Close
ABN AMRO + Atlassian

Firma ABN AMRO wykorzystała Portfolio for Jira w celu restrukturyzacji zespołów i transformacji zgodnie z metodyką Agile


Logo ABN Amro
Branża

Usługi finansowe

Lokalizacja

Amsterdam, Holandia

Liczba użytkowników

20 000

Holenderski bank zatrudniający ponad 20 000 pracowników, ABN AMRO, zaczął korzystać z Jiry w 2011 roku w celu zarządzania przepływem pracy swojego zespołu inżynierskiego. Wdrożenie rozpowszechniło się szybko i w sposób naturalny. Zaowocowało to powstaniem wielu instancji Jiry obejmujących 65 administratorów, 70 typów zgłoszeń, 500 unikatowych statusów i ponad 800 przepływów pracy.

Prawie dziesięć lat później bank skonsolidował swoje instancje Jira w wersji Data Center, aby skrócić przestoje i uprościć decyzję dotyczącą transformacji Agile całej działalności w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów. Wiązało się to jednak z licznymi problemami, jakich nie da się uniknąć w przypadku firm o takich rozmiarach.

Podczas wdrażania praktyk Agile zespół napotkał podstawowe problemy związane ze strukturą organizacyjną i złożonością wykorzystywanej przez ABN AMRO instancji Jira Data Center. „Skalowanie metodologii Agile w obrębie 400 zespołów obnażyło brak elastyczności pomiędzy nimi. Jednocześnie wciąż stosowane były sprzeczne koncepcje, narzędzia i procesy Agile nawet wówczas, gdy większość przepływów pracy odbywała się w Jirze” — przyznaje Rik de Valk, product owner Atlassian w ABN AMRO.

Ponadto ze względu na skalę i zakres instancji nie istniał prosty sposób monitorowania pracy w obrębie wielu zespołów lub projektów czy też zrozumienia ich wzajemnych powiązań w kontekście realizacji strategicznych celów firmy. Skutkiem niewystarczającej elastyczności i braku przejrzystości był napływ sprzecznych informacji.

Rik i jego partner biznesowy, Dennis Struis, cofnęli się o krok i przeprowadzili audyt swoich procesów. Po roku porównywania przepływu pracy firmy ze sprawdzonymi najlepszymi praktykami branżowymi w zakresie skalowania Agile znaleźli się na ścieżce rozwoju, która wymagała zmian w strukturze organizacyjnej i wykorzystania rozwiązania Portfolio for Jira.

Portfolio for Jira a zmiana organizacji zespołów na dużą skalę

Rik i Dennis wiedzieli, że do wprowadzenia istotnych zmian potrzebny im będzie wyspecjalizowany zespół. Zaczęli więc od powołania zespołu kierowniczego obejmującego interesariuszy z całej firmy. Właśnie ta grupa product ownerów, Scrum Masterów i specjalistów od systemu Jira stała się odpowiedzialna za konfigurację i wdrożenie rozwiązań Jira i Portfolio for Jira w całej organizacji.

W pierwszej kolejności skoncentrowano się na schemacie organizacyjnym, opracowując „blokowe” i „siatkowe” podejścia do pracy zespołowej. Firma definiuje blok jako zespół Agile (liczący maksymalnie dziewięć osób) posiadający wszystkie umiejętności niezbędne do niezależnego zapewniania korzyści klientom banku. Bloki, nazywane niekiedy również drużynami, są odzwierciedlane w systemie Jira jako projekty.

Zmiany organizacyjne w firmie ABN AMRO objęły 5000 inżynierów pracujących w 450 blokach, w obrębie 50 sieci i 5 linii biznesowych. Metodologia Agile — to się skaluje.

Grupy bloków łączy się w siatki ze wspólnymi celami biznesowymi i powiązanymi możliwościami, które w systemie Jira są reprezentowane przez kategorie projektów. Siatki, czasami nazywane plemionami, są przypisane do „linii biznesowej”. Każda linia biznesowa ma własne cele i segmenty klientów. Wszystkie są jednak obsługiwane przez te same systemy wsparcia IT. Przykładowo siatka „Kredyty hipoteczne” zostałaby przypisana do linii biznesowej „Bankowość detaliczna”. Zmiany organizacyjne w ABN AMRO objęły 5000 inżynierów pracujących w 450 blokach, w obrębie 50 siatek i 5 linii biznesowych. Na tym właśnie polega skalowanie Agile.

