

Liczba użytkowników:

400

Partner ds. rozwiązań
Udostępnij stronę

Gdzieś pomiędzy tradycyjnymi bankami z solidnym zapleczem finansowym a przełomowymi startupami w branży technologii finansowych plasują się alternatywy takie jak EQ Bank — platforma cyfrowa mającej swoją siedzibę w Toronto w Kanadzie organizacji Equitable (EQ) Bank. Rozwija się ona za sprawą „dezerterów” z rankingu Fortune 500, którym zależy na poprawie wrażeń użytkowników. W związku z tym nieustannie zastanawiają się, co robią tradycyjne marki, a także jak zrobić to lepiej.

Gdy działasz jako podmiot w pełni cyfrowy, EQ Bank, Twoją marką są wrażenia użytkownika online. Co jednak, gdy struktura i metoda dostarczania oprogramowania nie są zgodne z celami biznesowymi firmy? Z takim problemem zmagał się zespół EQ Bank w 2016 roku.

Dzięki wykorzystaniu połączenia produktów chmurowych Atlassian w ubiegłym roku firma EQ Bank podwoiła liczbę swoich miesięcznych wydań produktów i tworzy dziś o 500% więcej kompilacji dziennie, opierając się na zweryfikowanej metodologii Agile oraz odpowiednio skalując zespół i technologię. Celem na kolejny rok jest podwojenie po raz kolejny liczby kompilacji i wydań produktów. Obecnie firma Equitable Bank zarządza aktywami o wartości 31 miliardów dolarów.

Potrzeba obszernej transformacji

Banki nie mogą po prostu odejść od modelu kaskadowego i wdrożyć praktyk zwinnego biznesu, metodyki DevOps i CI/CD, ponieważ ich branża jest objęta ścisłymi regulacjami. Jeden prosty błąd czy przeoczenie może poskutkować grzywnami i procesami sądowymi. Właśnie dlatego większość firm w tym sektorze ma tendencję do trzymania się tradycyjnych procesów.

Wykorzystując połączenie produktów chmurowych Atlassian, EQ Bank podwoił liczbę swoich miesięcznych wydań produktów i tworzy o 500% więcej kompilacji dziennie.

Zespół EQ Bank zauważył, że procesy kaskadowe są zbyt czasochłonne, aby umożliwić mu realizację celu szybszego dostarczania klientom korzyści. W 2016 roku tworzenie oprogramowania niemal w całości zlecane było dostawcom korzystającym z własnych narzędzi, metod i instancji Jira Software . Nie dało się spójnie zarządzać wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami firmy w tym zakresie.

Rozpoczynanie od pustej kartki

W 2016 roku wiceprezes ds. technologii Daniel Broten był nowym pracownikiem, któremu przyświecał pewien cel. Jego priorytetem było szybsze dostarczanie oprogramowania tak, aby firma EQ Bank mogła zapewniać klientom coraz lepsze doświadczenia związane z bankowością, a jednocześnie chronić ich dane.

Broten wiedział, że najlepszym sposobem skalowania zespołów i projektów, optymalizacji procesów oraz usprawniania współpracy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych była migracja do chmury. Zespoły ds. zgodności z przepisami i bezpieczeństwa banków często jednak sprzeciwiają się przenoszeniu centrów danych kontrolowanych przez firmę do chmury, uważając to rozwiązanie za obarczone większym ryzykiem.

„Systemy i certyfikaty zabezpieczeń Atlassian są własnością publiczną, co ułatwiło nam uzyskanie wymaganych poświadczeń w zakresie zgodności z przepisami i bezpieczeństwa” — mówi Broten.

Dzięki produktom chmurowym Atlassian zespoły ds. dostarczania oprogramowania, zgodności z przepisami i bezpieczeństwa w firmie EQ Bank mają wgląd w proces powstawania oprogramowania. Jeśli ktoś chce wiedzieć co, kiedy i dlaczego się zmieniło oraz kto za to odpowiada, może znaleźć odpowiedzi bez zakłócania pracy działu IT. Chociaż przeprowadzanie od czasu do czasu formalnych audytów nadal jest konieczne, nie jest to niezbędne do uzyskiwania doraźnych odpowiedzi na pojawiające się pytania i nie generuje już tylu zakłóceń.

