Close
National Bank of Canada + Atlassian

Jak standaryzacja w oparciu o Data Center umożliwiła pracę w bardziej otwartym środowisku


National Bank of Canada rozpoczął transformację kulturową i cyfrową, w której ludzie byli najważniejsi. Bank dokonał dużych inwestycji w tę ideę, a cel był jasno określony: wywrzeć pozytywny wpływ na życie ludzi przez tworzenie długofalowych relacji z klientami, pracownikami i społecznościami.

Ponieważ w całej organizacji konieczne było zwiększenie przejrzystości i ulepszenie współpracy, zespół zarządzający narzędziami biznesowymi zrozumiał, że produkty Atlassian spełniały wymagania banku, i szybko opracował plan wdrożenia w odpowiedniej skali.

National Bank dostrzegł szansę na dostosowanie się do warunków szybko zmieniającego się rynku

National Bank of Canada świadczy usługi finansowe dla klientów indywidualnych, firm, instytucji i administracji w całej Kanadzie. Założono go w 1859 roku i jest jednym z sześciu najważniejszych banków Kanady.

Stale wprowadza on innowacje w celu dostosowania się do nieustannie zmieniających się wymagań oraz przyzwyczajeń klientów i rynku o rosnącej konkurencyjności. W kontekście ciągłej zmiany istotnym elementem transformacji banku jest przekształcenie się w elastyczną, wspierającą współpracę i zdolną do adaptacji organizację.

„Gdy rozpocząłem pracę w National Bank, każdy zespół analizował możliwości dostosowania się do naszej zmiany kultury pracy. Mimo koncentracji na większej elastyczności, informacje czasami pozostawały odizolowane. Potrzebowaliśmy narzędzi, które zapewnią większą przejrzystość i ułatwią współpracę”, powiedział Denis Boisvert, właściciel produktu narzędzi Atlassian w National Bank.

Wsparcie nowych użytkowników rozwiązań Atlassian w celu przyspieszenia procesu ich akceptacji i zdobycia zaufania zespołu

Kierowany przez Denisa zespół ds. zarządzania narzędziami Atlassian odpowiadał za integrację narzędzi w celu standaryzacji działań, zwiększenia efektywności działu IT i wsparcia realizowanej transformacji kulturowej. Ich zadaniem było zarządzanie instancją Jira zespołu ds. aplikacji mobilnych, który wybrał to narzędzie do zarządzania swoimi projektami. Bezproblemowa integracja z systemem Jira i inne dodatkowe korzyści sprawiły, że zespół ds. aplikacji mobilnych banku wdrożył Bitbucket, Confluence i Jira Service Management. Z powodu dużego zakresu działań zespołu w banku jego członkowie mieli istotny wpływ na inne obszary organizacji. W krótkim czasie różne zespoły banku rozpoczęły zastępowanie swoich przepływów pracy opartych na arkuszu kalkulacyjnym systemem Jira.

Narzędzia Atlassian zapewniły większą elastyczność pracy i nawiązanie mocniejszej więzi z klientami.

Denis Boisvert
Atlassian Tools Product Owner

„Dzięki narzędziom Atlassian pracownicy mogą działać skuteczniej. Zamiast zarządzać projektami, w których zadania i zgłoszenia są rozsiane po wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych, mogą to robić sprawniej za pomocą tablic Scrum w systemie Jira”, twierdzi Denis.

Po otrzymaniu wielu wniosków o doraźne szkolenie zespół Denisa rozpoczął organizowanie piątkowych sesji szkoleniowych, aby mieć pewność, że zespoły wykorzystują wszystkie możliwości pakietu Atlassian. Członkowie zespołu IT często brali udział w sesjach szkoleniowych i zastanawiali się, jak wykorzystać narzędzia Atlassian: scrum masterzy i członkowie projektu uczyli się konfigurowania tablic. Wkrótce użytkownicy rozwiązań Atlassian z różnych działów — w tym szkoleń, finansowego, marketingu, prawnego, HR, wsparcia i opinii o rozwiązaniach mobilnych — zaczęli zadawać pytania o możliwość wykorzystania produktów Atlassian w ich działach.

