Close
Klarna + Atlassian

Jak Klarna współpracuje nad planowaniem na poziomie organizacji dzięki Advanced Roadmaps


Logo Klarna
Branża

Usługi dla handlu detalicznego

Lokalizacja

Sztokholm, Szwecja

Udostępnij stronę

Szwedzka firma Klarna świadczy usługi płatnicze firmom internetowym, czyniąc z upraszczania procesu zakupu dziedzinę sztuki.

Wyzwanie

Wewnętrzny proces planowania w Klarna nie był tak prosty. Potrzebne było rozwiązanie, które usprawni i unowocześni ręcznie wykonywane procesy i pozwoli przeanalizować przeszkody utrudniające planowanie.

Jak twierdzi Ray Yee, kierownik projektów konsultingowych w dziale ryzyka kredytowego i wykrywania przypadków oszustwa odpowiedzialny za zarządzanie pięcioma produktami Klarna, „planowanie na potrzeby działu było nie lada wyzwaniem”. Kierownicy projektów nie byli obeznani z metodykami Agile. Korzystali z tradycyjnego modelu kaskadowego — używając aplikacji Smartsheet, Microsoft Excel i Dokumentów Google w połączeniu z systemem Jira.

Rozwiązanie

Z pomocą firmy Riada, jednego z wiodących skandynawskich ekspertów Atlassian, Yee wprowadził do procesu planowania aplikację Advanced Roadmaps. Zamiast tworzenia planów i raportów w wielu narzędziach wymagających ciągłych ręcznych aktualizacji, zespół korzysta teraz z aplikacji Advanced Roadmaps, która łączy w sobie możliwość długoterminowego planowania i działania w nurcie Agile. „Odkąd zespoły zaczęły korzystać z Advanced Roadmaps, planowanie stało się znacznie bardziej uporządkowane i przejrzyste”, twierdzi Yee.

Zespół uwielbia przejrzystą, wizualną prezentację danych na osiach czasu w Advanced Roadmaps oraz wszystko, co się za tym kryje. Teraz w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie da się zrobić czegoś wcześniej, kierownicy projektów i produktów przedstawiają harmonogram, a nawet różne scenariusze, aby zilustrować, co się stanie, jeśli zmniejszymy zakres prac lub zaangażujemy więcej ludzi.

Korzyści

„Dla interesariuszy biznesowych oraz zespołów programistycznych kontekst i przejrzystość są konieczne, a Advanced Roadmaps pozwala im to zapewnić”, mówi Yee. Wcześniej osoby zainteresowane w firmie ciągle pytały: jaki jest plan? Kiedy zamierzamy skończyć? Dzięki Advanced Roadmaps osoby te w każdej chwili mogą zapoznać się z kontekstem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zmiana usprawniła również prowadzenie comiesięcznych spotkań grupowych. „Odejście od ręcznego ilustrowania postępów i aktualizowania stanu okazało się znacznie bardziej efektywne. Teraz po prostu udostępniam łącze z planem przed spotkaniem”, zaznacza Yee.

Odkąd zespoły zaczęły korzystać z [Advanced Roadmaps], planowanie stało się znacznie bardziej uporządkowane i przejrzyste.

Ray Yee

Kierownik projektów konsultingowych, Klarna

Dzięki Advanced Roadmaps, Klarna sprawnie zarządza procesem rozwoju na poziomie różnych zespołów i produktów, tworzy bardziej realistyczne plany, informuje osoby zainteresowane o priorytetach i stanie realizacji oraz dokładnie planuje moce przerobowe. W tym roku Yee wdrożył produkty z dziedziny kredytów i wykrywania oszustw w kilku regionach geograficznych, a rzeczywiste daty wdrożenia były bardzo zbliżone do zaplanowanych w Advanced Roadmaps.

Wypróbuj nasze produkty w praktyce!

Logo ASU

Dział IT na Uniwersytecie Stanu Arizona stosuje metodykę i dane Agile, aby zmieniać przyszłość szkolnictwa wyższego.

Logo VSCO

Dowiedz się, jak Fair przeprowadza rewolucję w branży motoryzacyjnej dzięki szybkości, prostocie i wysokiemu poziomowi obsługi.

Logo VSCO

VSCO, firma, która stworzyła opartą na subskrypcji aplikację fotograficzną, odkrywa tajemną formułę pozwalającą zwiększyć przejrzystość i wydajność pracy zespołowej.