Systemy i certyfikaty zabezpieczeń Atlassian są własnością publiczną, co ułatwiło nam uzyskanie wymaganych poświadczeń w zakresie zgodności z przepisami i bezpieczeństwa

Daniel Broten

Wiceprezes ds. technologii

Broten przyznaje, że atrakcyjny był również niższy całkowity koszt posiadania chmury Atlassian, ponieważ na zaoszczędzonych środkach mogli skorzystać klienci. Tradycyjne banki oddzielają konta bieżące i oszczędnościowe, ponieważ chcą ograniczyć odsetki wypłacane klientom i generować przynajmniej część przychodów z opłat za konta bieżące. Dzięki ogólnym oszczędnościom firma EQ Bank mogła jednak zapewnić swoim klientom bezpłatne konta czekowe i oszczędnościowe w jednym, oferując zarazem wyższe stopy procentowe niż konkurencja. Jednocześnie ograniczone zasoby IT banku miały szansę oszczędzić czas spędzany dotąd na żmudnych zadaniach związanych z utrzymaniem infrastruktury.

Standaryzacja procesów miała kluczowe znaczenie dla wdrożenia metodyki DevOps i CI/CD w przypadku działu IT i dostawców technologii informacyjnej, umożliwiając zarazem spójne spełnianie przez te zespoły wszystkich wymagań — zarówno funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych. Globalna organizacja świadcząca usługi profesjonalne Deloitte poleciła Platinum Solution Partnera Atlassian, firmę konsultingową Blended Perspectives, która w pełni rozumie istotę procesu i specyfikę zaopatrywania zespołów w narzędzia (a nie tylko ostatni z tych dwóch aspektów) i może zapewnić organizacjom szkolenia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Partner ten okazał się strzałem w dziesiątkę.

„Inne banki mają tak rygorystyczne bariery [między działami wewnętrznymi a partnerami zewnętrznymi], że współpraca jest niemożliwa. Nieczęsto pracuje się z kierownikiem, który potrafi przedstawić solidną koncepcję, a do tego zachować otwarty umysł [w kwestii najlepszego sposobu realizacji tej koncepcji]” — mówi Miles Faulkner, jeden z dyrektorów generalnych firmy Blended Perspectives.

Realizacja

Celem przyświecającym Brotenowi było osiągnięcie czterokrotnie większej wydajności i przepustowości w dostarczaniu oprogramowania w ciągu zaledwie dwóch lat, co miało potężnie wzmocnić wewnętrzne możliwości banku. Firma EQ Bank korzystała wówczas z oprogramowania Jira Software lokalnie, głównie w celu klasyfikowania usterek.

Firma Blended Perspectives poleciła połączenie produktów chmurowych Atlassian, które pozwoliłyby osiągnąć cele Brotena. W rezultacie bank korzysta z systemu Confluence do współpracy, projektowania historii oraz zarządzania wymaganiami, informacjami o wydaniu i planami wdrożenia. Ponieważ wszystkie operacje są monitorowane w systemie Jira Software, każdy zmieniony w nim element można powiązać z informacjami o wydaniu i planami wdrożenia w systemie Confluence.

„System Jira Software umożliwia nam pełną identyfikację, dzięki której możemy szczegółowo określić, co zmienia się w każdym wydaniu. Usprawniło to proces weryfikacji i zatwierdzania zmian produkcyjnych. W razie wystąpienia problemu zamiast zwlekać z poprawką ze względu na obszerny cykl miesięczny jesteśmy w stanie wprowadzić ją jeszcze w tym samym dniu” — twierdzi Broten.

EQ Bank korzysta również z rozwiązania Jira Service Management do automatycznego konwertowania zgłoszeń o incydentach na powiązane zgłoszenia w systemie Jira Software. W ten sposób członkowie zespołu IT nie muszą robić tego ręcznie, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów. Broten twierdzi, że chce jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie incydentami, i planuje uzupełnić rozwiązanie Jira Service Management o narzędzia do monitorowania i obsługi alertów Opsgenie w kolejnych portfelach.