Liczba użytkowników rozwiązań Atlassian w firmie znacznie wzrosła — z 500 do 5000 w ciągu kilku miesięcy. Narzędzia Atlassian odgrywały coraz ważniejszą rolę w całej organizacji, co stawiało przed Denisem i jego zespołem kolejne wyzwania.

Planowanie z wyprzedzeniem w celu sprostania wymaganiom zespołu

Szybkie skalowanie wdrożenia spowodowało także powstanie wielu wyzwań dotyczących wydajności i możliwości. Zespół zdawał sobie sprawę, że kontynuowanie rozwoju w tym tempie doprowadzi do problemów z wydajnością, jeżeli nadal będą korzystać z obecnych produktów serwerowych, dlatego Denis zaczął rozważać migrację do wersji Data Center. Wiedział, że osiągnie sukces, jeśli przeznaczy wystarczająco dużo czasu na planowanie migracji. Jednocześnie zastanawiał się, jak zespół utrzyma wysoki poziom wydajności, gdy całkowita liczba użytkowników w banku osiągnie punkt krytyczny, czyli 2000 osób.

„Wiedziałem, że będę potrzebował czasu na zaplanowanie pomyślnej migracji oraz że muszę je rozpocząć, gdy jeden z wewnętrznych interesariuszy poinformował mnie, że Jira i Confluence nie są już dodatkowymi narzędziami IT. Zaczęły odgrywać ważną rolę w realizowaniu codziennych operacji, a zespół musiał mieć pewność, że będą dostępne przez cały czas. Niektórzy pracownicy zgłaszali wątpliwości dotyczące problemów z wydajnością, dlatego w momencie, gdy zarekomendowałem przejście na wersję Data Center jako sposób ich eliminacji, dosyć łatwo mogłem ich przekonać o słuszności tej decyzji", wyjaśnił Denis.

Wtedy podjęto decyzję o wdrożeniu Jira, Jira Service Management, Confluence i Bitbucket na dużą skalę. Przy wsparciu organizacji oraz z powodu rosnącej potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności Denis rozpoczął planowanie migracji do wersji Data Center.

Współpraca z ekspertami z zespołu ds. usług doradczych Atlassian umożliwiła naszemu małemu zespołowi opracowanie i realizację strategii bez wpływu na wyjątkowy poziom obsługi, jakiego nasi klienci oczekują na co dzień.

Denis Boisvert
Atlassian Tools Product Owner

Wsparcie strategiczne, które ułatwiło przeprowadzenie skomplikowanej migracji

Migracja aplikacji Atlassian to zawsze złożony proces wymagający dokładnego planowania i podejmowania strategicznych decyzji, a Denis z zespołem planowali wiele zmian w banku. Z tego powodu podjęto decyzję o inwestycji w usługi doradcze Atlassian, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego przeprowadzenia migracji. Oprócz upewnienia się, że w procesie planowania nic nie zostanie pominięte, Denis musiał zapewnić zespołowi dostęp do narzędzi Atlassian bez przerywania pracy.

„Nieoceniona była pomoc zespołu ds. usług doradczych Atlassian, który brał udział w planowaniu procesu, co ułatwiło poprawę wydajności wszystkich stosowanych rozwiązań Atlassian. Zadawał pytania, których my byśmy sobie nie zadali. Współpraca z zespołem ds. usług doradczych Atlassian umożliwiła naszemu małemu zespołowi opracowanie i realizację strategii migracji bez wpływu na wyjątkową jakość obsługi, jakiej nasi klienci oczekują na co dzień, przed, w trakcie i po migracji” — powiedział Denis.

Z czasem bezpośrednie zaangażowanie doradców w migrację zostało ograniczone do strategicznego partnerstwa. Jedną z największych korzyści jest zdolność zespołu ds. usług doradczych Atlassian do zrozumienia potrzeb organizacji, co ułatwia mu określenie obszarów, w których dostępne są nowe możliwości.

Denis wraz z zespołem szybko zrozumieli, że rola naszego zespołu ds. usług doradczych polegała bardziej na zadawaniu pytań niż odpowiadaniu na nie. Zespół ds. usług doradczych zauważył na przykład, że używali serwera Jenkins do zapewnienia ciągłej integracji i zadawał pytania typu „Dlaczego podjęto decyzję o wyborze tego rozwiązania?” i „Czy istnieją sposoby na poprawę współdziałania serwera Jenkins z systemem Jira?”. Dzięki zespołowi ds. usług doradczych Atlassian bank miał pewność, że migracja przebiega bez zakłóceń i mógł liczyć na doradztwo przy rozwiązywaniu problemów.

