Close

Utwórz harmonogram działania powiązany z zadaniami w oprogramowaniu Jira Software

Harmonogramy programowania zwinnego dla przedsiębiorstw

Portfolio for Jira

Narzędzie do tworzenia harmonogramu programowania zwinnego opracowane z myślą o rozwiązaniu Jira Software

Dodatek Portfolio for Jira pomaga opracowywać plany, śledzić postępy i łatwo udostępniać informacje uczestnikom projektów, a także pozwala spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy.

Ilustracja prognozowania

Utwórz wizualną oś czasu

Zapewnij widoczność działań we wszystkich zespołach i projektach w jednym miejscu. Monitoruj pracę na poziomie ogólnym i szczegółowym.

Sprawdź, czy Twój plan jest realizowany zgodnie z harmonogramem

Zaplanuj datę wydania wersji lub sprawdź, czy możliwe jest jej wydanie w wybranym terminie.

Zarządzaj wydajnością zespołu

Uzyskaj informacje o wykonalności pracy zaplanowanej na dany okres na podstawie danych o wydajności zespołów.

Utwórz różne scenariusze w piaskownicy

Wypróbuj różne sposoby tworzenia harmonogramu lub korzystaj z zasobów ułatwiających podejmowanie decyzji. Gdy uzyskasz satysfakcjonujący rezultat, z łatwością zatwierdź zmiany w Jira Software.

Ilustracja możliwości zespołu
Ilustracja zarządzania zależnościami

Zarządzanie zależnościami

Ustalaj i przeglądaj zależności między projektami i między zespołami, aby uniknąć wąskich gardeł. 

Udostępniaj swoje plany i informacje o postępach prac

Łatwo udostępniaj w czasie rzeczywistym aktualizacje statusu przedstawicielom kierownictwa lub dowolnym członkom zespołu.

Biuro ABN-AMRO

„Rozwiązanie Portfolio for Jira pomogło nam w skalowaniu programowania zwinnego w całej organizacji. Pozwala ono zespołom dostosować się do wspólnych celów i daje nam wgląd w nasze portfolio, którego wcześniej nie mieliśmy”.

Rik De Valk, Product Owner at ABN-AMRO
ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZDOBYŁO ZAUFANIE PONAD 4000 ORGANIZACJI NA CAŁYM ŚWIECIE

Wypróbuj narzędzie Portfolio for Jira bezpłatnie przez 30 dni