Portfolio for Jira a zmiana organizacji zespołów na dużą skalę — ilustracja

Plany Portfolio dają firmie ABN AMRO obraz całości

Dennis i Rik wraz ze swoim zespołem interesariuszy znaleźli strukturę umożliwiającą pracę w zespołach w ramach metodologii Agile, ale musieli planować i śledzić inicjatywy obejmujące wiele bloków i siatek. Z myślą o tym utworzyli w rozwiązaniu Portfolio for Jira niestandardowe, znajdujące się ponad standardowymi epikami i historyjkami użytkowników Jiry poziomy hierarchii, które obejmowałyby cele biznesowe wspólne dla wielu bloków lub siatek.

W celu wybrania konwencji nazewnictwa wykorzystującej do opisania nowych poziomów możliwie najbardziej „fabularną” terminologię zorganizowano spotkanie niewielkiego zespołu. Firma ABN AMRO korzysta z określeń, takich jak „historyjki użytkowników” i „epiki”, a także z nazw, takich jak „epizody” i „sagi”. Epizod jest tworzony w backlogu siatki i należy do właściciela siatki. Saga to z kolei inicjatywa, która wymaga współpracy wielu siatek, aby osiągnąć jej cele. Sagi są tworzone w backlogu linii biznesowej i należą do linii biznesowej.

W tej hierarchii strategia siatki przekłada się na cele i definicje epizodów wymaganych do ich osiągnięcia. Z poziomu backlogu siatki w systemie Jira product ownerzy mogą tworzyć, udoskonalać, planować i monitorować swoje epizody oraz nadawać im priorytety. Wszystkie te backlogi — zarówno siatek, jak i wszystkich bloków w nich ujętych — łączą się w obrębie planu Portfolio.

Plany Portfolio umożliwiają wizualizację działań bloków w ramach siatki, backlogów i wzajemnych zależności między blokami, co w ostateczności przekłada się na przejrzystość w obrębie bloków, siatek i linii biznesowych.

Wizualizacja bloków, siatek i linii biznesowych

Struktura Agile firmy ABN AMRO w akcji

Możliwość szybkiego i skutecznego podziału ogólnych celów biznesowych na elementy stanowiące podstawę do działania dla menedżerów i zespołów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu dużych firm, takich jak ABN AMRO. Dzięki elastycznym kategoriom sag i epizodów w Portfolio organizacja jest lepiej przygotowana do podejmowania ważnych inicjatyw biznesowych. Jedną z sag ABN AMRO jest wymagana zmiana związana z zachowaniem zgodności z przepisami, IBANnext, która pozwoli firmie spełniać międzynarodowe standardy w bankowości.

Założeniem tej sagi jest zapewnienie do końca 2019 roku możliwości generowania przez bank ABN AMRO własnego numeru IBAN dla nowych klientów. Ta zmiana ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i w ciągu 1,5 roku będzie miała wpływ na systemy w obrębie 100 bloków i 24 siatek.

Kiedy wszyscy właściciele siatek objętych zmianą dowiedzieli się o sadze IBANnext i zrozumieli, jaki ma na nie wpływ, utworzyli w swoich backlogach epizody. Następnie wraz z product ownerami przeanalizowali je, aby określić, jak może zmienić się harmonogram produktu. Dzięki wykorzystaniu systemów utworzonych za pomocą Portfolio bank mógł podzielić ten ważny cel biznesowy na elementy stanowiące podstawę do działania dla kierowników siatek i bloków, ograniczając złożoność, a jednocześnie nie zmniejszając wydajności.

Rozwiązanie Portfolio for Jira pomogło w zarządzaniu transformacją firmy ABN AMRO w przedsiębiorstwo Agile

Od czasu wdrożenia rozwiązanie Portfolio for Jira pomaga firmie ABN AMRO tworzyć strukturę umożliwiającą product ownerom i menedżerom usprawnianie pracy w obrębie wielu zespołów i na wielu poziomach. Ta transformacja Agile pozwoliła firmie ABN AMRO przygotować się na wyzwania przyszłości, zapewniając bardziej przejrzysty wgląd w całą organizację oraz umożliwiając zespołom osiąganie doskonałych wyników w dążeniu do oferowania klientom innowacyjnych usług bankowych.

Planuj przyszłość w świecie Agile. Wypróbuj rozwiązanie Portfolio for Jira Data Center, nie wydając ani złotówki!

Logo Banku Narodowego Kanady

Ponieważ w całej organizacji konieczne było zwiększenie przejrzystości i ulepszenie współpracy, zespół zarządzający narzędziami biznesowymi zrozumiał, że produkty Atlassian spełniały wymagania banku, i szybko opracował plan wdrożenia w odpowiedniej skali.

Logo Klarna

Szwedzka firma Klarna świadczy usługi płatnicze firmom internetowym, czyniąc z upraszczania procesu zakupu dziedzinę sztuki.