Wsparcie zespołu ds. usług doradczych Atlassian umożliwiło zespołowi wstrzymanie wszystkich innych prac i zadań, więc mogli skupić się wyłącznie na migracji, dzięki czemu planowanie nie trwało miesiącami. Stanowcze podejmowanie decyzji i pełna pomoc kierownictwa sprawiły, że zespół pomyślnie przeprowadził migrację w ciągu zaledwie dwóch dni.

Lepsza wydajność pracy 6000 użytkowników (i wciąż dodawani są kolejni)

Atlassian coraz bardziej zyskuje na popularności wśród pracowników National Bank. Denis i jego zespół zapewniają wsparcie ponad 6000 użytkownikom, a dzięki wersji Data Center cały zespół ma w dowolnej chwili dostęp do najważniejszych narzędzi wymaganych do realizacji zadań.

Jednym ze sposobów poprawy szybkości działania banku dzięki migracji do wersji Data Center jest możliwość skalowania w poziomie. Przykładowo aplikacje i serwery można uruchamiać szybciej, korzystając z szablonów wdrażania AWS Quick Start. „Po uaktualnieniu z Jira 7.4 do Jira 7.10 skorzystaliśmy z szablonu Quick Start do utworzenia nowej instancji Jira od podstaw i automatycznie skonfigurowaliśmy wszystkie składniki, od bazy danych do systemu plików, w ciągu kilku minut, a nie godzin lub dni, jak w przypadku ręcznej konfiguracji nowego pakietu. Zapewniło to naszym współpracownikom większą elastyczność podczas realizacji codziennych zadań”, powiedział Nicolas Cordier, administrator Atlassian.

Bank także zaczął działać efektywniej. Przeprowadzono testy porównawcze stanu „przed i po” dotyczące czasu realizacji najważniejszych czynności. Po przejściu na wersję Data Center uzyskali znacznie krótszy czas reakcji na operacje, w tym wykonywanie zapytań JQL i dodawanie komentarzy. Przed wdrożeniem wersji Data Center współpracownicy Denisa regularnie zgłaszali problemy z wydajnością. Teraz proszą o wskazówki dotyczące lepszego wykorzystania platformy, a zespół może zapewnić jeszcze wyższy poziom obsługi.

„Po wdrożeniu do pracy w systemie Jira zespoły dostrzegły zalety prezentacji współpracownikom informacji w bardziej przejrzysty sposób, zwłaszcza w przypadku listy zadań. Dzięki temu mogliśmy wyeliminować silosy między zespołami i projektami oraz pracować w sposób bardziej otwarty”, powiedział Denis.

Aby dodatkowo ułatwić zmianę kultury pracy, Denis i jego zespół wykorzystali podręcznik Atlassian Team Playbook, przeprowadzając warsztaty Health Monitor w celu określenia możliwości bardziej potrzebnych zespołom i używając gier do poprawy ogólnej atmosfery. Tego rodzaju przyszłościowe działania zachęcają zespoły do bardziej otwartej współpracy, jednocześnie ją ułatwiając.

„Podniesienie elastyczności pracy ułatwia nam rozwój relacji z klientami, dzięki czemu mamy przewagę nad konkurencją. Zasadniczo najważniejszym celem jest koncentracja na ludziach, a nie procesach. Atlassian bardzo nam to ułatwia”, powiedział Denis.

Wprowadź plan skalowania w życie

Logo Audi

Liczący 6000 osób zespół badawczo-rozwojowy Audi bezproblemowo współpracuje z dostawcami z całego świata.

Logo The Telegraph

Lepsza obsługa klienta i krótszy czas rozwiązywania problemów pomaga The Telegraph dotrzeć do 25 milionów użytkowników miesięcznie.

Logo AppDynamics

Od start-upu z silosami organizacyjnymi do zespołu marzeń — zobacz, jak przebiegała transformacja w AppDynamic.