Klienci często dostosowują swoje wdrożenia systemu Jira Service Management przy użyciu narzędzi ze sklepu Atlassian Marketplace. Aby uzupełnić swoją i tak rozbudowaną funkcjonalność, EQ Bank wykorzystał aplikacje Draw.io, Easy Agile, Software Plant, Comalatech i SmartBear.

Nacisk na ciągłe doskonalenie

Wraz z rozwojem firmy Equitable Bank rośnie też złożoność wykorzystywanych przez nią technologii i struktury IT. Od 2016 roku dział IT zwiększył liczebność z 20 do 100 pracowników. Do 2020 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 150. Jednocześnie w realizacji zadań pomaga bankowi 150–200 partnerów zewnętrznych współpracujących z zespołem za pośrednictwem chmury Atlassian.

Zespół Brotena osiągnął solidne procesy w zakresie metodyki DevOps i CI/CD, a wszystkie technologie przebudowano pod kątem chmury publicznej. „Działamy inaczej niż wszyscy, ponieważ chcemy zaoferować naszym klientom coś wyjątkowego. Chodzi o markę. Ciekawym efektem ubocznym naszej transformacji jest to, że przyciągamy pożądane talenty. W Toronto osobom poszukującym pracy zależy na stabilności tradycyjnego banku lub przełomowej i innowacyjnej kulturze startupu. U nas znajdą jedno i drugie” — twierdzi Broten.

Zespół EQ Bank nieustannie udoskonala sposób, w jaki dostarcza oprogramowanie, przynosić korzyści klientom i firmie. Przejście banku na metodykę DevSecOps oznacza, że klientom zapewniane są nowatorskie, a jednocześnie bezpieczne wrażenia związane z bankowością, podczas gdy zespół deweloperów spełnia wymagania związane ze zgodnością z przepisami i bezpieczeństwem. Aby zapewnić większą wydajność aplikacji, firma będzie używać narzędzia Opsgenie do szybszego rozwiązywania problemów w zakresie produkcji. Broten twierdzi, że z końcem roku narzędzie Opsgenie będzie już połączone z każdym większym systemem i zespołem wsparcia.

Podsumowanie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym organizacje za wszelką cenę muszą szybko dostosowywać się do zmian. Najbardziej wydajne transformacje zaczynają się od solidnej koncepcji, którą można zrealizować lub w razie potrzeby zupełnie zmienić przy użyciu odpowiednich narzędzi. Produkty chmurowe Atlassian pozwalają firmie EQ Bank to wszystko osiągnąć.

„Jako bank rzucający wyzwanie konkurencji musimy ciągle coś zmieniać i wprowadzać innowacje. Będziemy na przykład jednym z pierwszych banków w Ameryce Północnej, który przeniesie swój centralny system bankowy do chmury publicznej. Rozwiązanie Atlassian Cloud pozwala nam korzystać z najnowszych i najbardziej zaawansowanych funkcji, ale priorytetem zespołu jest wykorzystanie naszych podstawowych kompetencji przede wszystkim w celu zapewniania naszym klientom korzyści, wrażeń oraz usług” — wyjaśnia Broten.

Przekształć przepływy pracy w organizacji dzięki bezproblemowej, bezpiecznej współpracy w chmurze

Logo Banku Narodowego Kanady

Ponieważ w całej organizacji konieczne było zwiększenie przejrzystości i ulepszenie współpracy, zespół zarządzający narzędziami biznesowymi zrozumiał, że produkty Atlassian spełniały wymagania banku i szybko opracowali plan wdrożenia w odpowiedniej skali.

ABN AMRO

Holenderski bank zatrudniający ponad 20 000 pracowników, ABN AMRO, zaczął korzystać z oprogramowania Jira Software w 2011 roku w celu zarządzania przepływem pracy zespołu inżynierów. Wdrożenie rozpowszechniło się szybko i w sposób naturalny. Zaowocowało to powstaniem wielu instancji Jira obejmujących 65 administratorów oraz obsługujących 70 typów zgłoszeń, 500 unikatowych statusów i ponad 800 przepływów pracy.